Úřední deska - Stav k 21.07.2024


Požadovaný dokument již není k dispozici.

První Předchozí  1 - 25 z 222  Další Poslední záznamů na stránku
Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Exekutorské úřady 285EX 342/23-89 Dražební vyhláška -elektronická dražba 1. kolo EX 342/23-89 Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195,Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195,Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
19.07.2024 29.08.2024 230034289.pdf (142,0 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - MK Štěpánov-Březce SMOL/312637/2024/OS/DTSU/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
19.07.2024 05.08.2024 aa_sh_361_2000_77_121.pdf (243,1 kB)
MX-5070N_20240719_090727.pdf (483,0 kB)
RMO a ZMO (informace a usnesení) Usnesení 58. RMO 16. 7. 2024 SMOL/313871/2024/OKP/OSE/Vyc Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
19.07.2024 05.08.2024 Usneseni_z_58._RMO_16._7._2024_-_anonymizace.pdf (241,4 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO 16. 7. 2024 - záměry prodat, směnit, propachtovat nemovité věci, popř. jejich části SMOL/308922/2024/OMAJ/MR/Kas Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
18.07.2024 06.08.2024 RMO_16._7._2024_-_zamery_prodat_smenit_propachtovat_nemovite_veci_popr._jejich_casti.pdf (728,4 kB)
Dopravní značení OOP PřDZ - "REKO MS Rolsberská" - doplnění (04-12-2) SMOL/310838/2024/OS/DTSU/Vle Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
18.07.2024 05.08.2024 aa_sh_361_2000_77_121.pdf (238,7 kB)
280040_RekoRolsberka_doplneni.pdf (3,1 MB)
Územní a stavební řízení Srážka na Hamerském náhonu v roce 2024 - sdělení vodoprávního úřadu SMOL/306883/2024/OZP/VH/Zvo Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
18.07.2024 02.09.2024 aa_sr_500_2004_154_126.pdf (285,6 kB)
Ostatní cizí dokumenty Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060963801 Braňany SMOL/311483/2024/OKT/SPIS/Kol 293/24 ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly
18.07.2024 08.08.2024 oznameni-110060963801-cqcakcsd3ihm4rlck83g.pdf (549,2 kB)
Exekutorské úřady USN 139EX 23280/14-239 139 EX 23280/14-239 Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202,Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh - Zábřeh
Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202,Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh - Zábřeh
18.07.2024 21.08.2024 Usnesení o odložení dražebního jednání - nové_17.7.2024_1458[signed].pdf (261,7 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - MK Komenského SMOL/311109/2024/OS/DTSU/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
18.07.2024 05.08.2024 aa_sh_361_2000_77_121.pdf (250,3 kB)
MX-5070N_20240718_090801.pdf (504,7 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o VŘ č. 2024/97 - vedoucí oddělení územního plánování, odbor územního plánování SMOL/312155/2024/OKT/PERS/Dvo Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
18.07.2024 08.08.2024 VR_c._2024-97_vedouci_oddeleni_uzemniho_planovani_OUPL.pdf (130,4 kB)
Prihlaska_do_VR.docx (24,6 kB)
Osobni_dotaznik.docx (24,8 kB)
Strukturovany_zivotopis.docx (18,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc (35,8 kB)
Zadost_o_vystaveni_lustracniho_osvedceni.docx (22,5 kB)
Cestne_prohlaseni_k_lustraci.docx (23,1 kB)
Dopravní značení OOP PřDZ - "II/436 Přerov - Doloplazy - kř. II/437" (04-12-2) SMOL/312014/2024/OS/DTSU/Vle Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
18.07.2024 05.08.2024 aa_sh_361_2000_77_121.pdf (240,2 kB)
308536_Trsice_2.pdf (673,1 kB)
Soudy, státní zastupitelství a policie, mimo MPO 34 E 26/2023, přípis č.l. 27+usn.č.l. 18 Dražební vyhláška 34 E 26/2023 - 26 Obvodní soud pro Prahu 1, IČ:00024384
DS: pd3ab3a, Ovocný trh 587/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
Obvodní soud pro Prahu 1, IČ:00024384
DS: pd3ab3a, Ovocný trh 587/14, 110 00 Praha 1 - Staré Město
17.07.2024 23.08.2024 03.dražebnívyhláška34E26-2023.PDF (358,4 kB)
