Úřední deska - Stav k 23.05.2019 1 - 25 z 353  záznamů na stránku
Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Územní a stavební řízení OS OPS Společné územní a stavební povolení § 94p odst. 1 SZ SMOL/096974/2019/OS/PS/Pes Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
23.05.2019 10.06.2019 OS_OPS_Spolecne_uzemni_a_stavebni_povoleni_94p_odst._1_SZ.pdf (870,0 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Hrubý Martin - rozhodnutí ve věci SMOL/133709/2019/OSC/EOOPCD/Neu Z 64/19/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Martin Hrubý
Werichova 651/11, 779 00 Olomouc - Nové Sady
23.05.2019 10.06.2019 Hruby_Martin_64_Rozhodnuti_ve_veci.pdf (290,2 kB)
RMO a ZMO (informace a usnesení) Usnesení 19. RMO 20.5.2019 SMOL/139692/2019 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 779 11 Olomouc
23.05.2019 24.06.2019 Usneseni_19._RMO_20._5._2019_-_anonymizace.pdf (800,0 kB)
Exekutorské úřady 197EX 20420/14-106 Dražební vyhláška EX 20420/14-106 Havlice Alan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:03372537, Alan Havlice
DS: pc9n3t6, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, Czech Republic
Havlice Alan, JUDr. - soudní exekutor, IČ:03372537, Alan Havlice
DS: pc9n3t6, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, Czech Republic
23.05.2019 10.07.2019 1420420106.pdf (171,0 kB)
Územní a stavební řízení Elektrizace a zkapacitnění trati Uničov - Olomouc (R - kombinované - retence, zasak a SP) SMOL/133657/2019/OZP/VH/Huc Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
23.05.2019 08.06.2019 Elektrizace_a_zkapacitneni_trati_Unicov_-_Olomouc_.pdf (972,8 kB)
Dopravní značení OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu, Přáslavice - obnova v SMOL/139173/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
23.05.2019 10.06.2019 133326_Praslavice-urbed-20190523-0900590649.pdf (295,3 kB)
OS_OPK_DZ_-_04-12_-_Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_i_prechodna_uprava_provozu_Praslavice_-_obnova_vodovodniho_radu_.pdf (537,6 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - tř. Svobody SMOL/139684/2019/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
23.05.2019 10.06.2019 MX-5070N_20190523_103851-jankv-20190523-1144410371.pdf (452,6 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_prechodna_uprava_provozu_-_tr._Svobody.pdf (461,3 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Kateřinská, ... SMOL/138892/2019/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
23.05.2019 10.06.2019 MX-5070N_20190523_083119-jankv-20190523-0937540348.pdf (502,9 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_prechodna_uprava_provozu_-_Katerinska_....pdf (462,4 kB)
Dopravní značení Stanovení dopravního značení "Oblastní výstava psů" SMOL/137065/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
22.05.2019 07.06.2019 130801_Namest_vystavapsu-urbed-20190522-0753340656.pdf (766,8 kB)
Stanoveni_dopravniho_znaceni_Oblastni_vystava_psu.pdf (534,9 kB)
Dopravní značení Stanovení dopravního značení přechodná v rámci stavby "Zvýšení bezpečnosti dopravy v obci Bystrovany SMOL/135038/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
22.05.2019 07.06.2019 127934_Bystrovany-urbed-20190520-1452500801.pdf (904,6 kB)
Stanoveni_dopravniho_znaceni_prechodna_v_ramci_stavby_Zvyseni_bezpecnosti_dopravy_v_obci_Bystrovany.pdf (636,2 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákon č. 500/2004 Sb.) ve SMOL/060841/2019/OS/US/Sem Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor stavební
Hynaisova; 10, 779 11 Olomouc
22.05.2019 07.06.2019 OS_USO_Vyzva_k_seznameni_se_s_podklady_pro_vydani_rozhodnuti_verejnou_vyhlaskou_2013.pdf (492,3 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO Výzva k vyjádření se k podanému odvolání veřejnou vyhláškou 2013 SMOL/137694/2019/OS/US/Mil Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
22.05.2019 07.06.2019 MX-5070N_20190520_081142.pdf (3,1 MB)
OS_USO_Vyzva_k_vyjadreni_se_k_podanemu_odvolani_verejnou_vyhlaskou_2013.pdf (479,8 kB)
Dopravní značení Stanovení dopravního značení ke sportovní akci "Mattoni 1/2 Maraton Olomouc" a "Rodinný běh" - 2019 SMOL/133974/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
22.05.2019 07.06.2019 Pulmararon2019_9-urbed-20190522-1028250005.pdf (647,8 kB)
Pulmararon2019_8-urbed-20190522-1028280864.pdf (784,8 kB)
Pulmararon2019_7.pdf (1,1 MB)
Pulmararon2019_6-urbed-20190522-1028390395.pdf (845,8 kB)
Pulmararon2019_5-urbed-20190522-1028430880.pdf (427,4 kB)
Pulmararon2019_4.pdf (1,1 MB)
