Úřední deska - Stav k 12.11.2019 1 - 25 z 327  záznamů na stránku
Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/296320/2019/MPO/PDO/PS/Kal 2019/043237 Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
12.11.2019 12.03.2020 Nalez_psa_2019-043237.pdf (361,2 kB)
Magistráty, městské a obecní úřady mimo MMOl Oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 11/2019 SMOL/296108/2019/OKT/SPIS/Kol 683/19 Město Moravský Beroun
náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun
Město Moravský Beroun
náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun
12.11.2019 29.11.2019 smoles743fc1b9.PDF (1,3 MB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákon č. 500/2004 Sb.) ve SMOL/295145/2019/OS/US/Sol Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
12.11.2019 28.11.2019 OS_USO_Vyzva_k_seznameni_se_s_podklady_pro_vydani_rozhodnuti_verejnou_vyhlaskou_2013.pdf (403,6 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO Opravné usnesení (rozhodnutí) chyby v textu 2013 SMOL/293263/2019/OS/US/Zb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
12.11.2019 28.11.2019 OS_USO_Opravne_usneseni_chyby_v_textu_2013.pdf (459,6 kB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška 220 Ex 4261/17-89 SMOL/278043/2019/OKT/SPIS/Kol 640/19 Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182, Michal Suchánek
DS: g2crz9v, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9
Suchánek Michal, Mgr. - soudní exekutor, IČ:07595182, Michal Suchánek
DS: g2crz9v, Pod Pekárnami 245/10, 190 00 Praha 9
12.11.2019 26.11.2019 U4261-17-0089-191021125235.pdf (269,8 kB)
EX_4261_17-46.pdf (132,4 kB)
converted38087966524303855153777095957730128853.pdf (264,7 kB)
Ministerstva a centrální úřady 8-115 Oznámení obci o revizi (Obeslání) RO-15/2019-805 Katastrální pracoviště Olomouc (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj), IČ:71185186
DS: ugsied2, Vejdovského 1148/2a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Katastrální pracoviště Olomouc (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj), IČ:71185186
DS: ugsied2, Vejdovského 1148/2a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
12.11.2019 16.12.2019 77100904010_805_RO152019_Oznameni_o_revizi_obci.pdf (1,1 MB)
Dopravní značení Oznámení OOP - Stanovení Dopravního Značení (místní) - II/448 tř. Míru, Neředín SMOL/296154/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
12.11.2019 28.11.2019 MX-5070N_20191111_152330-urbed-20191111-1634190560.pdf (778,1 kB)
Oznameni_OOP_-_Stanoveni_Dopravniho_Znaceni_-_II448_tr._Miru_Neredin_.pdf (457,8 kB)
Dopravní značení Oznámení OOP - Stanovení Dopravního Značení (místní) - ul. Radíkovská, k.ú. Svatý Kopeček SMOL/295905/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
12.11.2019 28.11.2019 Oznameni_SvatyKopecek-urbed-20191111-1515230132.pdf (879,5 kB)
Oznameni_OOP_-_Stanoveni_Dopravniho_Znaceni_-_ul._Radikovska_k.u._Svaty_Kopecek.pdf (458,5 kB)
Programy poskytování dotací z rozpočtu SMOl Dotační programy v oblasti cestovního ruchu 2020 - vyhlášení SMOL/297521/2019/OCKS/Mar Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc odbor cestovního ruchu kultury a sportu, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc - Olomouc
12.11.2019 11.02.2020 Dotace_Cestovni_ruch_2020.pdf (509,0 kB)
Programy poskytování dotací z rozpočtu SMOl Dotační programy v oblasti sportu 2020 - vyhlášení SMOL/297511/2019/OCKS/Mar Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc odbor cestovního ruchu kultury a sportu, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc - Olomouc
12.11.2019 11.02.2020 Dotacni_programy_v_oblasti_sportu_2020_-_vyhlaseni.pdf (625,6 kB)
Programy poskytování dotací z rozpočtu SMOl Dotační program v oblasti IC 2020 - vyhlášení SMOL/297502/2019/OCKS/Mar Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc odbor cestovního ruchu kultury a sportu, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc - Olomouc
12.11.2019 11.02.2020 Dotacni_program_v_oblasti_IC_2020_-_vyhlaseni.pdf (429,0 kB)
Právní předpisy SMOl (obecně závazné vyhlášky, nařízení, opatření obecné povahy) Vyhlášení obecně závazné vyhlášky č. 11/2019 (regulace provozní doby) SMOL/289720/2019/OKT/PERS/Pos Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Horní Náměstí 583 779 00 Olomouc - Olomouc
12.11.2019 28.11.2019 11-2019.pdf (96,7 kB)
Právní předpisy SMOl (obecně závazné vyhlášky, nařízení, opatření obecné povahy) Vyhlášení obecně závazné vyhlášky č. 12/2019 (alkohol, žebrání) SMOL/293277/2019/OKT/PERS/Pos Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Horní náměstí č.p.583 779 11 Olomouc - Olomouc
12.11.2019 28.11.2019 12-2019.pdf (106,5 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/294483/2019/MPO/PDO/PS/Wei 2019/043155 Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
11.11.2019 11.03.2020 Nalez_psa.pdf (447,6 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/294475/2019/MPO/PDO/PS/Kor 2019/043177 Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
11.11.2019 11.03.2020 Pes_Litovelska.pdf (283,2 kB)
Krajské úřady Výběrové řízení KUOK 116550/19 KUOK 116552/2019 Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
11.11.2019 30.12.2019 VR_-_chirurgie_ambulantni_jednodenni_pece_-_okr._OL_PV_-_CPZP_-_114990.pdf (89,6 kB)
Ostatní cizí dokumenty Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. Olomouc-Nedvězí SMOL/294891/2019 647/19 ČEZ s.r.o.
