Úřední deska - Stav k 28.11.2020 1 - 25 z 227  záznamů na stránku
Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Krajské úřady Výběrpvé řízení -Obor klinická psychologie Olomouc KUOK 108717/2020 Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
27.11.2020 15.01.2021 VR_-_klinicka_psychologie_Olomouc_-_102442.pdf (87,3 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO 23 11 2020 - záměry propachtovat, vypůjčit nemovité věci, popř jejich části a změnit smlouv SMOL/285708/2020/OMAJ/MR/Pen Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní - oddělení majetkových řízení, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
27.11.2020 15.12.2020 RMO_23_11_2020_-_zamery_propachtovat_vypujcit_nemovite_veci_popr_jejich_casti_a_zmenit_smlouv.pdf (980,2 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO 23 11 2020 - záměry prodat nemovité věci, popř jejich části SMOL/285621/2020/OMAJ/MR/Pen Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní - oddělení majetkových řízení, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
27.11.2020 15.12.2020 RMO_23_11_2020_-_zamery_prodat_nemovite_veci_popr_jejich_casti.pdf (1,8 MB)
RMO a ZMO (informace a usnesení) Usnesení z 67. RMO 26. 11. 2020 - anonymizace SMOL/287344/2020/OKP/OSE/Vyc Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
27.11.2020 14.12.2020 Usneseni_z_67._RMO_26._11._2020_-_anonymizace.pdf (382,7 kB)
Dopravní značení OOP Tr DZ - ul Fibichova, umožnění zásobování provozoven SMOL/283657/2020/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
27.11.2020 14.12.2020 223013_Fibichova-urbed-20201127-0842010651.pdf (374,8 kB)
OOP_Tr_DZ_-_ul_Fibichova_umozneni_zasobovani_provozoven.pdf (615,0 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - kočka SMOL/286965/2020/MPO/PDO/PS/Kul 2020/037907 Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc, Czech Republic
27.11.2020 29.03.2021 Nalez_kocek_2020-037907_-_.pdf (364,9 kB)
Programy poskytování dotací z rozpočtu SMOl Dotační program Ochrana obyvatel SMOL/286337/2020/ochr/vys Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
26.11.2020 12.03.2021 Dotacni_program_Ochrana_obyvatel.pdf (392,2 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou: Andělská – zahrádkářská kolonie SMOL/286244/2020/OS/US/Sol Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
26.11.2020 14.12.2020 OS_USO_Oznameni_o_zahajeni_uzemniho_rizeni_verejnou_vyhlaskou.rtf (1,0 MB)
MX-5070N_20200930_144912-solha-20200930-1553500731.pdf (777,2 kB)
Ostatní cizí dokumenty Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060743238 SMOL/281966/2020 ČEZ s.r.o.
odstavky@cezd.cz
ČEZ s.r.o.
odstavky@cezd.cz
25.11.2020 11.12.2020 E-Oznameni.pdf (101,1 kB)
Ostatní cizí dokumenty Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060743183 SMOL/284045/2020/OKT/SPIS/Kol ČEZ s.r.o.
odstavky@cezd.cz
ČEZ s.r.o.
odstavky@cezd.cz
25.11.2020 15.12.2020 E-Oznameni.pdf (100,7 kB)
Ostatní cizí dokumenty Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060742615 SMOL/284042/2020/OKT/SPIS/Kol ČEZ s.r.o.
odstavky@cezd.cz
ČEZ s.r.o.
