Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty k vyvěšení
Kategorie Územní a stavební řízení
Název OS ÚSO Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákon č. 500/2004 Sb.) ve
Značka SMOL/217364/2019/OS/US/Fil
Původce Statutární město Olomouc Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Adresát Statutární město Olomouc, IČ:00299308 Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

OS_USO_Vyzva_k_seznameni_se_s_podklady_pro_vydani_rozhodnuti_verejnou_vyhlaskou_2013.pdf (473,4 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Statutární město Olomouc

Zveřejněno od 21.08.2019
Má být vyvěšeno do 06.09.2019
Doručeno/Sejmuto 06.09.2019

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 21.08.2019 10:12
Do 06.09.2019 08:04