Úřední deska - Stav k 20.06.2019 1 - 25 z 361  záznamů na stránku
Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/165750/2019/MPO/PDO/PS/Wei 2019/024263 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
20.06.2019 21.10.2019 Nalez_psa.pdf (293,1 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/165680/2019/MPO/PDO/PS/Wei 2019/023916 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
20.06.2019 21.10.2019 Nalez_psa.pdf (633,5 kB)
Nalez_psa.pdf (633,5 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Záhumenský Josef - rozhodnutí ve věci SMOL/165121/2019/OSC/EOOPCD/Neu Z 83/19/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Josef Záhumenský
Školní 202/2, 779 00 Olomouc - Olomouc
20.06.2019 08.07.2019 Zahumensky_Josef_83_rozhodnuti_ve_veci.pdf (291,0 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 2013 - přechody Krapkova SMOL/137721/2019/OS/US/Mil Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc
20.06.2019 08.07.2019 MX-5070N_20190522_095327-milpe-20190522-1102510309.pdf (772,9 kB)
OS_USO_Oznameni_o_zahajeni_uzemniho_rizeni_verejnou_vyhlaskou_2013.pdf (591,4 kB)
RMO a ZMO (informace a usnesení) Usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva města Olomouce konaného 17.6.2019 - anonymizace SMOL/166257/2019/OKP/OSE/Rep Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
20.06.2019 12.09.2019 Usneseni_5._ZMO_17._6._2019_-_anonymizace.pdf (634,3 kB)
Dopravní značení Stanovení přechodná úprava provozu sil. II/435, II/436, II/437, II/441 a II/150 - stavba I/55 MÚK s SMOL/165625/2019/OS/PK/Vlc Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
20.06.2019 06.07.2019 PRDZ_UU_-_sil__II435_II436_II437_II441_II150_-_stavba_I55_MUK_s_CD_Prerov-Predmosti.pdf (1,3 MB)
Stanoveni_prechodna_uprava_provozu_sil._II435_II436_II437_II441_a_II150_-_stavba_I55_MUK_s_CD_Prerov-Predmosti_-_04-12.pdf (537,9 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - kotě SMOL/164083/2019/MPO/PDO/PS/Kor 2019/024110 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
19.06.2019 18.10.2019 Kote_Balcarkova.pdf (331,9 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Pluhař Daniel - usnesení o ust. opatrovníka SMOL/164399/2019/OSC/EOOPCD/Neu Z 115/19/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Daniel Pluhař
Českobratrská 186/38, 779 00 Olomouc - Nové Sady
19.06.2019 05.07.2019 Pluhar_Daniel_115_usneseni_o_ust._opatrovnika.pdf (291,2 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Pluhař Danie - zahájení spr. řízení SMOL/164397/2019/OSC/EOOPCD/Neu Z 115/19/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Daniel Pluhař
Českobratrská 186/38, 779 00 Olomouc - Nové Sady
19.06.2019 05.07.2019 Pluhar_Daniel_115_zahajeni_spr._rizeni.pdf (293,3 kB)
Krajské úřady Výběrové řízení KUOK 62994/2019 KUOK 62996/2019 Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
19.06.2019 06.08.2019 VR_-_vnitrni_lekarstvi_Olomouc_-_VZP_CR-_62793.pdf (87,8 kB)
Uzavírky Rozhodnutí o úplné uzavírce Na Výsluní x Rolsberská - podchod Přerovská-přeložka vodovodu - 02-01-0 SMOL/162684/2019/OS/PK/Vlc Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
19.06.2019 05.07.2019 Rozhodnuti_o_uplne_uzavirce_Na_Vysluni_x_Rolsberska_-_podchod_Prerovska-prelozka_vodovodu_-_02-01-03.pdf (467,5 kB)
Územní plánování Oznámení o vydání opatření obecné povahy veřejnopu vyhláškou SMOL/162635/2019/ODUR/UUP/Sob Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Odbor dopravy a územního rozvoje, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
19.06.2019 05.07.2019 Oznameni_o_vydani_opatreni_obecne_povahy_verejnopu_vyhlaskou.pdf (380,9 kB)
Dopravní značení Stanovení přechodná úprava provozu Šlikova, Podhůry v obci Samotišky - oprava komunikace - 04-12 SMOL/164227/2019/OS/PK/Vlc Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
19.06.2019 05.07.2019 PRDZ_UU_-_Slikova_v_obci_Samotisky_mezi_ul__Ticha_a_U_Korabka_-_oprava_komunikace-VLAAN-20190619-0824140802.pdf (100,9 kB)
Stanoveni_prechodna_uprava_provozu_Slikova_Podhury_v_obci_Samotisky_-_oprava_komunikace_-_04-12.pdf (615,2 kB)
Dopravní značení Stanovení přechodná úprava provozu II/449, III/37340, III/44919, III/44920 - rekonstrukce mostu ev. SMOL/163236/2019/OS/PK/Vlc Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
19.06.2019 05.07.2019 PRDZ_UU_-_II449_III37340_III44919_III44920_-_rekonstrukce_mostu_ev_c__449-045_Loucany_na_sil__II44-VLAAN-20190619-1048580311.pdf (595,7 kB)
