Úřední deska - Stav k 26.04.2019 1 - 25 z 451  záznamů na stránku
Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Exekutorské úřady 018 ex 01277/09-116 Dražební vyhláška 196EX 5085/11-129 Valenta Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03323773, Jan Valenta
DS: xkwnbg8, Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc
Valenta Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03323773, Jan Valenta
DS: xkwnbg8, Dr. Milady Horákové 496/27, 779 00 Olomouc
25.04.2019 16.05.2019 508511DV.pdf (329,4 kB)
Exekutorské úřady Usnesení o odložení dražební vyhláška 139EX 04323/16-082 139 EX 04323/16-082 Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh
Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh
25.04.2019 13.05.2019 Usneseni_o_odlozeni_drazebniho_jednani_-_nove_24.4.2019_959.pdf (252,4 kB)
VOLBY Pozvánka na 1. zasedání okrskových volebních komisí č. 1 - 95 včetně abecedního seznamu členů komisí SMOL/114113/2019/OKP/OSE/Rep Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní nám. 583, 779 11 Olomouc
25.04.2019 27.05.2019 Pozvanka_na_1._zasedani_OKVK_c._1_-_95_clenove_komisi_abecedne.pdf (922,6 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/113626/2019/MPO/PDO/PS/Wei 2019/016095 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
25.04.2019 26.08.2019 Nalez_psa.pdf (569,9 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Trhlíková Petra - rozhodnutí ve věci SMOL/108484/2019/OSC/EOOPCD/Neu Z 43/19/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Petra Trhlíková
Synkova 382/4, 779 00 Olomouc - Lazce
25.04.2019 13.05.2019 Trhlikova_Petra_43_Rozhodnuti_ve_veci.pdf (289,9 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Trhlík Petr - rozhodnutí ve věci SMOL/108481/2019/OSC/EOOPCD/Neu Z 42/19/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Petr Trhlík
Synkova 382/4, 779 00 Olomouc - Lazce
25.04.2019 13.05.2019 Trhlik_Petr_42_Rozhodnuti_ve_veci.pdf (289,2 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2019/20 odborný stavební referent, odbor stavební SMOL/114177/2019/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 779 11 Olomouc
25.04.2019 29.05.2019 VR_c._2019-20_odborny_stavebni_referent-referentka_do_oddeleni_uzemne_spravniho_odbor_stavebni.pdf (1,1 MB)
Prihlaska_do_VR.doc (58,4 kB)
Profesni_zivotopis.doc (42,0 kB)
Osobni_dotaznik.doc (71,2 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Dopravní značení Přechodné dopr. značení "Lošov, Zlaté Doly, rekonstrukce komunikace" SMOL/114134/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
25.04.2019 13.05.2019 111877_Losov_ZlateDoly-urbed-20190425-1045570557.pdf (363,2 kB)
Prechodne_dopr._znaceni_Losov_Zlate_Doly_rekonstrukce_komunikace.pdf (619,0 kB)
Dopravní značení Přechodné dopr. značení "Rekonstrukce NTL plynovodu MS Olomouc, ul. Dělnická" SMOL/114430/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
25.04.2019 13.05.2019 095264_Delnicka-urbed-20190425-1329330472.pdf (159,1 kB)
Prechodne_dopr._znaceni_Rekonstrukce_NTL_plynovodu_MS_Olomouc_ul._Delnicka.pdf (616,4 kB)
Územní a stavební řízení Oznámení řízení - Veřejné osvětlení SMOL/110851/2019/OS/US/Mil Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
25.04.2019 11.05.2019 MX-5070N_20190424_074729-milpe-20190424-0856060617.pdf (785,7 kB)
OS_USO_Oznameni_o_zahajeni_uzemniho_rizeni_verejnou_vyhlaskou_2013.pdf (589,3 kB)
Ztráty a nálezy Ztráty a nálezy k 25.4.2019 SMOL/114758/2019/OKT/SBE/Kor 444, 446, 607-617 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor kancelář tajemníka
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
25.04.2019 27.04.2020 ZaN_25042019.pdf (498,7 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/111556/2019/MPO/PDO/PS/Kor 2019/015881 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
24.04.2019 23.08.2019 Pes_Tr._Miru_II.pdf (282,4 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/111767/2019/MPO/PDO/PS/Kal 2019/015595 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
