Úřední deska - Stav k 22.01.2019 1 - 25 z 424  záznamů na stránku
Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/019672/2019/MPO/PDO/PS/Kor 2019/002558 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
22.01.2019 23.05.2019 Pes_Tr._Miru.pdf (284,4 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 2013 SMOL/013234/2019/OS/US/Hla Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor stavební, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
22.01.2019 07.02.2019 GS2_DUR_C2_000_SIT_0004_03.pdf (4,7 MB)
OS_USO_Oznameni_o_zahajeni_uzemniho_rizeni_verejnou_vyhlaskou_2013.pdf (666,0 kB)
Exekutorské úřady 185EX 1/19d-2 Dražební vyhláška NV EX 1/19d-2 Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
22.01.2019 28.02.2019 19000012.pdf (119,8 kB)
Dopravní značení 04-12 - OOP - DZ přechodné, v rámci stavby "I/46 Tovéř - křižovatka" SMOL/019414/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
22.01.2019 07.02.2019 281939_Tover-urbed-20190122-0844400825.pdf (867,5 kB)
04-12_-_OOP_-_DZ_prechodne_v_ramci_stavby_I46_Tover_-_krizovatka.pdf (636,0 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 2013 SMOL/016689/2019/OS/US/Fil Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
22.01.2019 07.02.2019 MX-5070N_20190121_103009-filev-20190121-1134580558.pdf (964,8 kB)
OS_USO_Oznameni_o_zahajeni_uzemniho_rizeni_verejnou_vyhlaskou_2013.pdf (967,3 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO Informace o pokračování v řízení SMOL/018563/2019/OS/US/Sem Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor stavební
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
22.01.2019 07.02.2019 OS_USO_Informace_o_pokracovani_v_rizeni.pdf (472,3 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/018010/2019/MPO/PDO/PS/Bro 2019/002402 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
21.01.2019 22.05.2019 Nalez_psa_2019_002402.pdf (366,7 kB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška 139EX 12369/18-045 139 EX 12369/18-045 Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh
Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh
21.01.2019 04.03.2019 Drazebni_vyhlaska_MV_17.1.2019_907.pdf (838,6 kB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška 139EX 10245/17-037 139 EX 10245/17-037 Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh
Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh
21.01.2019 04.03.2019 Drazebni_vyhlaska_MV_17.1.2019_908.pdf (838,8 kB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška 139EX 12294/18-050 139 EX 12294/18-050 Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh
Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh
21.01.2019 04.03.2019 Drazebni_vyhlaska_MV_17.1.2019_907.pdf (839,2 kB)
Územní a stavební řízení OS OPS Výzva k vyjádření se k podanému odvolání SMOL/013536/2019/OS/PS/Suc Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.01.2019 06.02.2019 MX-M623U_20190121_101101.pdf (1,2 MB)
OS_OPS_Vyzva_k_vyjadreni_se_k_podanemu_odvolani.pdf (617,9 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Bohata Evžen - usnesení o ust. opatrovníka SMOL/018377/2019/OSC/EOOPCD/Neu Z 312/18/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Evžen Bohata
Baarova 220/3, 783 35 Olomouc - Chomoutov
21.01.2019 06.02.2019 Bohata_Evzen_312_usneseni_o_ust._opatrovnika.pdf (293,5 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Bohata Evžen - zahájení spr. řízení SMOL/018370/2019/OSC/EOOPCD/Neu Z 312/18/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Evžen Bohata
Baarova 220/3, 783 35 Olomouc - Chomoutov
21.01.2019 06.02.2019 Bohata_Evzen_312_zahajeni_spr._rizeni.pdf (294,5 kB)
Ztráty a nálezy Ztráty a nálezy DPMO 10-12/2018 SMOL/018874/2019/OKT/SBE/Bur 22-199/2019 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor kancelář tajemníka
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
21.01.2019 22.01.2020 DPMO_1-2019.pdf (476,8 kB)
Územní plánování ÚP Bukovany - veřejné projednání - VV SMOL/009163/2019/ODUR/UUP/Nav Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, Odbor dopravy a územního rozvoje, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.01.2019 08.03.2019 UP_Bukovany_-_verejne_projednani_-_VV.pdf (382,8 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2018/103 - vedoucí útvaru hlavního architekta-PRODLOUŽENÍ SMOL/019261/2019/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 779 11 Olomouc
21.01.2019 18.02.2019 VR_c._2018-103_vedouci_utvaru_hlavniho_architekta_prodlouzeni_podani_prihlasek.pdf (1,5 MB)
