Úřední deska - Stav k 21.10.2019 1 - 25 z 336  záznamů na stránku
Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - 2 koťata SMOL/276355/2019/MPO/PDO/PS/Kal 2019/040415 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
21.10.2019 20.02.2020 Nalez_kotat_2019_040415.pdf (339,0 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/276354/2019/MPO/PDO/PS/Kal 2019/040375 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
21.10.2019 20.02.2020 Nalez_psa_2019-040375.pdf (340,6 kB)
Doručení písemností veřejnou vyhláškou Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za komunální odpad za rok 2018- HPS SMOL/275431/2019/EO/CHO Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor ekonomický
Palackého 14, 779 11 Olomouc
21.10.2019 21.11.2019 Verejna_vyhlaska_o_vymereni_mistniho_poplatku_za_provoz_systemu_shromazdovani_sberu_prepravy_trideni_vyuzivani_a_odstranovani_komunalnich_odpadu_na_uzemi_mesta_Olomouce_za_kalendarni_rok_2018.pdf (303,9 kB)
Programy poskytování dotací z rozpočtu SMOl Programové dotace - kultura 2020 SMOL/265545/2019/OCKS/Mar Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu
779 00 Olomouc
21.10.2019 06.01.2020 Podprogram_1.1_Cinnost_kulturnich_organizaci.doc (79,9 kB)
Podprogram_1.2_Festivaly.doc (78,8 kB)
Podprogram_1.3_Kulturni_akce.doc (78,3 kB)
Podprogram_1.4_Olomouc_ve_filmu.doc (77,3 kB)
Podprogram_1.5_Publikacni_cinnost.doc (74,8 kB)
Podprogram_1.7_Celorocni_dotace_v_oblasti_kultury.doc (75,3 kB)
Podprogram_1.6_Mikrogranty.pdf (387,4 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/275464/2019/MPO/PDO/PS/Wei 2019/040150 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
18.10.2019 17.02.2020 Nalez_psa.doc (386,6 kB)
Exekutorské úřady 201 EX 01203/08 Dražební vyhláška - 453 201 EX 01203/08-453 Struminský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:04517121, Pavel Struminský
DS: 5cqcu6e, Komorní 583/4, 737 01 Český Těšín
Struminský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:04517121, Pavel Struminský
DS: 5cqcu6e, Komorní 583/4, 737 01 Český Těšín
18.10.2019 05.12.2019 Drazebni_vyhlaska_bez_r.c._signed_.pdf (286,0 kB)
Exekutorské úřady 201 EX 01203/08 Dražební vyhláška - 453 201 EX 01203/08-453 Struminský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:04517121, Pavel Struminský
DS: 5cqcu6e, Komorní 583/4, 737 01 Český Těšín
Struminský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:04517121, Pavel Struminský
DS: 5cqcu6e, Komorní 583/4, 737 01 Český Těšín
18.10.2019 05.12.2019 453_Drazebni_vyhlaska_signed_.pdf (259,8 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Jakoubka ze Stříbra SMOL/274916/2019/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
18.10.2019 04.11.2019 MX-5070N_20191018_071901-jankv-20191018-0827070129.pdf (438,1 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_prechodna_uprava_provozu_-_Jakoubka_ze_Stribra.pdf (460,9 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2019/66 - specialista-ka v oblasti vodního hospodářství SMOL/276171/2019/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 779 11 Olomouc
18.10.2019 05.11.2019 VR_c._2019-66_specialista-specialistka_v_oblasti_vodniho_hospodarstvi_odbor_zivotni_prostredi.pdf (1,1 MB)
Prihlaska_do_VR.doc (58,4 kB)
Profesni_zivotopis.doc (42,0 kB)
Osobni_dotaznik.doc (71,2 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2019/67 - specialista-ka ochrany ovzduší SMOL/276208/2019/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 779 11 Olomouc
18.10.2019 05.11.2019 VR_c._2019-67_specialista-specialistka_ochrany_ovzdusi_odbor_zivotni_prostredi.pdf (1,1 MB)
Prihlaska_do_VR.doc (58,4 kB)
Profesni_zivotopis.doc (42,0 kB)
Osobni_dotaznik.doc (71,2 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2019/68 - vedoucí oddělení, odbor ochrany SMOL/276218/2019/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 779 11 Olomouc
18.10.2019 11.11.2019 VR_c._2019-68_vedouci_oddeleni_odbor_ochrany.pdf (601,0 kB)
Prihlaska_do_VR.doc (58,4 kB)
Osobni_dotaznik.doc (71,2 kB)
Profesni_zivotopis.doc (42,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_lustraci.doc (29,2 kB)
Zadost_o_vystaveni_lustracniho_osvedceni.doc (40,4 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/274209/2019/MPO/PDO/PS/Kor 2019/040028 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
17.10.2019 17.02.2020 Pes_Trida_Miru_IV.pdf (282,4 kB)
