Úřední deska - Stav k 20.02.2019 1 - 25 z 399  záznamů na stránku
Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Oznámení o možnosti převzít písemnost Kollárová Veronika (8) - Rozhodnutí-VD SMOL/047014/2019OSC/EOOPCD/Nov Z 8/19/Nov Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Veronika Kollárová
Janského 427/14, 779 00 Olomouc
19.02.2019 07.03.2019 Kollarova_Veronika_8_-_Rozhodnuti-VD.pdf (296,6 kB)
Dopravní značení 04-11 - Oznámení OOP - DZ místní - MK na parc. 371/2 a 420/2, obě k.ú. Těšetice u Olomouce SMOL/046849/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
19.02.2019 07.03.2019 Tesetice_Oznameni-urbed-20190219-0840340698.pdf (266,3 kB)
04-11_-_Oznameni_OOP_-_DZ_mistni_-_MK_na_parc._3712_a_4202_obe_k.u._Tesetice_u_Olomouce.pdf (460,2 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/045326/2019/MPO/PDO/PS/Bro 2019/005797 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
18.02.2019 19.06.2019 Nalez_psa_2019_005797.pdf (379,6 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/045325/2019/MPO/PDO/PS/Bro 2019/005795 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
18.02.2019 19.06.2019 Nalez_psa_2019_005795.pdf (383,6 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/045317/2019/MPO/PDO/PS/Bro 2019/005770 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
18.02.2019 19.06.2019 Nalez_psa_2019_005770.pdf (442,0 kB)
Dopravní značení 04-12 - PRDZ UU - Česká Čtvrť 47 - přípojka V + K - stanovení SMOL/044141/2019/OS/PK/Vlc Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
18.02.2019 06.03.2019 PRDZ_UU_Ceska_ctvrt_-_043999-19-vlaan-20190215-0940020689.pdf (137,7 kB)
04-12_-_PRDZ_UU_-_Ceska_Ctvrt_47_-_pripojka_V_K_-_stanoveni.pdf (615,7 kB)
Územní a stavební řízení ozn.-Hlubočky, kanalizace ul. V Podlesí-prodl. platnosti SP SMOL/042944/2019/OZP/VH/Pos Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
18.02.2019 06.03.2019 ozn.-Hlubocky_kanalizace_ul._V_Podlesi-prodl._platnosti_SP.pdf (572,5 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO Opravné usnesení (rozhodnutí) chyby v textu 2013 SMOL/041844/2019/OS/US/Mil Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
18.02.2019 06.03.2019 OS_USO_Opravne_usneseni_chyby_v_textu_2013.pdf (586,9 kB)
Ostatní cizí dokumenty Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Nové Sady, Olomouc SMOL/045613/2019 79/19 Čez
Teplická 874, 405 02 Děčín
Čez
Teplická 874, 405 02 Děčín
18.02.2019 07.03.2019 sken_20190218_140415.pdf (31,0 kB)
Krajské úřady EIA-Rozhodnutí - Závěr zjišťovacího řízení - Extenze výrobní haly M.L.S. Olomouc Holice KUOK 21502/2 KUOK 21502/2019 Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
18.02.2019 06.03.2019 EIA-Zaver_zjistovaciho_rizeni_-_Extenze_vyrobni_haly_M.L.S._Holice.pdf (580,4 kB)
Ministerstva a centrální úřady Oznámení o výběrovém řízení na zjištění zájemců o koupi pro stát nepotřebného majetku SMOL/045462/2019/OKT/SPIS/Kol 81/19 Ministerstvo obrany, IČ:60162694
DS: hjyaavk, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Czech Republic
Ministerstvo obrany, IČ:60162694
DS: hjyaavk, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Czech Republic
18.02.2019 20.03.2019 01_Reg._text_inzeratu_19.2.2019.pdf (74,5 kB)
Exekutorské úřady 185EX 8037/09-225 Usnesení o zrušení dražební vyhlášky EX 8037/09-225 Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
18.02.2019 06.03.2019 0908037225.pdf (144,4 kB)
Dopravní značení 04-12 - OOP- DZ přechodná "Bílsko - Loučana" - montáž vodičů SMOL/045981/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
18.02.2019 06.03.2019 039436_Bilsko_Loucany-urbed-20190218-1341140029.pdf (804,0 kB)
