Úřední deska - Stav k 21.07.2018 1 - 25 z 433  záznamů na stránku
Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Obecná oznámení veřejnosti 14.výzva ZS k předkládání žádostí o podporu z integrovaného regionálního operačního programu SMOL/171338/2018/OEP/Nez Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
20.07.2018 31.12.2018 14.v_ZS_ITI_rekonstrukce_modernizace_a_vystavba_silnic_na_vybrane_regionalni_siti.pdf (750,8 kB)
Obecná oznámení veřejnosti 30. Výzva nositele ITI k předkládání projektových záměrů SMOL/173703/2018/OEP/Nez Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
20.07.2018 30.09.2018 30._vyzva_nositele_ITI_Rekonstrukce_modernizace_a_vystavba_silnic_na_vybrane_regionalni_silnicni_siti.pdf (556,5 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO ze dne 18. 7. 2018 - záměry prodat, směnit nemovité věci, popř. jejich části a změnit smlouvu SMOL/175104/2018/OMAJ/MR/Vys Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583/1, 779 11 Olomouc
20.07.2018 06.08.2018 RMO_ze_dne_18__7__2018_-_zamery_prodat_smenit_nemovite_veci_popr__jejich_casti_a_zmenit_smlouvu.pdf (426,6 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO ze dne 18. 7. 2018 - záměry pronajmout, propachtovat nemovité věci, popř. jejich části atd. SMOL/174795/2018/OMAJ/MR/Tom Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
20.07.2018 06.08.2018 RMO_ze_dne_18__7__2018_-_zamery_pronajmout_propachtovat_nemovite_veci_popr__jejich_casti_atd_.pdf (625,4 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO ze dne 18. 7. 2018 - záměry propachtovat části nemovitých věcí SMOL/174793/2018/OMAJ/MR/Tom Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
20.07.2018 06.08.2018 RMO_ze_dne_18__7__2018_-_zamery_propachtovat_casti_nemovitych_veci.pdf (641,9 kB)
Dopravní značení 04-12 - OOP - DZ přechodná, křiž. tř. Kosmonautů x Vejdovského, RCO SMOL/174805/2018/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
20.07.2018 06.08.2018 04-12_-_OOP_-_DZ_prechodna_kriz._tr._Kosmonautu_x_Vejdovskeho_RCO.pdf (535,0 kB)
RMO a ZMO (informace a usnesení) Usnesení ze 125. schůze Rady města Olomouce, konané dne 18.7.2018-anonymizace SMOL/175829/2018/OKP/ORG/Rep Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměs 583, 779 11 Olomouc
20.07.2018 06.08.2018 Usneseni_125._RMO_18._7._2018_-_anonymizace.pdf (967,8 kB)
Územní a stavební řízení OS OPK SSU - 01-02-12 – SP - 2018 - Stavební povolení SMOL/173251/2018/OS/PK/Vra Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
20.07.2018 06.08.2018 OS_OPK_SSU_-_01-02-12_SP_-_2018_-_Stavebni_povoleni.pdf (622,3 kB)
Územní a stavební řízení OS OPK SSU - 01-02-12 – SP - 2018 - Stavební povolení SMOL/172408/2018/OS/PK/Kra Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
20.07.2018 06.08.2018 OS_OPK_SSU_-_01-02-12_SP_-_2018_-_Stavebni_povoleni.pdf (654,1 kB)
Dopravní značení OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - Havlíčkova SMOL/175782/2018/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
20.07.2018 06.08.2018 MX-5070N_20180720_091301-jankv-20180720-1016200909.pdf (1,0 MB)
OS_OPK_DZ_-_04-12_-_Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_i_prechodna_uprava_provozu_-_Havlickova.pdf (463,8 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Oznámení o možnosti převzít písemnost - Rozhodnutí SMOL/175864/2018/OZIVN/RGR/Lab Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Michaela Teffri, IČ:65164008
Kubatova 254/22, 779 00 Olomouc - Chválkovice, Czech Republic
20.07.2018 06.08.2018 RZP-380501-2018-175864.pdf (106,7 kB)
Exekutorské úřady 169EX 3772/14-127 usnesení 169EX 3772/14-127 Valentová Lucie, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72547251, Lucie Valentová
DS: pd94rbi, Cejl 494/25, 602 00 Brno, Czech Republic
Valentová Lucie, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:72547251, Lucie Valentová
DS: pd94rbi, Cejl 494/25, 602 00 Brno, Czech Republic
19.07.2018 27.09.2018 1403772127.pdf (205,0 kB)
Soudy, státní zastupitelství a policie, mimo MPO 34NC1901/2018, Vyhláška - Usnesení 34NC1901/2018 - 15 Okresní soud v Olomouci, IČ:00025241
DS: mqiabfg, tř. Svobody 685/16, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Okresní soud v Olomouci, IČ:00025241
