Úřední deska - Stav k 14.12.2019 1 - 25 z 222  záznamů na stránku
Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/327205/2019/MPO/PDO/PS/Kal 2019/047174 Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
13.12.2019 14.04.2020 Nalez_psa_2019-047174.pdf (364,5 kB)
Územní a stavební řízení OS OPS Oznámení o doložce právní moci - Stavební úpravy objekt bývalého mlýna - I.etapa, Chválkovick SMOL/325184/2019/OS/PS/Ga Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
12.12.2019 30.12.2019 OS_OPS_Oznameni_o_dolozce_pravni_moci.pdf (466,0 kB)
Exekutorské úřady 207EX 1853/06-795 Odročení dražebního jednání 207EX 1853/06-796,795 Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:05594936, Jana Jarková
DS: xcz8zvx, 2. května 2384, 760 01 Zlín
Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:05594936, Jana Jarková
DS: xcz8zvx, 2. května 2384, 760 01 Zlín
12.12.2019 30.12.2019 0601853795.pdf (235,6 kB)
Územní plánování Oznámení vydání Územního plánu Hněvotín veřejnou vyhláškou SMOL/326474/2019/ODUR/UUP/Das Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního rozvoje, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
12.12.2019 30.12.2019 Oznameni_vydani_Uzemniho_planu_Hnevotin_verejnou_vyhlaskou.pdf (379,0 kB)
Právní předpisy SMOl (obecně závazné vyhlášky, nařízení, opatření obecné povahy) Vyhlášení nařízení 13/2019 - placené parkování - změna zóny SMOL/324074/2019/OKT/PERS/Pos Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
%Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
11.12.2019 27.12.2019 13-2019_uredni_deska.pdf (849,8 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2019/78 - odborný stavební referent-ka, odbor stavební SMOL/324659/2019/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
11.12.2019 15.01.2020 VR_c._2019-78_odborny_stavebni_referent-ka_do_oddeleni_uzemne_spravniho_odbor_stavebni.pdf (906,6 kB)
Prihlaska_do_VR.doc (58,4 kB)
Osobni_dotaznik.doc (71,2 kB)
Profesni_zivotopis.doc (42,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Exekutorské úřady 176 EX 00567/17-144, Dražba - nový termín, 176 EX 00567/17-144 Lavička Josef, JUDr. - soudní exekutor, IČ:01051857, Josef Lavička
DS: 9bvjcfq, 26. dubna 573/10, 350 02 Cheb
Lavička Josef, JUDr. - soudní exekutor, IČ:01051857, Josef Lavička
DS: 9bvjcfq, 26. dubna 573/10, 350 02 Cheb
11.12.2019 22.01.2020 Drazba_-_novy_termin_03.12.2019_1324_signed_.pdf (488,4 kB)
Exekutorské úřady 185EX 2782/14-231 Dražební vyhláška -elektronická dražba 1. kolo EX 2782/14-231 Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
11.12.2019 16.01.2020 1402782231.pdf (136,2 kB)
RMO a ZMO (informace a usnesení) Usnesení 34. RMO 9. 12. 2019 SMOL/325308/2019/OKP/OSE/Vyc Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
11.12.2019 27.12.2019 Usneseni_34._RMO_9._12._2019_-_anonymizace.pdf (912,8 kB)
Uzavírky úplná uzavírka v rámci stavby "Morava, Olomouc - zvýšení kapacity koryta" - rekonstrukce mostu na si SMOL/323062/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
11.12.2019 30.08.2022 uplna_uzavirka_v_ramci_stavby_Morava_Olomouc_-_zvyseni_kapacity_koryta_-_rekonstrukce_mostu_na_sil._II448_Komenskeho_a_MK_Masarykova_.pdf (594,5 kB)
Ministerstva a centrální úřady Opatření obecné povahy veřejná vyhláška 63920/2019-MZE-16212 MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, IČ:00020478
DS: yphaax8, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, Czech Republic
MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ, IČ:00020478
DS: yphaax8, Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1, Czech Republic
10.12.2019 26.12.2019 Rozdelovnik.pdf (1,4 MB)
OOP_2019_3_Priloha_c._1.pdf (681,1 kB)
63920_2019-MZE-16212.pdf (213,4 kB)
Ministerstva a centrální úřady Oznámení o výběrovém řízení s aukcí Výběrové řízení OOL/002/2019 SMOL/322466/2019/OKT/SPIS/Kol 711/19 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Jeremenkova 1263/17, 772 00 Olomouc
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Jeremenkova 1263/17, 772 00 Olomouc
10.12.2019 08.01.2020 smoles74403b97.PDF (1,6 MB)
Exekutorské úřady 201 EX 00476/18 Výkon-Dražební vyhláška-MV - 106 201 EX 00476/18-106 Struminský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:04517121, Pavel Struminský
DS: 5cqcu6e, Komorní 583/4, 737 01 Český Těšín