24.04.2019 23.08.2019 Nalez_psa_2019-015595.pdf (375,8 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Bednář Miroslav (51) - Rozhodnutí-VD SMOL/111953/2019OSC/EOOPCD/Nov Z 51/19/Nov Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Miroslav Bednář (nar. 1986)
Tř.Kosmonautů 1024/18, 779 00 Olomouc
24.04.2019 10.05.2019 Bednar_Miroslav_51_-_Rozhodnuti-VD.pdf (297,2 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o VŘ č. 2019/19 - pracovník řízení a kontrolingu městských firem, odbor strategie a řízení SMOL/112044/2019/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 779 11 Olomouc
24.04.2019 14.05.2019 VR_c._2019-19_pracovnik-pracovnice_rizeni_a_kontrolingu_mestskych_firem_odbor_strategie_a_rizeni.pdf (1,2 MB)
Prihlaska_do_VR.doc (57,9 kB)
Osobni_dotaznik.doc (71,2 kB)
Profesni_zivotopis.doc (42,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Finanční úřady Veřejná vyhláška 969623/19/3100-11460-803122 Finanční úřad pro Olomoucký kraj
DS: 25nnz67, Lazecká 545/22, 779 00 Olomouc - Lazce, Czech Republic
Finanční úřad pro Olomoucký kraj
DS: 25nnz67, Lazecká 545/22, 779 00 Olomouc - Lazce, Czech Republic
24.04.2019 27.05.2019 1900970429.pdf (114,6 kB)
Ostatní cizí dokumenty Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny Olomou - Nové Sady dne 13.5.2019 SMOL/112181/2019/OKT/SPIS/Kol 262/19 ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín
ČEZ Distribuce, a.s.
Teplická 874/8, 405 02 Děčín
24.04.2019 13.05.2019 smoles743c8c49.PDF (252,6 kB)
Dopravní značení Přechodné DZ - sil. II/435 a místní komunikace Nemilany - opatření SMOL/110825/2019/OS/PK/Jan Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.04.2019 10.05.2019 MX-5070N_20190423_131402-jankv-20190423-1421260955.pdf (390,8 kB)
OS_OPK_DZ_-_04-12_-_Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_i_prechodna_uprava_provozu_-_Nemilany.pdf (461,5 kB)
Územní a stavební řízení OS OPK SSU - 01-02-04 – SP - 2018 - Oznámení o zahájení stavebního řízení SMOL/109422/2019/OS/PK/Vra Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.04.2019 10.05.2019 OS_OPK_SSU_-_01-02-04_SP_-_2018_-_Oznameni_o_zahajeni_stavebniho_rizeni.pdf (609,3 kB)
Dopravní značení 04-12 - OOP - DZ přechodné, Na Zákopě "Vodovod Olomouc, oprava páteřního řaduDN 700" SMOL/110900/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.04.2019 10.05.2019 107748_NaZakope1-urbed-20190424-1110480480.pdf (394,1 kB)
107748_NaZakope2-urbed-20190424-1115160801.pdf (823,2 kB)
04-12_-_OOP_-_DZ_prechodne_Na_Zakope_Vodovod_Olomouc_oprava_paterniho_raduDN_700.pdf (538,2 kB)
Dopravní značení Stanovení vzor. přech. úpravy provozu - sil. II a III tř., MK a VPUK v Ol. - havárie tepelné sítě SMOL/111410/2019/OS/PK/Vlc Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.04.2019 10.05.2019 PRDZ_VZOR_-_II_III_MK_VPUK_v_Ol__havarie_tepelne_site-vlaan-20190424-1033520367.pdf (509,9 kB)
04-12_-_PRDZ_VZOR_-_II_III_MK_VPUK_v_Ol._-_havarie_tepelne_site_-_stanoveni.pdf (537,1 kB)
Ztráty a nálezy Ztráty a nálezy - DPMO, a.s. - 1.Q/2019 SMOL/113266/2019/OKT/SBE/Kor 447-606 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor kancelář tajemníka
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
24.04.2019 24.04.2020 DPMO-1Q_2019-UD.pdf (316,2 kB)
Územní a stavební řízení Oznámení - změna ÚR č. 17/2009 změna trasování VO SMOL/108404/2019/OS/US/Mil Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.04.2019 10.05.2019 MX-5070N_20190423_081301-milpe-20190423-0929250640.pdf (859,6 kB)
OS_USO_Oznameni_o_zahajeni_uzemniho_rizeni_verejnou_vyhlaskou_2013.pdf (600,7 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/110012/2019/MPO/PDO/PS/Kor 2019/015536 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
23.04.2019 22.08.2019 Pes_Videnska.pdf (281,8 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/110010/2019/MPO/PDO/PS/Kor 2019/015379 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
23.04.2019 22.08.2019 Pes_U_Detskeho.pdf (281,7 kB)
 1 - 25 z 451