Úřední deska - Stav k 21.03.2018 1 - 25 z 420  záznamů na stránku
Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2018/30 právník do odd. kontroly, odbor živnostenský SMOL/070351/2018/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 779 11 Olomouc
21.03.2018 10.04.2018 VR_c._2018-30_pravnik_do_odd._kontroly_odbor_zivnostensky.pdf (874,2 kB)
Prihlaska_do_VR.doc (57,9 kB)
Profesni_zivotopis.doc (46,1 kB)
Osobni_dotaznik.doc (86,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Územní plánování Oznámení společného jednání o návrhu ÚP Hněvotín - VV SMOL/065682/2018/OKR/UPA/Zo Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.03.2018 08.05.2018 Spolecne_jednani_o_navrhu_UP_Hnevotin_-_verejna_vyhlaska.pdf (364,3 kB)
Ministerstva a centrální úřady Sdělení MŽP k evidenci OPVZ SMOL/070387/2018/OZP/VH/Pos pos Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65/1442, 100 00 Praha - Vršovice (Praha 10) (část)
Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65/1442, 100 00 Praha - Vršovice (Praha 10) (část)
21.03.2018 30.08.2018 Sdeleni_Ministerstva_zivotniho_prostredi_odboru_ochrany_vod_k_evidenci_ochrannych_pasem_vodnich_zdroju.pdf (232,8 kB)
Exekutorské úřady 197EX 7267/16-52 Dražební vyhláška EX 7267/16-52 Havlice Alan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03372537, Alan Havlice
DS: pc9n3t6, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, Czech Republic
Havlice Alan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03372537, Alan Havlice
DS: pc9n3t6, Otakara Březiny 229/5, 790 01 Jeseník, Czech Republic
21.03.2018 02.05.2018 160726752.pdf (193,4 kB)
Magistráty, městské a obecní úřady mimo MMOl Vyhlášení výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Moravský Beroun MEMB/2329/2018 Město Moravský Beroun, IČ:00296244
DS: 3jpbtgj, Náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun, Czech Republic
Město Moravský Beroun, IČ:00296244
DS: 3jpbtgj, Náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun, Czech Republic
21.03.2018 09.04.2018 Oznameni_o_vvyhlaseni_konkursu.pdf (204,1 kB)
Uzavírky 02-01-03 - ÚU ul. Bystrovanská - REKO MS (Výstavba plynovodů) SMOL/069673/2018/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.03.2018 01.05.2018 02-01-03_-_UU_ul._Bystrovanska_-_REKO_MS_.pdf (378,6 kB)
Územní a stavební řízení O - SP Intenzifikace ČOV Bělkovice - Lašťany a dobudování splaškové kanalizace - II. část SMOL/055964/2018/OZP/VH/Gib Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.03.2018 06.04.2018 C_2_Celkova_situace_Intenzifikace_COV_Belkovice_Lastany_-_II.etapa_.pdf (3,1 MB)
O_-_SP_Intenzifikace_COV_Belkovice_-_Lastany_a_dobudovani_splaskove_kanalizace_-_II._cast.pdf (501,0 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Vaněk Lukáš (52) - Usnesení ustanovení opatrovníka SMOL/071159/2018OSC/EOOPCD/Nov Z 52/18/Nov Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Lukáš Vaněk
Fischerova 685/36, 779 00 Olomouc
21.03.2018 06.04.2018 Vanek_Lukas_52_-_Usneseni_o_ustanoveni_opatrovnika.pdf (99,3 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Vaněk Lukáš (52) - Zahájení správního řízení SMOL/071157/2018OSC/EOOPCD/Nov Z 52/18/Nov Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Lukáš Vaněk
Fischerova 685/36, 779 00 Olomouc
21.03.2018 06.04.2018 Vanek_Lukas_52_-_Zahajeni_spravniho_rizeni.pdf (99,2 kB)
Dopravní značení 04-12 - OOP - DZ přechodné, "Drahanovice - průtah" SMOL/070780/2018/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.03.2018 06.04.2018 063748_Drahanovice_prutah.pdf (1,5 MB)
04-12_-_OOP_-_DZ_prechodne_Drahanovice_-_prutah.pdf (385,5 kB)
Dopravní značení 04-12 - OOP- DZpřechodná, k uzavírce REKO NTL Staškova +2, Holice SMOL/070263/2018/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.03.2018 06.04.2018 064792_Staskova-urbed-20180321-0745550691.pdf (149,7 kB)
04-12_-_OOP-_DZprechodna_k_uzavirce_REKO_NTL_Staskova_2_Holice.pdf (380,8 kB)
Soudy, státní zastupitelství a policie, mimo MPO 35NC1901/2018, Rozhodnutí Veřejná vyhláška 35NC1901/2018 - 16 Okresní soud v Olomouci, IČ:00025241