Stanoveni_prechodna_uprava_provozu_II449_III37340_III44919_III44920_-_rekonstrukce_mostu_ev.c._449-045_Loucany_na_sil._II449_-_04-12.pdf (620,4 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Bihariová Chanel (125) - Usnesení o ustanovení opatrovníka SMOL/164658/2019OSC/EOOPCD/Nov Z 125/19/Nov Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Denisa Bihariová
Václava III. 339/16, 779 00 Olomouc
19.06.2019 05.07.2019 Bihariova_Chanel_125_-_Usneseni_o_ustanoveni_opatrovnika.pdf (298,6 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Bihariová Chanel (125) - Zahájení správního řízení SMOL/164657/2019OSC/EOOPCD/Nov Z 125/19/Nov Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Denisa Bihariová
Václava III. 339/16, 779 00 Olomouc
19.06.2019 05.07.2019 Bihariova_Chanel_125_-_Zahajeni_spranviho_rizeni.pdf (299,8 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Bihariová Denisa (124) - Usnesení o ustanovení opatrovníka SMOL/164653/2019OSC/EOOPCD/Nov Z 124/19/Nov Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Denisa Bihariová
Václava III. 339/16, 779 00 Olomouc
19.06.2019 05.07.2019 Bihariova_Denisa_124_-_Usneseni_o_ustanoveni_opatrovnika.pdf (298,2 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Bihariová Denisa (124) - Zahájení správního řízení SMOL/164652/2019OSC/EOOPCD/Nov Z 124/19/Nov Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Denisa Bihariová
Václava III. 339/16, 779 00 Olomouc
19.06.2019 05.07.2019 Bihariova_Denisa_124_-_Zahajeni_spravniho_rizeni.pdf (298,7 kB)
Finanční úřady Držba nemovitých věcí, Dražební vyhláška 1452672/19/3101-80541-800629 Územní pracoviště v Olomouci (Finanční úřad pro Olomoucký kraj), IČ:72080043
DS: 2g8n6uf, Lazecká 545/22, 779 00 Olomouc - Lazce, Czech Republic
Územní pracoviště v Olomouci (Finanční úřad pro Olomoucký kraj), IČ:72080043
DS: 2g8n6uf, Lazecká 545/22, 779 00 Olomouc - Lazce, Czech Republic
19.06.2019 13.08.2019 3101_1901437283_00.pdf (106,7 kB)
oznamka20190813-3160.pdf (349,8 kB)
Finanční úřady Dražba nemovitých věcí, Dražební vyhláška 1452504/19/3101-80541-800629 Územní pracoviště v Olomouci (Finanční úřad pro Olomoucký kraj), IČ:72080043
DS: 2g8n6uf, Lazecká 545/22, 779 00 Olomouc - Lazce, Czech Republic
Územní pracoviště v Olomouci (Finanční úřad pro Olomoucký kraj), IČ:72080043
DS: 2g8n6uf, Lazecká 545/22, 779 00 Olomouc - Lazce, Czech Republic
19.06.2019 13.08.2019 3101_1901439346_00.pdf (108,1 kB)
oznamka20190813-635.pdf (342,8 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Oznámení o možnosti převzít písemnost - rozhodnutí SMOL/164692/2019/OZIVN/RGR/Hol Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Jaroslav Rotter, IČ:44902930
Řepčínská 134/21, 779 00 Olomouc - Řepčín, Czech Republic
19.06.2019 06.07.2019 RZP-380501-2019-164692.pdf (130,3 kB)
Dopravní značení Stanovení přechodná úprava provozu II/570, III/57012, III/57013 (Školní, Na Zábraní, Třebčínská v o SMOL/164276/2019/OS/PK/Vlc Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
19.06.2019 05.07.2019 PRDZ_CU_-_II570_III57012_III57013_Skolni_Na_Zabrani_Trebcinska_v_obci_Lutin_-_realizace_cyklostez-VLAAN-20190619-1123210174.pdf (366,5 kB)
Stanoveni_prechodna_uprava_provozu_II570_III57012_III57013_-_realizace_cyklostezky_Lutin_-_Trebcin_-_04-12.pdf (618,3 kB)
Uzavírky Rozhodnutí o úplné uzavírce komunikace II/449 v obci Loučany - rekonstrukce mostu ev.č. 449-045 na SMOL/163453/2019/OS/PK/Vlc Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
19.06.2019 24.10.2019 Rozhodnuti_o_uplne_uzavirce_komunikace_II449_v_obci_Loucany_-_rekonstrukce_mostu_ev.c._449-045_na_II449_-_02-01-03.pdf (473,3 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Galba Denis (118) - Usnesení o ustanovení opatrovníka SMOL/165159/2019OSC/EOOPCD/Nov Z 118/19/Nov Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Andrea Galbová
Dukelská 891/4, 779 00 Olomouc - Olomouc
19.06.2019 05.07.2019 Galba_Ludovit_117_-_Usneseni_o_ustanoveni_opatrovnika.pdf (297,8 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Galba Denis (118) - Zahájení správního řízení SMOL/165157/2019OSC/EOOPCD/Nov Z 118/19/Nov Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Andrea Galbová
Dukelská 891/4, 779 00 Olomouc - Olomouc
19.06.2019 05.07.2019 Galba_Denis_118_-_Zahajeni_spravniho_rizeni.pdf (302,6 kB)
 1 - 25 z 361