Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty k vyvěšení
Kategorie Územní a stavební řízení
Název OS ÚSO vyrozumění o změně rozsahu návrhu veřejnou vyhláškou 2013
Značka SMOL/206922/2019/OS/US/Sem
Původce Statutární město Olomouc Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Adresát Magistrát města Olomouce, odbor stavební Hynaisova; 10, 779 11 Olomouc
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

OS_USO_vyrozumeni_o_zmene_rozsahu_navrhu_verejnou_vyhlaskou_2013.pdf (905,0 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Statutární město Olomouc

Zveřejněno od 16.08.2019
Má být vyvěšeno do 16.09.2019
Doručeno/Sejmuto 16.09.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 16.08.2019 09:46
Do 16.09.2019 11:39