Úřední deska - Stav k 05.02.2023První Předchozí  1 - 25 z 210  Další Poslední záznamů na stránku
Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o VŘ č. 2023/08 - vedoucí oddělení přípravy investic, odbor investic SMOL/036863/2023/OKT/PERS/Dvo Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
03.02.2023 24.02.2023 2023-08_vedouci_oddeleni_pripravy_investic_odbor_investic.pdf (123,0 kB)
Prihlaska_do_VR.doc (58,9 kB)
Osobni_dotaznik.doc (56,8 kB)
Profesni_zivotopis.doc (39,9 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (25,6 kB)
Cestne_prohlaseni_k_lustraci.doc (29,2 kB)
Zadost_o_vystaveni_lustracniho_osvedceni.doc (40,4 kB)
Územní a stavební řízení OS OPK SSU - 01-13-04 - SPOL - 2018 - Společné územní a stavební povolení SMOL/034514/2023/OS/PK/Vra Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
03.02.2023 19.02.2023 OS_OPK_SSU_-_01-13-04_-_SPOL_-_2018_-_Spolecne_uzemni_a_stavebni_povoleni.pdf (3,2 MB)
Dopravní značení OOP- Trv DZ - Mrsklesy - MK u Domova důchodců SMOL/035959/2023/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
03.02.2023 20.02.2023 303600_Mrsklesy.pdf (389,4 kB)
OOP-_Trv_DZ_-_Mrsklesy_-_MK_u_Domova_duchodcu.pdf (611,7 kB)
Dopravní značení OOP PřDZk Úuz Milady Horákové, Olomouc - havarij. stav vodovodu SMOL/035701/2023/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
03.02.2023 20.02.2023 033677_Horakove_vodovod.pdf (451,8 kB)
OOP_PrDZk_Uuz_Milady_Horakove_Olomouc_-_havarij._stav_vodovodu.pdf (534,6 kB)
Dopravní značení OOP Př DZ - Pasteurova - parovod SMOL/036451/2023/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
03.02.2023 20.02.2023 020246_Pasteurova_parovod.pdf (2,2 MB)
OOP_Pr_DZ_-_Pasteurova_-_parovod.pdf (534,1 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ místní úprava provozu - Dolní nám. SMOL/036966/2023/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
03.02.2023 19.02.2023 MX-5070N_20230203_095842.pdf (464,5 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_uprava_provozu_-_Dolni_nam..pdf (611,9 kB)
Dopravní značení OOP Trv DZ, Doloplazy SMOL/032116/2023/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
02.02.2023 20.02.2023 294390_Doloplazy.pdf (309,3 kB)
OOP_Trv_DZ_Doloplazy.pdf (546,5 kB)
Územní a stavební řízení REKO MS Olomouc-Polská ulice 3.etapa SMOL/336281/2022/OS/US/Gre Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
02.02.2023 18.02.2023 REKO_MS_Olomouc-Polska_ulice_3.etapa.pdf (704,1 kB)
Dopravní značení OOP - TrvDZ, k.ú. Lašťany - parkoviště u ZŚ SMOL/032502/2023/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
02.02.2023 20.02.2023 296887_Lastany.pdf (419,5 kB)
OOP_-_TrvDZ_k.u._Lastany_-_parkoviste_u_ZS.pdf (616,2 kB)
Krajské úřady Nařízení státní veterinární správy KUOK 15957/2023 Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
02.02.2023 20.02.2023 UVS_narizeni_SVS_MVO_ukoncujici_narizeni_c_j_SVS_2022_037830_G_ze_dne_16_3_22.pdf (471,7 kB)
Územní a stavební řízení Ozn. o zahájení řízení - dok. a prodl. platnosti: Lošov - revitalizace průtahu silnice III/4432 SMOL/034706/2023/OS/PK/Sov Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
02.02.2023 18.02.2023 Ozn._o_zahajeni_rizeni_-_dok._a_prodl._platnosti_Losov_-_revitalizace_prutahu_silnice_III4432.pdf (570,1 kB)
Územní a stavební řízení ozn.-Obnova vodovodu Dub nad Moravou, m.č. Dub n.M. SMOL/034832/2023/OZP/VH/Pos Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
02.02.2023 18.02.2023 A3_CELKOVA_SIT.pdf (1,1 MB)
ozn.-Obnova_vodovodu_Dub_nad_Moravou_m.c._Dub_n.M..pdf (616,0 kB)
Územní a stavební řízení Ozn. o zahájení spol. územ. a stav. řízení: Chodníky a parkovací stání Luběnice-výjezd na Lutín SMOL/048079/2022/OS/PK/Vrn Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
02.02.2023 18.02.2023 Ozn._o_zahajeni_spol._uzem._a_stav._rizeni_Chodniky_a_parkovaci_stani_Lubenice-vyjezd_na_Lutin.pdf (626,1 kB)
Územní a stavební řízení ÚR_SDĚLENÍ_§ 36 odst. 3_VV_BALCÁRKOVA_ČEZ SMOL/035042/2023/OS/US/Fra Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
00299308
HYNAISOVA 10/34, 779 00 Olomouc - Olomouc
02.02.2023 20.02.2023 UR_SDELENI__36_odst._3_VV_BALCARKOVA_CEZ.pdf (498,6 kB)