Prihlaska_do_VR.doc (57,9 kB)
Osobni_dotaznik.doc (71,2 kB)
Profesni_zivotopis.doc (42,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_lustraci.doc (29,2 kB)
Zadost_o_vystaveni_lustracniho_osvedceni.doc (40,4 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2018/104 - vedoucí odboru strategie a řízení-PRODLOUŽENÍ SMOL/019324/2019/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 779 11 Olomouc
21.01.2019 01.02.2019 VR_c._2018-104_vedouci_odboru_strategie_a_rizeni_prodlouzeni_podani_prihlasek.pdf (1,1 MB)
Prihlaska_do_VR.doc (57,9 kB)
Osobni_dotaznik.doc (71,2 kB)
Profesni_zivotopis.doc (42,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_lustraci.doc (29,2 kB)
Zadost_o_vystaveni_lustracniho_osvedceni.doc (40,4 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO ze dne 14. 1. 2019 - záměry prodat, směnit, propachtovat nemovité věci, popř. jejich části SMOL/012650/2019/OMAJ/MR/Vys Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní - oddělení majetkových řízení, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.01.2019 08.02.2019 RMO_ze_dne_14._1._2019_-_zamery_prodat_smenit_propachtovat_nemovite_veci_popr._jejich_casti.pdf (787,4 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení VŘ č. 2018/105 - vedoucí odboru městs. zeleně a odpad. hospodářství-PRODLOUŽENÍ SMOL/019392/2019/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 779 11 Olomouc
21.01.2019 01.02.2019 VR_c._2018-105_vedouci_odboru_mestske_zelene_a_odpadoveho_hospodarstvi_-_prodlouzeni_podani_prihlasek.pdf (1,1 MB)
Prihlaska_do_VR.doc (57,9 kB)
Osobni_dotaznik.doc (71,2 kB)
Profesni_zivotopis.doc (42,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_lustraci.doc (29,2 kB)
Zadost_o_vystaveni_lustracniho_osvedceni.doc (40,4 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení VŘ č. 2018/106 - vedoucí odboru cestovního ruchu a sportu-PRODLOUŽENÍ SMOL/019494/2019/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 779 11 Olomouc
21.01.2019 01.02.2019 VR_c._2018-106_vedouci_odboru_cestovniho_ruchu_a_sportu__prodlouzeni_podani_prihlasek.pdf (1,4 MB)
Prihlaska_do_VR.doc (57,9 kB)
Osobni_dotaznik.doc (71,2 kB)
Profesni_zivotopis.doc (42,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_lustraci.doc (29,2 kB)
Zadost_o_vystaveni_lustracniho_osvedceni.doc (40,4 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2018/107- vedoucí odboru kultury-PRODLOUŽENÍ SMOL/019511/2019/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 779 11 Olomouc
21.01.2019 01.02.2019 VR_c._2018-107_vedouci_odboru_kultury_prodlouzeni_podani_prihlasek.pdf (1,4 MB)
Prihlaska_do_VR.doc (57,9 kB)
Osobni_dotaznik.doc (71,2 kB)
Profesni_zivotopis.doc (42,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_lustraci.doc (29,2 kB)
Zadost_o_vystaveni_lustracniho_osvedceni.doc (40,4 kB)
Dopravní značení 04-12 - OOP - DZ přechodná, Šmeralova, PřF UP - stěhování optických stolů SMOL/018533/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.01.2019 06.02.2019 014666_PrFUP_Smeralova-urbed-20190121-1427460612.pdf (552,8 kB)
014666_PrFUP_Smeralova-urbed-20190121-1427460612.pdf (552,8 kB)
04-12_-_OOP_-_DZ_prechodna_Smeralova_PrF_UP_-_stehovani_optickych_stolu.pdf (634,4 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení VŘ č. 2018/108 - vedoucí odboru interního auditu a kontroly-PRODLOUŽENÍ SMOL/019554/2019/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 779 11 Olomouc
21.01.2019 01.02.2019 VR_c._2018-108_vedouci_odboru_interniho_auditu_a_kontroly_prodlouzeni_podani_prihlasek.pdf (1,1 MB)
Prihlaska_do_VR.doc (57,9 kB)
Osobni_dotaznik.doc (71,2 kB)
Profesni_zivotopis.doc (42,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_lustraci.doc (29,2 kB)
Zadost_o_vystaveni_lustracniho_osvedceni.doc (40,4 kB)
Exekutorské úřady DV 00529/12-164 139 EX 00529/12-164 Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh
Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh
18.01.2019 04.03.2019 Drazebni_vyhlaska_MV_17.1.2019_910.pdf (839,8 kB)
Dopravní značení 04-12 - OOP - DZ přechodná, parkoviště, ul. Táborská - vyhrazení stanoviště náhradní autobusové dop SMOL/015573/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
18.01.2019 04.02.2019 006068_TaborskaNAD-urbed-20190117-0835090402.pdf (189,3 kB)
04-12_-_OOP_-_DZ_prechodna_parkoviste_ul._Taborska_-_vyhrazeni_stanoviste_nahradni_autobusove_dopravy_pri_vylukach_zel._dopravy.pdf (617,4 kB)
 1 - 25 z 424