04-12_-_OOP-_DZ_prechodna_Bilsko_-_Loucana_-_montaz_vodicu.pdf (621,1 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 2013 SMOL/304762/2018/OS/US/Fil Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
18.02.2019 06.03.2019 MX-5070N_20190215_083821-filev-20190215-0940290033.pdf (615,3 kB)
OS_USO_Oznameni_o_zahajeni_uzemniho_rizeni_verejnou_vyhlaskou_2013.pdf (571,0 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO ze dne 11. 2. 2019 - záměry prodat, pronajmout nemovité věci, popř. jejich části SMOL/039668/2019/OMAJ/MR/Vys Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní - oddělení majetkových řízení, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
15.02.2019 05.03.2019 RMO_ze_dne_11._2._2019_-_zamery_prodat_pronajmout_nemovite_veci_popr._jejich_casti.pdf (842,9 kB)
Exekutorské úřady Usnesení veřejná vyhláška farmak - KUOK 20926/2019 KUOK 20926/2019 Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
15.02.2019 04.03.2019 prevzetI_MMolomouce_cerpani_farmak_vyhlaska.pdf (518,1 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 2013 SMOL/041009/2019/OS/US/Obr Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor stavební, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
15.02.2019 04.03.2019 c_3_koordinacni_situace.pdf (3,2 MB)
OS_USO_Oznameni_o_zahajeni_uzemniho_rizeni_verejnou_vyhlaskou_2013.pdf (535,2 kB)
Exekutorské úřady 030 EX 19944/14-139 Dražební vyhláška, 030 EX 19944/14-139 Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052, Jaroslav Homola
DS: etag8hb, Hlinky 41/104, 603 00 Brno
Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052, Jaroslav Homola
DS: etag8hb, Hlinky 41/104, 603 00 Brno
15.02.2019 21.03.2019 Drazebni_vyhlaska.pdf (282,5 kB)
Exekutorské úřady 185EX 2/19d-2 Dražební vyhláška - dobrovolná dražba EX 2/19d-2 Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
15.02.2019 21.03.2019 19000022.pdf (125,0 kB)
Exekutorské úřady 185EX 476/18-61 Usnesení o odročení dražby EX 476/18-61 Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
15.02.2019 28.03.2019 180047661.pdf (132,9 kB)
Exekutorské úřady 185EX 1771/10-132 Usnesení o odročení dražby EX 1771/10-132 Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
15.02.2019 21.03.2019 1001771132.pdf (151,4 kB)
Magistráty, městské a obecní úřady mimo MMOl Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 3/2019 SMOL/044735/2019/OKT/SPIS/Kol 78/19 Městský úřad Moravský Beroun
náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun
Městský úřad Moravský Beroun
náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun
15.02.2019 06.03.2019 smoles743b65bb.PDF (940,9 kB)
Ztráty a nálezy Ztráty a nálezy k 14.2.2019 SMOL/043558/2019/OKT/SBE/Bur 223-227/2019 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor kancelář tajemníka
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
14.02.2019 17.02.2020 ZaN_14022019.pdf (493,2 kB)
Územní a stavební řízení Oznámení o zahájení společného územního a stav. řízení: Účel. komunikace Dolany - Bělkovice-Lašťany SMOL/042657/2019/OS/PK/Sim Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
14.02.2019 04.03.2019 OS_OPK_SSU_-_01-13-03_-_SPOL_-_2018_-_Oznameni_o_zahajeni_spolecneho_uzemniho_a_stavebniho_rizeni.pdf (527,3 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO vyrozumění o změně rozsahu návrhu veřejnou vyhláškou 2013 SMOL/040696/2019/OS/US/Sem Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor stavební
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
14.02.2019 04.03.2019 MX-5070N_20190212_093102-sedmi-20190212-1031520037.pdf (743,1 kB)
OS_USO_vyrozumeni_o_zmene_rozsahu_navrhu_verejnou_vyhlaskou_2013.pdf (634,9 kB)
 1 - 25 z 399