Exekutorské úřady Usnesení - dražební vyhláška 099ex360/19-67 099 EX 360/19-67 Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66201501, Ivo Luhan
DS: f7gg8py, Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2
Luhan Ivo, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66201501, Ivo Luhan
DS: f7gg8py, Karlovo náměstí 288/17, 120 00 Praha 2
17.10.2019 05.12.2019 Usneseni_-_drazebni_vyhlaska_movite_veci___c._j._099_EX_360_19-67.pdf (144,8 kB)
Doručení písemností veřejnou vyhláškou Veřejná vyhláška o vyměření místního poplatku za komunální odpad za rok 2018- HPS SMOL/273750/2019/EO/CHO Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor ekonomický
Palackého 14, 779 11 Olomouc
17.10.2019 18.11.2019 Verejna_vyhlaska_o_vymereni_mistniho_poplatku_za_provoz_systemu_shromazdovani_sberu_prepravy_trideni_vyuzivani_a_odstranovani_komunalnich_odpadu_na_uzemi_mesta_Olomouce_za_kalendarni_rok_2018.pdf (311,9 kB)
Uzavírky Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace - V Křovinách SMOL/274043/2019/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
17.10.2019 02.12.2019 Rozhodnuti_o_uplne_uzavirce_komunikace_-_V_Krovinach.pdf (462,7 kB)
Krajské úřady Výběrové řízení KUOK 109348/2019 KUOK 109349/2019 Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
17.10.2019 04.12.2019 VR_-_vnitrni_lekarstvi_Olomouc_-_VoZP_CR_-_108176.pdf (88,1 kB)
Krajské úřady Výběrové řízení KUOK 104035/19 KUOK 109036/2019 Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
17.10.2019 04.12.2019 VR_-_vseobecne_prakt._lekarstvi_Olomoucky_kraj_-_OZP_-_108895.pdf (86,5 kB)
Exekutorské úřady Výběrové řízení KUOK 108878/2019 KUOK 108879/2019 Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
17.10.2019 04.12.2019 VR_-_ortoptista_okr._Olomouc_Prostejov_-_105147.pdf (86,8 kB)
Územní a stavební řízení 110 SP-EZE a.s.-Břuchotín-kopaná studna-188/1-společné územní, stavební a vodoprávní řízení (§ 94p o SMOL/269495/2019/OZP/VH/Sme Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
16.10.2019 01.11.2019 110_SP-EZE_a.s.-Bruchotin-kopana_studna-1881-spolecne_uzemni_stavebni_a_vodopravni_rizeni_.pdf (699,3 kB)
Exekutorské úřady 185 Ex 4153/14-146 Usnesení 196EX 106/17-90 Valenta Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03323773, Jan Valenta
DS: xkwnbg8, Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc
Valenta Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03323773, Jan Valenta
DS: xkwnbg8, Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc
16.10.2019 11.12.2019 DV_10617.pdf (229,2 kB)
Ostatní cizí dokumenty Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. Olomouc-Povel SMOL/272794/2019 625/19 ČEZ s.r.o.
odstavky@cezd.cz
ČEZ s.r.o.
odstavky@cezd.cz
16.10.2019 01.11.2019 E-Oznameni.pdf (100,9 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - vánoční trhy Horní nám., ... SMOL/272082/2019/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
16.10.2019 01.11.2019 MX-5070N_20191016_072917.pdf (1,1 MB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_prechodna_uprava_provozu_-_vanocni_trhy_Horni_nam._....pdf (461,3 kB)
Ministerstva a centrální úřady Katastrální úřad pro Olomoucký kraj RO-13/2019-805 Katastrální pracoviště Olomouc (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj), IČ:71185186
DS: ugsied2, Vejdovského 1148/2a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Katastrální pracoviště Olomouc (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj), IČ:71185186
DS: ugsied2, Vejdovského 1148/2a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
16.10.2019 31.12.2019 76477113010_805_RO132019_revize21.pdf (187,1 kB)
original_dz_718158470.zfo (268,1 kB)
protokol_dz_718158470.pdf (63,8 kB)
Exekutorské úřady Veřejná vyhláška:Linda Rapantová MUBPH 24182/2019 Město Bystřice pod Hostýnem, IČ:00287113
DS: vqqbu36, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
Město Bystřice pod Hostýnem, IČ:00287113
DS: vqqbu36, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem
16.10.2019 01.11.2019 2019-496.pdf (163,1 kB)
Dopravní značení Stanovení Dopravního Značení přechodné "Výměna stožárů trakčního vedení" SMOL/273110/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
16.10.2019 01.11.2019 272063_vymena_stozaru.pdf (1,9 MB)
_Stanoveni_Dopravniho_Znaceni_prechodne_Vymena_stozaru_trakcniho_vedeni.pdf (535,7 kB)
 1 - 25 z 336