Úřední deska - Stav k 26.08.2016 1 - 25 z 435  záznamů na stránku
Oblast Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Dokumenty k vyvěšení Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/186854/2016/MPO/PDO/PS/Neu 2016/029160 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
26.08.2016 27.12.2016 Nalez_psa_2016_029160.pdf (37,1 kB)
Dokumenty k vyvěšení Územní a stavební řízení O - SP, Velký Týnec, ul.Sadová, Prodloužení vodovodu a kanalizace, II.pokus SMOL/185551/2016/OZP/VH/Hun Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
26.08.2016 12.09.2016 O_-_SP_Velky_Tynec_ul.Sadova_Prodlouzeni_vodovodu_a_kanalizace_II.pokus.pdf (355,5 kB)
Dokumenty k vyvěšení Exekutorské úřady 185EX 194/14-274 Dražební vyhláška -elektronická dražba 2. kolo EX 194/14-274 Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
25.08.2016 06.10.2016 1400194274.pdf (157,8 kB)
Dokumenty k vyvěšení Exekutorské úřady 134 EX 04799/11-442 Usnesení EX 04799/11-442 Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, IČ:71329277
DS: pvwg8xd, Dominikánská 13/8, 326 00 Plzeň, Czech Republic
Prošek Jiří, Mgr., Ing. - soudní exekutor, IČ:71329277
DS: pvwg8xd, Dominikánská 13/8, 326 00 Plzeň, Czech Republic
25.08.2016 04.10.2016 Drazebni_vyhlaska_-_movite_veci_24.8.2016_1730.pdf (114,2 kB)
Dokumenty k vyvěšení Exekutorské úřady 120 EX 5622/15-185-Usn. zrušení dražby SMOL/185637/2016/OKT/SPIS/Kol 928/16 Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573
DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, Czech Republic
Mika Dalimil, JUDr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71238573
DS: jckg8qd, Za Beránkem 836, 339 01 Klatovy, Czech Republic
25.08.2016 27.09.2016 U5622-15-0185-160823145010.pdf (132,3 kB)
Dokumenty k vyvěšení Exekutorské úřady 185EX 4034/09-227 Dražební vyhláška -elektronická dražba 1. kolo EX 4034/09-227 Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
25.08.2016 06.10.2016 0904034227.pdf (142,2 kB)
Dokumenty k vyvěšení Exekutorské úřady 167 EX 1927/10-341-dražební vyhláška SMOL/184950/2016/OKT/SPIS/Kol 930/16 Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
25.08.2016 04.10.2016 U1927-10-0341-160823124042.pdf (156,9 kB)
Dokumenty k vyvěšení Ostatní cizí dokumenty Oznámení o přerušení elektřiny Hejčín SMOL/186343/2016 932/16 Cez Distribuce a.s.
Teplická 8, 405 02 Děčín
Cez Distribuce a.s.
Teplická 8, 405 02 Děčín
25.08.2016 22.09.2016 smoles625c7269.PDF (317,3 kB)
Dokumenty k vyvěšení Exekutorské úřady Oznámení o přerušení dodávky elektřiny Lošov-Olomouc SMOL/186336/2016 933/16 Cez Distribuce a.s.
Teplická 8, 405 02 Děčín - Bechlejovice-Děčín XXVI x)
Cez Distribuce a.s.