Exekutorské úřady 203 Ex 00945/20 Usnesení o oznámení DR 0090#0127951043 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674,Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov - Přerov I-Město
Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674,Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov - Přerov I-Město
17.07.2024 15.08.2024 Usnesení o oznámení DR_35-2024-07-16-13-58-47.pdf (609,5 kB)
Územní a stavební řízení VÝZVA K VYJÁDŘENÍ K PODANÉMU ODVOLÁNÍ_OBYTNÝ SOUBOR KOVAŘOVICOVA_VV SMOL/286724/2024/OS/SUII/Fra Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
17.07.2024 02.08.2024 aa_sr_500_2004_86_103.pdf (277,0 kB)
Dopis_pro_vnejsi_pisemny_styk.pdf (324,6 kB)
Dopravní značení OOP TrvDZ - KOvařovicova, Sv. Kopeček - obsluha MŠ (04-12-1) SMOL/308213/2024/OS/DTSU/Vle Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
17.07.2024 02.08.2024 aa_sh_361_2000_77_120.pdf (242,1 kB)
165835_Kovaricova_Kopecek.pdf (263,3 kB)
Dopravní značení OOP TrvDZ - Julia Pelikána, Topolany (04-12-1) SMOL/308077/2024/OS/DTSU/Vle Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
17.07.2024 02.08.2024 aa_sh_361_2000_77_120.pdf (242,5 kB)
114540_Pelikana_Topolany.pdf (306,3 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - S+MK Břuchotín SMOL/310411/2024/OS/DTSU/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
17.07.2024 02.08.2024 aa_sh_361_2000_77_121.pdf (241,8 kB)
MX-5070N_20240717_141113.pdf (476,1 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - S+MK Lazecká SMOL/310125/2024/OS/DTSU/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
17.07.2024 02.08.2024 aa_sh_361_2000_77_121.pdf (246,1 kB)
MX-5070N_20240717_141545.pdf (834,2 kB)
Exekutorské úřady 122EX 367/21-128 Usn. EX 367/21-128 Chaloupka David, Mgr. - soudní exekutor, IČ:69995206,David Chaloupka
DS: pkjg8h8, Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž - Kroměříž
Chaloupka David, Mgr. - soudní exekutor, IČ:69995206,David Chaloupka
DS: pkjg8h8, Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž - Kroměříž
16.07.2024 01.08.2024 2100367128.pdf (85,9 kB)
Odstavená vozidla, vraky, dražby vozidel Odtah_Spáčilová_1BK_2906_Veverkova SMOL/034002/2021/ODUR/DIMHD/Bel Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Růžena Spáčilová, 02.05.1969*
Hoštejn č.p. 92, 789 01 Hoštejn - Hoštejn, Česká republika
16.07.2024 17.09.2024 Odtah_Spacilova_1BK_2906_Veverkova.rtf (205,2 kB)
Odstavená vozidla, vraky, dražby vozidel Oznámení_o_odtahu_a_uskladnění_vozidla_1BK 2906_Marek_Vincour_nar.1967_T.G.Masaryka_14_Prostějov SMOL/080534/2022/ODUR/DIMHD/Bel Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Marek Vincour, 20.05.1967*
nám. T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov - Prostějov, Česká republika
16.07.2024 18.10.2024 Oznameni_o_odtahu_a_uskladneni_vozidla_1BK_2906_Marek_Vincour_nar.1967_T.G.Masaryka_14_Prostejov.pdf (513,4 kB)
Obecná oznámení veřejnosti Informace okolním obcím k výcviku ve vojenském újezdu Libavá na 08/2024 SMOL/307653/2024/OCHR/Fed Újezdní úřad Libavá
schmidj@army.cz
Újezdní úřad Libavá
schmidj@army.cz
16.07.2024 01.09.2024 Informace 7_2024 k výcviku (08_2024)_001.pdf (201,6 kB)
Odstavená vozidla, vraky, dražby vozidel Oznámení o odtahu a uskladnění vozidla_Biháryová_Angelika SMOL/252080/2024/ODUR/DIMHD/Bel Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Angelika Biháryová, 22.10.2002*
náměstí Míru 12, 760 01 Zlín - Zlín, Czech Republic
16.07.2024 18.10.2024 _Oznameni_o_odtahu_a_uskladneni_vozidla_Biharyova_Angelika.rtf (234,1 kB)
Dopravní značení OOP PřDZ - "Hraniční ulice, koordinovaný tah, SSZ" (04-12-1) SMOL/307048/2024/OS/DTSU/Vle Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
16.07.2024 01.08.2024 aa_sh_361_2000_77_120.pdf (236,0 kB)
293304_Hranicni.pdf (1,9 MB)
Dopravní značení OOP TrvDZ - Vejdovského - parkovací záliv RCO (04-12-1) SMOL/306388/2024/OS/DTSU/Vle Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
16.07.2024 01.08.2024 aa_sh_361_2000_77_120.pdf (236,6 kB)
123717_VPUK_prodlouzeniVejdovskeho.pdf (208,6 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 222  Další Poslední