Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty k vyvěšení
Kategorie Oznámení o možnosti převzít písemnost
Název Chodilová Zdeňka - usn. o ust. opatrovníka
Značka SMOL/006198/2020/OSC/EOOPCD/Neu Z 266/19/Neu
Původce Statutární město Olomouc Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Adresát Zdeňka Chodilová Tovačovského 767/20, 779 00 Olomouc - Hodolany
Stav Svěšeno

Obsah vyvěšení

Chodilova_Zdenka_266_usn._o_ust._opatrovnika.pdf (290,7 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Statutární město Olomouc

Zveřejněno od 09.01.2020
Má být vyvěšeno do 27.01.2020
Doručeno/Sejmuto 27.01.2020

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 09.01.2020 09:16
Do 27.01.2020 07:47