Úřední deska - Stav k 18.08.2017 1 - 25 z 452  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Dokumenty k vyvěšení Územní a stavební řízení OS OPK SSU - Dodatečné povolení stavby SMOL/191464/2017/OS/PK/Pav Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
18.08.2017 04.09.2017 OS_OPK_SSU_-_Dodatecne_povoleni_stavby.pdf (364,8 kB)
Dokumenty k vyvěšení Územní a stavební řízení OS OPK SSU - 01-02-12 – SP - 2013 - Stavební povolení SMOL/189757/2017/OS/PK/Vra Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
18.08.2017 04.09.2017 OS_OPK_SSU_-_01-02-12_SP_-_2013_-_Stavebni_povoleni.pdf (679,3 kB)
Dokumenty k vyvěšení Územní a stavební řízení OS OPS Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení SMOL/190187/2017/OS/PS/Oce Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor stavební, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
18.08.2017 04.09.2017 OS_OPS_Oznameni_o_zahajeni_spolecneho_uzemniho_a_stavebniho_rizeni.pdf (337,7 kB)
Dokumenty k vyvěšení Exekutorské úřady 185EX 2136/16-88 Usnesení o odročení dražby EX 2136/16-88 Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
18.08.2017 04.09.2017 160213688.pdf (123,5 kB)
Dokumenty k vyvěšení Ztráty a nálezy ztráty a nálezy k 18.8.2017 SMOL/191685/2017/OKT/SBE/Mic 295-300/2017 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
18.08.2017 20.08.2018 ZaN18082017.pdf (59,2 kB)
Dokumenty k vyvěšení Exekutorské úřady 201 EX 00657/13 - 608 Dražební vyhláška 201 EX 00657/13-608 Struminský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:04517121
DS: 5cqcu6e, Komorní 583/4, 737 01 Český Těšín
Struminský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:04517121
DS: 5cqcu6e, Komorní 583/4, 737 01 Český Těšín
17.08.2017 10.10.2017 Drazebni_vyhlaska_bez_r.c..pdf (3,2 MB)
Dokumenty k vyvěšení Exekutorské úřady 201 EX 00657/13 - 608 Dražební vyhláška 201 EX 00657/13-608 Struminský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:04517121
DS: 5cqcu6e, Komorní 583/4, 737 01 Český Těšín
Struminský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:04517121
DS: 5cqcu6e, Komorní 583/4, 737 01 Český Těšín
17.08.2017 10.10.2017 608_Drazebni_vyhlaska.pdf (261,3 kB)
Dokumenty k vyvěšení Magistráty, městské a obecní úřady mimo MMOl Oznámení o zahájení řízení o umístění stavby OÚHL/2973/17/SMV Obec Hlubočky, IČ:00298891
DS: ne2bugw, Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky - Hlubočky, Czech Republic
Obec Hlubočky, IČ:00298891
DS: ne2bugw, Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky - Hlubočky, Czech Republic
17.08.2017 04.09.2017 pruvodni_list_vyhlasky.PDF (69,7 kB)
Dokumenty k vyvěšení Magistráty, městské a obecní úřady mimo MMOl rozhodnutí o umístění stavby - vrtaná studna p.č. 540 H.V. - Matouškovi OÚHL/2836/17/SMV Obec Hlubočky, IČ:00298891
DS: ne2bugw, Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky - Hlubočky, Czech Republic
Obec Hlubočky, IČ:00298891
DS: ne2bugw, Olomoucká 17, 783 61 Hlubočky - Hlubočky, Czech Republic
17.08.2017 04.09.2017 vrtana_studna.PDF (104,6 kB)
Dokumenty k vyvěšení Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2017/48-urbanista do odboru památkové péče SMOL/190665/2017/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 779 11 Olomouc
17.08.2017 04.09.2017 VR_c._2017-48_urbanista_odbor_pamatkove_pece.pdf (1,1 MB)
Prihlaska_do_VR.doc (57,9 kB)
Profesni_zivotopis.doc (46,6 kB)
Osobni_dotaznik.doc (84,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Dokumenty k vyvěšení Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO ze dne 15.8.2017 - záměry směnit, prodat nemovité věci, popř. jejich části a změnit smlouvy SMOL/189278/2017/OMAJ/MR/Vys Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583/1, 779 11 Olomouc
17.08.2017 04.09.2017 RMO_ze_dne_15__8__2017_-_zamery_smenit_prodat_nemovite_veci_popr__jejich_casti_a_zmenit_smlouvy.pdf (414,0 kB)
Dokumenty k vyvěšení Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO ze dne 15. 8. 2017 - záměr darovat, poskytnout jako výpůjčku nemovité věci, popř. jejich části SMOL/189235/2017/OMAJ/MR/Vys Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583/1, 779 11 Olomouc
17.08.2017 04.09.2017 RMO_ze_dne_15__8__2017_-_zamer_darovat_poskytnout_jako_vypujcku_nemovite_veci_popr__jejich_casti.pdf (3,2 MB)
Dokumenty k vyvěšení Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2017/49-právník-právnička, odbor právní SMOL/190774/2017/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 779 11 Olomouc
17.08.2017 04.09.2017 VR_c._2017-49_pravnik-pravnicka_odbor_pravni.pdf (1,1 MB)
Prihlaska_do_VR.doc (57,9 kB)