odstavky@cezd.cz
25.11.2020 15.12.2020 E-Oznameni.pdf (100,6 kB)
Rozpočet a návrhy rozpočtu Oznámení o zveřejnění „Návrhu rozpočtu SMOl na rok 2021“ SMOL/282210/2020/OE/RFS/Hel Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor ekonomický, IČ:00299308
Horní náměstí 779 11 Olomouc
25.11.2020 14.12.2020 Oznameni_o_zverejneni_navrhu_rozpoctu_SMOl_na_rok_2021.pdf (196,2 kB)
Územní a stavební řízení ÚR - rekonstrukce ul. Dělnická SMOL/280627/2020/OS/US/Cer Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor stavební, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
25.11.2020 11.12.2020 MX-5070N_20200910_123707-cerma-20200910-1343460587.pdf (648,5 kB)
OS_USO_UR_o_umisteni_stavby_ver.vyhl._.pdf (778,5 kB)
Územní a stavební řízení Stavební povolení "Na Vozovce - propojení Kmochovy a Foerstrovy" SMOL/276084/2020/OS/PK/Kra Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
25.11.2020 11.12.2020 OS_OPK_SSU_-_01-02-12_SP_-_2018_-_Stavebni_povoleni.pdf (674,0 kB)
Rozpočet a návrhy rozpočtu Návrhu rozpočtu SMOl na rok 2021 SMOL/284848/2020/OE/RFS/Hel Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor ekonomický, IČ:00299308
Horní náměstí 779 11 Olomouc
25.11.2020 14.12.2020 Navrh_rozpoctu_SMOl_na_rok_2021_-_duvodova_zprava.pdf (405,3 kB)
Priloha_1_-_Navrh_rozpoctu_SMOl_na_rok_2021_-_cast_A_B.pdf (982,1 kB)
Priloha_1_-_Navrh_rozpoctu_SMOl_na_rok_2021_-_cast_C.pdf (514,0 kB)
Priloha_1_-_Zadluzenost_k_30.09.2020_s_grafem_-_cast_D.pdf (320,5 kB)
Rozpočet a návrhy rozpočtu Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu SMOl na rok 2022 - 2024 SMOL/281954/2020/OE/RFS/Hel Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor ekonomický, IČ:00299308
Horní náměstí 779 11 Olomouc
25.11.2020 14.12.2020 Oznameni_o_zverejneni_navrhu_SVR_na_rok_2022_-_2024.pdf (193,5 kB)
Rozpočet a návrhy rozpočtu Návrh střednědobého výhledu rozpočtu SMOl na rok 2022 - 2024 SMOL/284949/2020/OE/RFS/Hel Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor ekonomický, IČ:00299308
Horní náměstí 779 11 Olomouc
25.11.2020 14.12.2020 Navrh_Strednedobeho_vyhledu_rozpoctu_SMOl_na_rok_2022_-_2024_-_priloha_1_2_3_4_5.pdf (729,1 kB)
Navrh_Strednedobeho_vyhledu_rozpoctu_SMOl_na_rok_2022_-_2024_-_duvodova_zprava.pdf (296,7 kB)
RMO a ZMO (informace a usnesení) Usnesení 66. RMO 23. 11. 2020 SMOL/285308/2020/OKP/OSE/Vyc Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
25.11.2020 11.12.2020 Usneseni_z_66._RMO_23._11._2020_-_anonymizace.pdf (907,1 kB)
Územní a stavební řízení Stavební povolení "Rozšíření kapacity ZŠ Bohuňovice, SO 04 - Komunikace a zpevněné plochy" SMOL/277974/2020/OS/PK/Kra Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
25.11.2020 11.12.2020 OS_OPK_SSU_-_01-02-12_SP_-_2018_-_Stavebni_povoleni.pdf (629,3 kB)
Právní předpisy SMOl (obecně závazné vyhlášky, nařízení, opatření obecné povahy) Vyhlášení obecně závazné vyhlášky č. 12 /2020 (popelnice 2021) SMOL/278768/2020/OKT/PERS/Pos Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc - Olomouc
24.11.2020 10.12.2020 12-2020_popelnice.pdf (399,8 kB)
Programy poskytování dotací z rozpočtu SMOl Programové dotace v oblasti odboru školství Magistrátu města Olomouce pro rok 2021 SMOL/283591/2020/OSKOL/Pal Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
statutární město Olomouc
Horní nám. 583, 779 11 Olomouc
24.11.2020 23.02.2021 Dotace_odboru_skolstvi_2021.pdf (535,1 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2020/54 energetický manažer města, odb. strategie a řízení SMOL/283593/2020/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce,oddělení personální a právní, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
24.11.2020 10.12.2020 VR_c._2020-54_energeticky_manazer-manazerka_mesta_do_odd._utvaru_hlavniho_architekta_odbor_strategie_a_rizeni.pdf (500,9 kB)
Prihlaska_do_VR.doc (58,4 kB)
Osobni_dotaznik.doc (71,2 kB)
Profesni_zivotopis.doc (42,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
Územní a stavební řízení Na Vozovce - rekonstrukce kanalizace a vodovodu SMOL/282234/2020/OZP/VH/Koz Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.11.2020 10.12.2020 Na_Vozovce_-_rekonstrukce_kanalizace_a_vodovodu.pdf (665,0 kB)
Krizové řízení Sbírka zákonů č. 197 - usnesení vlády ČR č. 483/2020 Sb. ze dne 23.11.2020 SMOL/283790/2020/OSC/Lat Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
24.11.2020 23.02.2021 sb197-20.pdf (93,7 kB)
Programy poskytování dotací z rozpočtu SMOl Programové dotace v oblasti zahraničních aktivit s důrazem na partnerská města SMOL/283854/2020/VV/Lav Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
24.11.2020 01.11.2021 Dotace_-_Zahranicni_aktivity_s_durazem_na_partnerska_mesta.pdf (423,5 kB)
 1 - 25 z 227