Úřední deska - Stav k 26.09.2020 1 - 25 z 248  záznamů na stránku
Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Územní a stavební řízení Stavební povolení: „Dub nad Moravou - stavební úpravy ulice Sokolská“ SMOL/231996/2020/OS/PK/Vra Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
25.09.2020 12.10.2020 OS_OPK_SSU_-_01-02-12_SP_-_2018_-_Stavebni_povoleni.pdf (626,6 kB)
Ostatní cizí dokumenty Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060735528 Olomouc-Holice SMOL/234421/2020/OKT/SPIS/Kol ČEZ s.r.o.
odstavky@cezd.cz
ČEZ s.r.o.
odstavky@cezd.cz
25.09.2020 13.10.2020 E-Oznameni.pdf (101,3 kB)
Exekutorské úřady 134 EX 13687/17-752Usnesení EX 13687/17-752 Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, IČ:71329277, Jiří Prošek
DS: pvwg8xd, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň
Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, IČ:71329277, Jiří Prošek
DS: pvwg8xd, Dominikánská 13/8, 301 00 Plzeň
25.09.2020 12.10.2020 134_EX_13687-17Usneseni_23.09.2020_819.pdf (205,7 kB)
Exekutorské úřady 185EX 1125/19-120 Usnesení o odročení dražby EX 1125/19-120 Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
25.09.2020 12.10.2020 1901125120.pdf (129,9 kB)
Dopravní značení Stanovení přechodná - PRDZ - Kateřinská x Křivá a Havelkova - pokládka kabelu NN SMOL/234679/2020/OS/PK/Vlc Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
25.09.2020 11.10.2020 PRDZ_-_Katerinska_x_Kriva_a_Havelkova_-_pokladka_kabelu_NN-vlaan-20200925-0929120970.pdf (477,0 kB)
Stanoveni_prechodna_-_PRDZ_-_Katerinska_x_Kriva_a_Havelkova_-_pokladka_kabelu_NN.pdf (534,0 kB)
Soudy, státní zastupitelství a policie, mimo MPO 42NC1901/2020Usnesení -Veřejná vyhláška 42NC1901/2020 - 15 Okresní soud v Olomouci, IČ:00025241
DS: mqiabfg, tř. Svobody 685/16, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Okresní soud v Olomouci, IČ:00025241
DS: mqiabfg, tř. Svobody 685/16, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
25.09.2020 30.10.2020 _prvopis_42-NC-1901-2020-09-18-11-12-56-xC001Prazdneusn.-ruznedruhypouceni_MH_-dokument.PDF (162,3 kB)
_stejnopis_K_-_42-NC-1901-2020-09-24-09-30-09-usn._-_jmenovani_opatrovnikta_smrti_Najm_-dokument.PDF (165,5 kB)
_stejnopis_K_-_42-NC-1901-2020-09-24-09-29-56-usn._-_zahajeni_rizeni_o_urceni_data_smrti_Najm_-dokument.PDF (164,3 kB)
Ministerstva a centrální úřady OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZJIŠTĚNÍ ZÁJEMCŮ O KOUPI A VYBRÁNÍ VHODNÉHO KUPCE SMOL/236297/2020/OKT/SPIS/Kol 402/20 Ministerstvo obrany, IČ:60162694
DS: hjyaavk, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Czech Republic
Ministerstvo obrany, IČ:60162694
DS: hjyaavk, Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6, Czech Republic
25.09.2020 28.10.2020 INZ_29.9.2020_Olomouc.pdf (374,1 kB)
Ministerstva a centrální úřady Mimořádné-opatření--izolace-a-karanténa-s-účinností-od-25.-9.-2020-do-odvolání SMOL/236472/2020/OSC/Lat Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
25.09.2020 25.12.2020 Mimoradne-opatreni--izolace-a-karantena-s-ucinnosti-od-25.-9.-2020-do-odvolani.pdf (329,5 kB)
Ministerstva a centrální úřady Mimoradne-opatreni-omezení-stravovaci-a-ubytovaci-zarizeni-23.-9.-2020 SMOL/236476/2020/OSC/Lat Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
25.09.2020 25.12.2020 Mimoradne-opatreni-omezeni-stravovaci-a-ubytovaci-zarizeni-23.-9.-2020.pdf (483,6 kB)
Ministerstva a centrální úřady Mimoradne-opatreni-omezeni-hromadnych-akci-23.-9.-2020 SMOL/236479/2020/OSC/Lat Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
25.09.2020 25.12.2020 Mimoradne-opatreni-omezeni-hromadnych-akci-23.-9.-2020.pdf (394,9 kB)
Územní a stavební řízení R - SP Svésedlice lokalita Na vršku - SO 300 - Kanalizace splašková SO 301 - Vodovod SMOL/231830/2020/OZP/VH/Gib Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.09.2020 10.10.2020 D1_2_2_SITUACE_STAVBY_MENSI_Svesedlice_Jaburek-gibha-20200817-1332560964.pdf (772,0 kB)
R_-_SP_Svesedlice_lokalita_Na_vrsku_-_SO_300_-_Kanalizace_splaskova_SO_301_-_Vodovod.pdf (714,9 kB)
Územní a stavební řízení Chomoutov, Písečná, Prodloužení V+K R - společné územní a stavební řízení (§ 94p odst 1 SZ) SMOL/227653/2020/OZP/VH/Sko Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.09.2020 10.10.2020 Chomoutov_Pisecna_Prodlouzeni_V_K_R_-_spolecne_uzemni_a_stavebni_rizeni_.pdf (669,5 kB)