Profesni_zivotopis.doc (46,6 kB)
Osobni_dotaznik.doc (84,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Dokumenty k vyvěšení Dopravní značení OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - III/44610 Bohuňovice SMOL/190289/2017/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
17.08.2017 04.09.2017 Sken_20100805_231130-jankv-20170817-0834170640.pdf (571,8 kB)
OS_OPK_DZ_-_04-12_-_Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_i_prechodna_uprava_provozu_-_III44610_Bohunovice.pdf (277,2 kB)
Dokumenty k vyvěšení Dopravní značení OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - III/43513 Tučapy SMOL/190279/2017/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
17.08.2017 04.09.2017 Sken_20100805_232450-jankv-20170817-0840180121.pdf (317,9 kB)
OS_OPK_DZ_-_04-12_-_Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_i_prechodna_uprava_provozu_-_III43513_Tucapy.pdf (276,0 kB)
Dokumenty k vyvěšení Dopravní značení OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - pouť Dub n. M. SMOL/190195/2017/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
17.08.2017 04.09.2017 Sken_20100805_233001-jankv-20170817-0848380043.pdf (685,7 kB)
OS_OPK_DZ_-_04-12_-_Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_i_prechodna_uprava_provozu_-_pout_Dub_n._M..pdf (276,5 kB)
Dokumenty k vyvěšení Dopravní značení OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - Univerzitní, ... SMOL/190057/2017/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
17.08.2017 04.09.2017 Sken_20100805_071404-jankv-20170816-1631190458.pdf (717,0 kB)
OS_OPK_DZ_-_04-12_-_Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_i_prechodna_uprava_provozu_-_Univerzitni_....pdf (274,3 kB)
Dokumenty k vyvěšení Dopravní značení OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - Průmyslová SMOL/189916/2017/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
17.08.2017 04.09.2017 Sken_20100805_072043-jankv-20170816-1637100657.pdf (239,2 kB)
OS_OPK_DZ_-_04-12_-_Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_i_prechodna_uprava_provozu_-_Prumyslova.pdf (274,8 kB)
Dokumenty k vyvěšení Dopravní značení OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - Wolkerova, ... SMOL/189657/2017/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
17.08.2017 04.09.2017 Sken_20100805_043346-jankv-20170816-1348520533.pdf (344,0 kB)
OS_OPK_DZ_-_04-12_-_Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_i_prechodna_uprava_provozu_-_Wolkerova_....pdf (275,4 kB)
Dokumenty k vyvěšení Dopravní značení OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - Na Letné SMOL/189622/2017/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
17.08.2017 04.09.2017 Sken_20100805_042854-jankv-20170816-1344050633.pdf (256,6 kB)
OS_OPK_DZ_-_04-12_-_Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_i_prechodna_uprava_provozu_-_Na_Letne.pdf (275,7 kB)
Dokumenty k vyvěšení Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2017/50,51- sociální pracovník- 2 funkční místa SMOL/191013/2017/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 779 11 Olomouc
17.08.2017 04.09.2017 VR_c._2017-50_51_socialni_pracovnik-pracovnice_odbor_socialnich_veci_-_2_funkcni_mista.pdf (1,0 MB)
Prihlaska_do_VR.doc (57,9 kB)
Osobni_dotaznik.doc (84,0 kB)
Profesni_zivotopis.doc (46,6 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Dokumenty k vyvěšení RMO a ZMO (informace a usnesení) Usnesení ze 95. schůze Rady města Olomouce konané 15.8.2017 - anonymizovaná verze SMOL/191163/2017/OKP/ORG/Rep Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
17.08.2017 04.09.2017 Usneseni_95._RMO_15.8.2017_anonymizace.pdf (216,4 kB)
Dokumenty k vyvěšení Územní a stavební řízení Neředín, Dělnická, Rekonstrukce stoky BXXIa10 a BXXIa11, STMO v zast. Poštulka OŽP OVH O - SP obec SMOL/188515/2017/OZP/VH/Sko Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
17.08.2017 02.09.2017 Neredin_Delnicka_Rekonstrukce_stoky_BXXIa10_a_BXXIa11_STMO_v_zast._Postulka_OZP_OVH_O_-_SP_obecna.pdf (352,0 kB)
Dokumenty k vyvěšení Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/188870/2017/MPO/PDO/PS/Wei 2017/027977 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
16.08.2017 15.12.2017 Nalez_psa.pdf (39,1 kB)
Dokumenty k vyvěšení Územní a stavební řízení OS OPS Prodloužení lhůty k provedení úkonu (§ 39 odst. 2 zákon č. 500/2004 Sb.) SMOL/187824/2017/OS/PS/Kor Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor stavební, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
16.08.2017 01.09.2017 OS_OPS_Prodlouzeni_lhuty_k_provedeni_ukonu_.pdf (317,7 kB)
 1 - 25 z 452