DS: mqiabfg, tř. Svobody 685/16, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
19.07.2018 20.08.2018 S000003.PDF (521,9 kB)
Uzavírky 02-01-03 - úplná uzavírka, Dobnerova SMOL/173755/2018/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
19.07.2018 31.08.2018 02-01-03_-_uplna_uzavirka_Dobnerova.pdf (486,7 kB)
Uzavírky 02-01-03 - ÚUz OK sil. III/44311 x III/4436, Dolany SMOL/174172/2018/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
19.07.2018 06.08.2018 02-01-03_-_UUz_OK_sil._III44311_x_III4436_Dolany.pdf (494,9 kB)
Dopravní značení 04-12 - PRDZ - Kosmonautů (u hotelu Clarion) - Czech Cycling Tour 2018, vyhrazení prostoru - stanove SMOL/174177/2018/OS/PK/Vlc Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
19.07.2018 06.08.2018 PRDZ_Kosmoanutu_-_Czech_Cycling._TZour_2018_174012-18-vlaan-20180718-1630050767.pdf (558,5 kB)
04-12_-_PRDZ_-_Kosmonautu_-_Czech_Cycling_Tour_2018_vyhrazeni_prostoru_-_stanoveni.pdf (537,1 kB)
Dopravní značení OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - Na Hrázi SMOL/173944/2018/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
19.07.2018 06.08.2018 MX-5070N_20180718_141255-jankv-20180718-1515580256.pdf (499,6 kB)
OS_OPK_DZ_-_04-12_-_Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_i_prechodna_uprava_provozu_-_Na_Hrazi.pdf (461,3 kB)
Dopravní značení OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - Řepčínská SMOL/173602/2018/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
19.07.2018 06.08.2018 MX-5070N_20180718_131644-jankv-20180718-1420090110.pdf (481,0 kB)
OS_OPK_DZ_-_04-12_-_Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_i_prechodna_uprava_provozu_-_Repcinska.pdf (463,3 kB)
Územní a stavební řízení SO OPS Stavební povolení stavby po ÚR ,ÚS SMOL/173318/2018/OS/PS/Fil Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor stavební, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
19.07.2018 06.08.2018 SO_OPS_Stavebni_povoleni_stavby_po_UR_US.pdf (713,1 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO ÚR o umístění stavby veř.vyhl. 2013 SMOL/170909/2018/OS/US/Cer Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor stavební, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
19.07.2018 06.08.2018 MX-5070N_20180503_065247-cerma-20180503-0752540309.pdf (955,0 kB)
OS_USO_UR_o_umisteni_stavby_ver.vyhl._2013.pdf (750,0 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Žádost SMOL/174810/2018/OZIVN/RGR/Lab Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Veronika Hublarová, IČ:03074871
U cukrovaru 618/36, 779 00 Olomouc - Holice, Czech Republic
19.07.2018 05.08.2018 RZP-380501-2018-174810.pdf (122,7 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/172337/2018/MPO/PDO/PS/Wei 2018/023753 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
18.07.2018 16.11.2018 Nalez_psa.pdf (460,5 kB)
Exekutorské úřady 018 EX 03552/13-098 Dražební vyhláška 018 EX 03552/13-098 Černošková Lenka, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:66243505, Lenka Černošková
DS: 99yg79e, Dolní 2073/71, 796 01 Prostějov
Černošková Lenka, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:66243505, Lenka Černošková
DS: 99yg79e, Dolní 2073/71, 796 01 Prostějov
18.07.2018 13.09.2018 Drazebni_vyhlaska_elektronicka_2013.pdf (508,3 kB)
Exekutorské úřady 018 EX 03552/13-098 Dražební vyhláška 018 EX 03552/13-098 Černošková Lenka, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:66243505, Lenka Černošková
DS: 99yg79e, Dolní 2073/71, 796 01 Prostějov
Černošková Lenka, Mgr. - soudní exekutorka, IČ:66243505, Lenka Černošková
DS: 99yg79e, Dolní 2073/71, 796 01 Prostějov
18.07.2018 13.09.2018 Drazebni_vyhlaska_elektronicka_2013.pdf (508,3 kB)
Exekutorské úřady 135EX 3664/15-122 El.dražeb.vyhláška - prodej nem. EX 3664/15-122 Peroutka Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66225108, Jan Peroutka
DS: n7tg8u3, Revoluční 48/13, 430 01 Chomutov
Peroutka Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:66225108, Jan Peroutka
DS: n7tg8u3, Revoluční 48/13, 430 01 Chomutov
18.07.2018 21.08.2018 1503664122.pdf (374,4 kB)
 1 - 25 z 433