odstavky@cezd.cz
ČEZ s.r.o.
odstavky@cezd.cz
11.11.2019 29.11.2019 E-Oznameni.pdf (100,9 kB)
Ostatní cizí dokumenty Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. Olomouc-Nedvězí SMOL/294903/2019 678/19 ČEZ s.r.o.
odstavky@cezd.cz
ČEZ s.r.o.
odstavky@cezd.cz
11.11.2019 28.11.2019 E-Oznameni.pdf (101,4 kB)
Ostatní cizí dokumenty Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060676625 SMOL/294906/2019 679/19 ČEZ s.r.o.
odstavky@cezd.cz
ČEZ s.r.o.
odstavky@cezd.cz
11.11.2019 28.11.2019 E-Oznameni.pdf (101,1 kB)
Ostatní cizí dokumenty Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060676583 SMOL/294930/2019 680/19 ČEZ s.r.o.
odstavky@cezd.cz
ČEZ s.r.o.
odstavky@cezd.cz
11.11.2019 27.11.2019 E-Oznameni.pdf (100,5 kB)
Dopravní značení Oznámení OOP - Stanovení Dopravního Značení místní - "Velká Bystřice, Ohrada+" SMOL/293297/2019/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
11.11.2019 27.11.2019 Oznameni_VelkaBystrice_Ohrada-urbed-20191106-1549370349.pdf (838,0 kB)
Oznameni_OOP_-_Stanoveni_Dopravniho_Znaceni_mistni_-_Velka_Bystrice_Ohrada_.pdf (462,7 kB)
Exekutorské úřady 030 EX 6835/12 -156 Dražební vyhláška; 030 EX 6835/12-156 Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052, Jaroslav Homola
DS: etag8hb, Hlinky 41/104, 603 00 Brno
Homola Jaroslav, Mgr. - soudní exekutor, IČ:62096052, Jaroslav Homola
DS: etag8hb, Hlinky 41/104, 603 00 Brno
11.11.2019 17.12.2019 Drazebni_vyhlaska.pdf (330,4 kB)
Exekutorské úřady 142 EX 02376/14-198 usnesení o odročení dražebního jednání 142 EX 02376/14-198 Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71468706, Jaroslav Kocinec
DS: 593q955, Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek
Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71468706, Jaroslav Kocinec
DS: 593q955, Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek
11.11.2019 28.02.2020 Usneseni_o_odroceni_drazebniho_jednani_08.11.2019_730_signed_.pdf (187,4 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Kummerová Lenka - usnesení o ust. opatrovníka SMOL/295546/2019/OSC/EOOPCD/Neu Z 224/19/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Lenka Kummerová
Partyzánská 511/39, 779 00 Olomouc - Holice
11.11.2019 27.11.2019 Kummerova_Lenka_224_usneseni_o_ust._opatrovnika.pdf (292,7 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Kummerová Lenka - zahájení spr. řízení SMOL/295544/2019/OSC/EOOPCD/Neu Z 224/19/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Lenka Kummerová
Partyzánská 511/39, 779 00 Olomouc - Holice
11.11.2019 27.11.2019 Kummerova_Lenka_224_zahajeni_spr._rizeni.pdf (293,4 kB)
 1 - 25 z 327