Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty k vyvěšení
Kategorie Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce
Název RMO ze dne 12. 8. 2019 - záměry prodat, směnit, pronajmout, propachtovat nemovité věci, popř. jejich
Značka SMOL/211718/2019/OMAJ/MR/Vys
Původce Statutární město Olomouc Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Adresát Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní - oddělení majetkových řízení, IČ:00299308 Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

RMO_ze_dne_12._8._2019_-_zamery_prodat_smenit_pronajmout_propachtovat_nemovite_veci_popr._jejich_casti.pdf (1,3 MB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Statutární město Olomouc

Zveřejněno od 13.08.2019
Má být vyvěšeno do 30.08.2019
Doručeno/Sejmuto 30.08.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 13.08.2019 10:10
Do 30.08.2019 08:16