Územní a stavební řízení OS OPS Společné územní a stavební povolení § 94p odst. 1 SZ SMOL/212026/2020/OS/PS/Mod Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.09.2020 10.10.2020 OS_OPS_Spolecne_uzemni_a_stavebni_povoleni_94p_odst._1_SZ.pdf (615,5 kB)
Dopravní značení Stanovení DZ - přech - OOP - Olomouc, Táborská + Trocnovská, 10102020 - 16102020 SMOL/234084/2020/OS/PK/Vla Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.09.2020 10.10.2020 Trocnovska-vlada-20200924-0854450490.pdf (253,2 kB)
Stanoveni_DZ_-_prech_-_OOP_-_Olomouc_Taborska_Trocnovska_10102020_-_16102020.pdf (612,4 kB)
Dopravní značení Stanovení DZ - OOP - přechodné - nakládka řepy - sil II/635 Příkazy - Břuchotín SMOL/233838/2020/OS/PK/Vla Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.09.2020 10.10.2020 Prikazy-vlada-20200924-0850030329.pdf (228,5 kB)
Stanoveni_DZ_-_OOP_-_prechodne_-_nakladka_repy_-_sil_II635_Prikazy_-_Bruchotin.pdf (614,8 kB)
Dopravní značení OOP Př DZ "Oprava propustku 4365-P" Vacanovice - Svésedlice SMOL/233352/2020/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.09.2020 10.10.2020 231133propustekVacanovice_Svesedlice-urbed-20200923-1456210706.pdf (309,2 kB)
OOP_Pr_DZ_Oprava_propustku_4365-P_Vacanovice_-_Svesedlice.pdf (617,9 kB)
Ministerstva a centrální úřady Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-21-9-2020-do-odvolani SMOL/232781/2020/OSC/Lat Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
23.09.2020 23.12.2020 2020-09-18_Ochranne-opatreni-omezeni-prekroceni-statni-hranice-CR-s-ucinnosti-od-21-9-2020-do-odvolani.pdf (553,1 kB)
Ministerstva a centrální úřady Sděleni Ministerstva zdravotnictví, kterým se vydává seznam zemí s nízkým rizikem nákazy SMOL/232803/2020/OSC/Lat Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
23.09.2020 23.12.2020 2020-09-18_Sdeleni-Ministerstva-zdravotnictvi-kterym-se-vydava-seznam-zemi-s-nizkym-rizikem-nakazy-onemocneni-covid-19-od-21-9-2020.pdf (258,1 kB)
Exekutorské úřady 185EX 648/19-64 Dražební vyhláška -elektronická dražba 1. kolo EX 648/19-64 Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
23.09.2020 29.10.2020 190064864.pdf (134,5 kB)
Dopravní značení Stanovení DZ - OOP - přech - "Oprava tramvajové křižovatky Nám Hrdinů X Legionářská" SMOL/232478/2020/OS/PK/Vla Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
23.09.2020 09.10.2020 tram.pdf (1,6 MB)
Stanoveni_DZ_-_OOP_-_prech_-_Oprava_tramvajove_krizovatky_Nam_Hrdinu_X_Legionarska.pdf (551,2 kB)
Exekutorské úřady 185EX 1440/19-58 Dražební vyhláška -elektronická dražba 1. kolo EX 1440/19-58 Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
23.09.2020 29.10.2020 190144058.pdf (132,9 kB)
Soudy, státní zastupitelství a policie, mimo MPO 38NC1904/2020, vyhláška čl.12+přípis J 22/10 38NC1904/2020 - 9 Okresní soud v Olomouci, IČ:00025241
DS: mqiabfg, tř. Svobody 685/16, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Okresní soud v Olomouci, IČ:00025241
DS: mqiabfg, tř. Svobody 685/16, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
23.09.2020 22.10.2020 S000002.PDF (150,1 kB)
Exekutorské úřady SEA - ZZŘ koncepce "Strategie Olomouckého kraje o vodě" KUOK 96210/2020 Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
23.09.2020 09.10.2020 SEA-Zaver_zjistovaci_rizeni.pdf (344,0 kB)
Dopravní značení Stanovení přechodná - PRDZ CU OOP - III/4365a, 4432 a 44317 Velká Bystřice - Zvýšení bezpečnost SMOL/232910/2020/OS/PK/Vlc Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
23.09.2020 09.10.2020 PRDZ_CU_OOP_-_III4365a_4432_a_44317_Velka_Bystrice_-_Zvyseni_bezpecnosti_dopravy_-_Chodniky-vlaan-20200923-1410330617.pdf (493,9 kB)
Stanoveni_prechodna_-_PRDZ_CU_OOP_-_III4365a_4432_a_44317_Velka_Bystrice_-_Zvyseni_bezpecnost.pdf (537,3 kB)
Krajské úřady Informace o záměru Olomouckého kraje bezúplatně převést nemovitý majetek SMOL/230896/2020/OKT/SPIS/Kol 392/20 Olomoucký kraj, IČ:60609460
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany
Olomoucký kraj, IČ:60609460
Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany
22.09.2020 22.10.2020 smoles7a34864c.PDF (778,4 kB)
 1 - 25 z 248