Teplická 8, 405 02 Děčín - Bechlejovice-Děčín XXVI x)
25.08.2016 20.09.2016 smoles625c7262.PDF (455,4 kB)
Dokumenty k vyvěšení Dopravní značení OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - pouť Dub n. M. SMOL/185524/2016/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
25.08.2016 12.09.2016 Sken_20090813_051231-jankv-20160824-1436570202.pdf (675,3 kB)
OS_OPK_DZ_-_04-12_-_Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_i_prechodna_uprava_provozu_-_pout_Dub_n._M..pdf (276,6 kB)
Dokumenty k vyvěšení Dopravní značení OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - Horní nám. SMOL/185394/2016/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
25.08.2016 12.09.2016 Sken_20090813_050557-jankv-20160824-1430150998.pdf (501,5 kB)
OS_OPK_DZ_-_04-12_-_Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_i_prechodna_uprava_provozu_-_Horni_nam..pdf (275,5 kB)
Dokumenty k vyvěšení Územní a stavební řízení OS ÚSO ÚR o umístění stavby veř.vyhl. 2013 SMOL/180820/2016/OS/US/Cer Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor stavební, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
25.08.2016 12.09.2016 S25C-116063009280-cerma-20160704-1050320658.pdf (341,9 kB)
OS_USO_UR_o_umisteni_stavby_ver.vyhl._2013.pdf (434,3 kB)
Dokumenty k vyvěšení Územní a stavební řízení OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou 2013 SMOL/161484/2016/OS/US/Cer Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor stavební, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
25.08.2016 12.09.2016 Situace-cerma-20160824-1121440152.pdf (821,3 kB)
OS_USO_Oznameni_o_zahajeni_uzemniho_rizeni_verejnou_vyhlaskou_2013.pdf (381,3 kB)
Dokumenty k vyvěšení Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/184907/2016/MPO/PDO/PS/Bro 2016/029011 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
24.08.2016 23.12.2016 Nalez_psa_2016_029011.pdf (39,9 kB)
Dokumenty k vyvěšení Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/184905/2016/MPO/PDO/PS/Bro 2016/028992 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
24.08.2016 23.12.2016 Nalez_psa_2016_028992.pdf (40,0 kB)
Dokumenty k vyvěšení Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - papoušek Alexandr SMOL/184879/2016/MPO/PDO/PS/Kor 2016/028904 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
24.08.2016 23.12.2016 Papousek.pdf (39,7 kB)
Dokumenty k vyvěšení Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/184641/2016/MPO/PDO/PS/Kor 2016/028925 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
24.08.2016 23.12.2016 Pes_Neredinska.pdf (37,6 kB)
Dokumenty k vyvěšení Soudy, státní zastupitelství a policie, mimo MPO 35NC1902/2016, usnesení čl. 12-vyhláška (na vědomí) 35NC1902/2016 - 13 Okresní soud v Olomouci, IČ:00025241
DS: mqiabfg, tř. Svobody 685/16, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Okresní soud v Olomouci, IČ:00025241
DS: mqiabfg, tř. Svobody 685/16, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
24.08.2016 29.09.2016 S000003.PDF (145,3 kB)
Dokumenty k vyvěšení Ztráty a nálezy Ztráty a nálezy k 24.8.2016 SMOL/185705/2016/OKT/SBE/Mic 177/2016 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
24.08.2016 25.08.2017 ZaN_24082016.doc (27,1 kB)
Dokumenty k vyvěšení Dopravní značení 04-11 - Oznámení OOP - Lutín, K Trati a Za Rybníčkem SMOL/185127/2016/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.08.2016 09.09.2016 165299_Lutin-urbed-20160824-0957190119.pdf (467,8 kB)
04-11_-_Oznameni_OOP_-_Lutin_K_Trati_a_Za_Rybnickem.pdf (275,2 kB)
Dokumenty k vyvěšení Dopravní značení OS OPK DZ - 04-12 - Opatření - Stanovení DZ místní i přechodná úprava provozu - Svornosti SMOL/183886/2016/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.08.2016 09.09.2016 Sken_20090811_235524-jankv-20160823-0925250394.pdf (391,6 kB)
OS_OPK_DZ_-_04-12_-_Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_i_prechodna_uprava_provozu_-_Svornosti.pdf (277,7 kB)
Dokumenty k vyvěšení Územní a stavební řízení R- KŘ Samotišky SMOL/184842/2016/OZP/VH/Pos Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.08.2016 09.09.2016 R-_KR_Samotisky.pdf (319,2 kB)
Dokumenty k vyvěšení Územní a stavební řízení R-KŘ Blatec SMOL/184823/2016/OZP/VH/Pos Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.08.2016 09.09.2016 R-KR_Blatec.pdf (318,7 kB)
Dokumenty k vyvěšení Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/183752/2016/MPO/PDO/PS/Bro 2016/028737 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
23.08.2016 22.12.2016 Nalez_psa_2016_028737.pdf (39,3 kB)
Dokumenty k vyvěšení Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/183725/2016/MPO/PDO/PS/Bro 2016/028721 Statutární město Olomouc
Horní náměstí, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc
23.08.2016 22.12.2016 Nalez_psa_2016_028721.pdf (40,2 kB)
 1 - 25 z 435