Pulmararon2019_3-urbed-20190522-1028530255.pdf (1,0 MB)
Pulmararon2019_2-urbed-20190522-1028580145.pdf (1,0 MB)
Pulmaraton2019_1.pdf (3,9 MB)
Stanoveni_dopravniho_znaceni_ke_sportovni_akci_Mattoni_12_Maraton_Olomouc_a_Rodinny_beh_-_2019.pdf (551,3 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2019/25 pracovník/pracovnice cestovního ruchu SMOL/138558/2019/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 779 11 Olomouc
22.05.2019 07.06.2019 VR_c._2019-pracovnik-pracovnice_cestovniho_ruchu_do_oddeleni_cestovniho_ruchu_odbor_cestovniho_ruchu_a_sportu.pdf (817,8 kB)
Prihlaska_do_VR.doc (58,4 kB)
Osobni_dotaznik.doc (71,2 kB)
Profesni_zivotopis.doc (42,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení VŘ č. 2019/26 sociální pracovník/pracovnice, odbor sociálních věcí SMOL/138689/2019/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 779 11 Olomouc
22.05.2019 07.06.2019 VR_c._2019-26_socialni_pracovnik-pracovnice_do_oddeleni_pece_o_rodinu_a_deti_odbor_socialnich_veci.pdf (1,0 MB)
Prihlaska_do_VR.doc (57,9 kB)
Osobni_dotaznik.doc (71,2 kB)
Profesni_zivotopis.doc (42,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí SMOL/137630/2019/OZIVN/RGR/Lab Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Ondřej Molin, IČ:76602303
Libušina 9/44, 779 00 Olomouc - Bělidla, Czech Republic
22.05.2019 08.06.2019 RZP-380501-2019-137630.pdf (106,1 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Jurášová Sofie (72) - Rozhodnutí-VD SMOL/138609/2019OSC/EOOPCD/Nov Z 72/19/Nov Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Adéla Frömlová
Fischerova 705/12, 779 00 Olomouc
22.05.2019 07.06.2019 Jurasova_Sofie_72_-_Rozhodnuti-VD.pdf (297,9 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Jurášová Isabella (71) - Rozhodnutí-VD SMOL/138600/2019OSC/EOOPCD/Nov Z 71/19/Nov Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Adéla Frömlová
Fischerova 705/12, 779 00 Olomouc
22.05.2019 07.06.2019 Jurasova_Isabella_71_-_Rozhodnuti-VD.pdf (298,1 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Frömlová Adéla (70) - Rozhodnutí-VD SMOL/138586/2019OSC/EOOPCD/Nov Z 70/19/Nov Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Adéla Frömlová
Fischerova 705/12, 779 00 Olomouc
22.05.2019 07.06.2019 Fromlova_Adela_70_-_Rozhodnuti-VD.pdf (297,1 kB)
Dopravní značení Stanovení dopravního značení pro stavbu "Vodovod Olomouc - oprava páteřního řadu DN 700 - úsek 1.2" SMOL/138378/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
22.05.2019 07.06.2019 107748_Vodovod_NaZakope.pdf (1,2 MB)
Stanoveni_dopravniho_znaceni_pro_stavbu_Vodovod_Olomouc_-_oprava_paterniho_radu_DN_700_-_usek_1.2.pdf (537,7 kB)
Exekutorské úřady Usnesení o oznámení DR 203 Ex 08567/18-21 [20#11899799#4218] Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic
Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic
21.05.2019 21.06.2019 Usneseni_o_oznameni_DR-2019-05-17-15-00-35.pdf (249,8 kB)
Exekutorské úřady 065 EX 01315/17-402, Dražební vyhláška - elektronická dražba 2014 - okdrazby 065 EX 01315/17-402 Petruň Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:47844582, Jiří Petruň
DS: 8sdg8ur, K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk
Petruň Jiří, JUDr. - soudní exekutor, IČ:47844582, Jiří Petruň
DS: 8sdg8ur, K. H. Máchy 1294/2, 787 01 Šumperk
21.05.2019 20.06.2019 Drazebni_vyhlaska_-_elektronicka_drazba_2014_-_okdrazby_9._5._2019_1225.pdf (163,6 kB)
Dopravní značení Stanovení dopravního značení - realizace stavby "I/46 Toveř - křižovatka" SMOL/136072/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.05.2019 06.06.2019 107757_Tover2-urbed-20190521-0827050867.pdf (585,7 kB)
107757_Tover1-urbed-20190521-0828140539.pdf (222,8 kB)
Stanoveni_dopravniho_znaceni_-_realizace_stavby_I46_Tover_-_krizovatka.pdf (635,0 kB)
Dopravní značení Stanovení dopravního značení v rámci sportovní akce "Závody minikár Posluchov" SMOL/136021/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.05.2019 06.06.2019 107768_Minikary_Hlubocky-urbed-20190521-0831120603.pdf (229,8 kB)
Stanoveni_dopravniho_znaceni_v_ramci_sportovni_akce_Zavody_minikar_Posluchov_.pdf (535,8 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 2013 SMOL/133527/2019/OS/US/Cer Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor stavební, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
21.05.2019 06.06.2019 MX-5070N_20190520_151641-cerma-20190521-1013020741.pdf (657,0 kB)
OS_USO_Oznameni_o_zahajeni_uzemniho_rizeni_verejnou_vyhlaskou_2013.pdf (620,6 kB)
 1 - 25 z 353