Úřední deska - Detail vyvěšení



Detail vyvěšení

Oblast Dokumenty k vyvěšení
Kategorie Územní a stavební řízení
Název OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 2013
Značka SMOL/003334/2019/OS/US/Sem
Původce Statutární město Olomouc Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Adresát Statutární město Olomouc, odbor stavební Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

C.3a_Koordinacni_situace-cast_A.pdf (1,3 MB)
C.3b_Koordinacni_situace-cast_B.pdf (688,3 kB)
OS_USO_Oznameni_o_zahajeni_uzemniho_rizeni_verejnou_vyhlaskou_2013.pdf (545,3 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Statutární město Olomouc

Zveřejněno od 11.01.2019
Má být vyvěšeno do 28.01.2019
Doručeno/Sejmuto 28.01.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 11.01.2019 10:19
Do 28.01.2019 08:52