Krajské úřady rozhodnutí - doplnění Veřejná vyhláška KUOK 17693/23 KUOK 17693/2023 Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
02.02.2023 20.02.2023 Vyrozumeni_ucastniku_o_podkladech_pro_rozhodnuti_-_doplneni.pdf (270,1 kB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška - VRÁNA PETR 204Ex8465/22-198 204 EX 8465/22-198 Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03121216, Pavel Preus
DS: wr2y6rr, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, Czech Republic
Preus Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:03121216, Pavel Preus
DS: wr2y6rr, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, Czech Republic
01.02.2023 07.03.2023 846522_drazebni_vyhlaska_LV_489_signed.pdf (313,5 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ místní úprava provozu - park. VPÚK Družební SMOL/032643/2023/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
01.02.2023 17.02.2023 MX-5070N_20230201_091511.pdf (470,3 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_uprava_provozu_-_park._VPUK_Druzebni.pdf (612,0 kB)
Územní a stavební řízení Slavonín, Arbesova, BD, V+K R - společné územní a stavební řízení (§ 94p odst. 1 SZ) SMOL/010203/2023/OZP/VH/Sko sko Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
01.02.2023 17.02.2023 C2_-_KATASTRALNI_SITUACE_BD_Povel_Arbesova.pdf (572,2 kB)
Slavonin_Arbesova_BD_V_K_R_-_spolecne_uzemni_a_stavebni_rizeni_.pdf (686,2 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o VŘ č. 2023/07 - referent/referentka silničního správního úřadu, odbor stavební SMOL/034072/2023/OKT/PERS/Dvo Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
01.02.2023 28.02.2023 2023-07_referent-ka_silnicniho_spravniho_uradu_odbor_stavebni.pdf (116,8 kB)
Prihlaska_do_VR.doc (58,9 kB)
Osobni_dotaznik.doc (56,8 kB)
Profesni_zivotopis.doc (39,9 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (25,6 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO Oznámení o zahájení řízení o změně ÚR veřejnou vyhláškou SMOL/012013/2023/OS/US/Cer Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor stavební, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
01.02.2023 17.02.2023 _Situace_koordinacni.pdf (1,6 MB)
OS_USO_Oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_zmene_UR_verejnou_vyhlaskou.pdf (602,0 kB)
Územní a stavební řízení O-Kanalizační řád stokové sítě města Olomouce–zvláštní podmínky pro spol. Nestlé, s.r.o. - změna SMOL/032613/2023/OZP/VH/Klz Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
01.02.2023 17.02.2023 O-Kanalizacni_rad_stokove_site_mesta_Olomouce_zvlastni_podminky_pro_spol._Nestle_s.r.o._-_zmena.pdf (620,0 kB)
Územní a stavební řízení R Olomouc, Prádelna na ul. Balcárkova - prodloužení platnosti zvláštních podmínek kanalizačního SMOL/032158/2023/OZP/VH/Klz Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
01.02.2023 17.02.2023 R_Olomouc_Pradelna_na_ul._Balcarkova_-_prodlouzeni_platnosti_zvlastnich_podminek_kanalizacniho.pdf (575,9 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ místní úprava provozu - ODUR cyklisté Krapkova, Na Vozovce SMOL/034240/2023/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
01.02.2023 17.02.2023 MX-5070N_20230201_141355.pdf (243,8 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_uprava_provozu_-_ODUR_cykliste_Krapkova_Na_Vozovce.pdf (611,3 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ místní úprava provozu - ODUR Sokolská SMOL/034149/2023/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
01.02.2023 17.02.2023 MX-5070N_20230201_140808.pdf (425,5 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_uprava_provozu_-_ODUR_Sokolska.pdf (611,2 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ místní úprava provozu - ODUR zóna J. Glazarové, Řepčínská SMOL/033995/2023/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
01.02.2023 17.02.2023 MX-5070N_20230201_141914.pdf (775,6 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_mistni_uprava_provozu_-_ODUR_zona_J._Glazarove_Repcinska.pdf (611,7 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 210  Další Poslední