DS: mqiabfg, tř. Svobody 685/16, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Okresní soud v Olomouci, IČ:00025241
DS: mqiabfg, tř. Svobody 685/16, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
21.03.2018 19.04.2018 S000002.PDF (186,1 kB)
Územní a stavební řízení OS OPK SSU - 01-02-12 – SP - 2013 - Stavební povolení SMOL/069774/2018/OS/PK/Vra Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.03.2018 06.04.2018 OS_OPK_SSU_-_01-02-12_SP_-_2013_-_Stavebni_povoleni.pdf (522,4 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/069139/2018/MPO/PDO/PS/Kor 2018/009717 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
20.03.2018 19.07.2018 Pes_Svolinskeho.pdf (48,7 kB)
Finanční úřady Veřejná vahláška 493675/18/3101-80541-800629 Územní pracoviště v Olomouci (Finanční úřad pro Olomoucký kraj), IČ:72080043
DS: 2g8n6uf, Lazecká 545/22, 779 00 Olomouc - Lazce, Czech Republic
Územní pracoviště v Olomouci (Finanční úřad pro Olomoucký kraj), IČ:72080043
DS: 2g8n6uf, Lazecká 545/22, 779 00 Olomouc - Lazce, Czech Republic
20.03.2018 05.04.2018 3107_1800448233_00.pdf (72,8 kB)
Finanční úřady Veřejná vyhláška 493460/18/3101-80541-800629 Územní pracoviště v Olomouci (Finanční úřad pro Olomoucký kraj), IČ:72080043
DS: 2g8n6uf, Lazecká 545/22, 779 00 Olomouc - Lazce, Czech Republic
Územní pracoviště v Olomouci (Finanční úřad pro Olomoucký kraj), IČ:72080043
DS: 2g8n6uf, Lazecká 545/22, 779 00 Olomouc - Lazce, Czech Republic
20.03.2018 05.04.2018 3107_1800453035_00.pdf (72,8 kB)
Exekutorské úřady Usnesení o oznámení DR 203 ex 46093/11-36 [20#10462334#2B23] Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic
Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic
20.03.2018 20.04.2018 Usneseni_o_oznameni_DR-2018-03-19-14-45-48.pdf (250,4 kB)
Dopravní značení OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - Bohuňovice SMOL/068732/2018/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
20.03.2018 05.04.2018 MX-5070N_20180319_135456-jankv-20180319-1456330019.pdf (182,9 kB)
OS_OPK_DZ_-_04-12_-_Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_i_prechodna_uprava_provozu_-_Bohunovice.pdf (375,8 kB)
Územní a stavební řízení OS OPK SSU - 01-02-12 – SP - 2013 - Stavební povolení SMOL/052541/2018/OS/PK/Pav Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
20.03.2018 05.04.2018 OS_OPK_SSU_-_01-02-12_SP_-_2013_-_Stavebni_povoleni.pdf (549,5 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost vyrozumění o podání žádosti Peter Škop SMOL/063663/2018/OARMV/TZEV/Per EV Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Peter Škop, 10.01.1983*
Zengrova 455/78, 703 00 Ostrava - Ostrava-Vítkovice x)
20.03.2018 05.04.2018 vyrozumeni_o_podani_zadosti_Peter_Skop.pdf (106,2 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Komzák Jiří - usnesení o ust. opatrovníka SMOL/070154/2018/OSC/EOOPCD/Neu Z 43/18/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Jiří Komzák
Tovární 947/39, 779 00 Olomouc - Hodolany
20.03.2018 05.04.2018 Komzak_Jiri_Z_43_usneseni_o_ust._opatrovnika.pdf (98,3 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Komzák Jiří - zahájení spr. řízení SMOL/070152/2018/OSC/EOOPCD/Neu Z 43/18/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Jiří Komzák
Tovární 947/39, 779 00 Olomouc - Hodolany
20.03.2018 05.04.2018 Komzak_Jiri_Z_43_zahajeni_spr._rizeni.pdf (98,3 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/067463/2018/MPO/PDO/PS/Kal 2018/009540 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
19.03.2018 18.07.2018 Nalez_psa_2018-009540.pdf (145,3 kB)
Územní plánování Veřejné projednání návrhu Změny č.1 ÚP Drahanovice SMOL/062865/2018/OKR/UPA/Sch Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor koncepce a rozvoje, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
19.03.2018 26.04.2018 Verejne_projednani_navrhu_Zmeny_c.1_UP_Drahanovice_-_verejna_vyhlaska.pdf (360,8 kB)
Ztráty a nálezy Ztráty a nálezy k 19.3.2018 SMOL/068053/2018/OKT/SBE/Bur 305-311/2018 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor kancelář tajemníka
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
19.03.2018 20.03.2019 ZaN_19032018.pdf (77,7 kB)
 1 - 25 z 420