Struminský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:04517121, Pavel Struminský
DS: 5cqcu6e, Komorní 583/4, 737 01 Český Těšín
10.12.2019 15.01.2020 106_Vykon-Drazebni_vyhlaska-MV_6.12.2019_1142.pdf (222,7 kB)
Územní a stavební řízení Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodl. platnosti SP - BEA Olomouc, 2. etapa SMOL/321107/2019/OS/PK/Kra Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
10.12.2019 27.12.2019 Oznameni_o_zahajeni_rizeni_-_termin_dokonceni_a_prodl._platnosti_SP_-_BEA_Olomouc_2._etapa.pdf (511,4 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO Rozhodnutí o prodloužení platnosti ÚR veřejnou vyhláškou 2013 SMOL/318050/2019/OS/US/Cer Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor stavební, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
10.12.2019 26.12.2019 OS_USO_Rozhodnuti_o_prodlouzeni_platnosti_UR_verejnou_vyhlaskou_2013.pdf (669,9 kB)
Územní a stavební řízení Multifunkční hala - Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákon č. 500 SMOL/322253/2019/OS/US/Zb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
10.12.2019 26.12.2019 Multifunkcni_hala_-_Vyzva_k_seznameni_se_s_podklady_pro_vydani_rozhodnuti_.pdf (468,1 kB)
Územní plánování Regulační plán RP-22 Sídliště Neředín-Nová Ulice 2.opakované veřejní projednání návrhu SMOL/321319/2019/ODUR/UUP/Sob Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, Odbor dopravy a územního rozvoje, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
10.12.2019 20.01.2020 2.opakovane_verejni_projednani_navrhu_-_vyhlaska.pdf (384,2 kB)
Územní plánování Veřejné projednání návrhu Změny č.1 ÚP Velký Újezd - veřejná vyhláška SMOL/311445/2019/ODUR/UUP/Sch Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Městys Velký Újezd, IČ:00299677
DS: jxbbamv, Olomoucká 15, 783 55 Velký Újezd - Velký Újezd, Česká republika
09.12.2019 21.01.2020 Verejne_projednani_navrhu_Zmeny_c.1_UP_Velky_Ujezd_-_verejna_vyhlaska.pdf (380,4 kB)
Ostatní cizí dokumenty Dokumenty VP k vyvěšení na úředních deskách obcí obvyklým způsobem (schválení VH VP 17.12.2019) SMOL/313692/2019/OKT/SPIS/Kol 709/19 Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IČ:47921129
DS: 2k9ev87, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané - Kostelec na Hané, Czech Republic
Vodovod Pomoraví, svazek obcí, IČ:47921129
DS: 2k9ev87, Okružní 880, 798 41 Kostelec na Hané - Kostelec na Hané, Czech Republic
09.12.2019 31.12.2019 Navrh_rozp._VP_2020_191217.pdf (242,5 kB)
Navrh_invest.podilu_VP_2020_191217.pdf (183,0 kB)
Navrh_prisp._VP_2020_191217.pdf (196,1 kB)
Navrh_strednedobeho_vyhledu_VP_2020-2022.pdf (77,4 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/321500/2019/MPO/PDO/PS/Kal 2019/046864 Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
09.12.2019 08.04.2020 Nalez_psa_2019-046864.pdf (286,0 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - kočka SMOL/321490/2019/MPO/PDO/PS/Wei 2019/046722 Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
09.12.2019 08.04.2020 Nalez_kocky.pdf (522,5 kB)
Obecná oznámení veřejnosti TOMEGAS - BP "Úložiště propan-butanu a plnírna lahví Olomouc" SMOL/321326/2019OCHR/May PZH Tomegas Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce
779 11 Olomouc
09.12.2019 09.01.2020 2019-12-06_TOMEGAS_bezpecnostni_program_zverejneni_BP_na_UD.pdf (334,1 kB)
Územní a stavební řízení OS OPK SSU - 01-03-04 - SP+ ZS - 2018 - Oznámení o zahájení řízení - termín dokončení a prodloužení SMOL/321222/2019/OS/PK/Sim Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
09.12.2019 27.12.2019 OS_OPK_SSU_-_01-03-04_-_SP_ZS_-_2018_-_Oznameni_o_zahajeni_rizeni_-_termin_dokonceni_a_prodlouzeni_platnosti.pdf (568,9 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO Nové doručení písemnosti neznámému 2013 SMOL/318539/2019/OS/US/Mil Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
06.12.2019 23.12.2019 aa_str_183_2006_87_113-milpe-20190206-1341440607.pdf (543,1 kB)
OS_USO_Nove_doruceni_pisemnosti_neznamemu_2013.pdf (528,7 kB)
Územní a stavební řízení Tř. Míru - Neředínská, Rozhodnutí o prodl. platnosti SP a termínu dokončení stavby SMOL/318561/2019/OS/PK/Kra Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
06.12.2019 23.12.2019 Tr._Miru_-_Neredinska_Rozhodnuti_o_prodl._platnosti_SP_a_terminu_dokonceni_stavby.pdf (576,2 kB)
 1 - 25 z 222