Úřední deska - Stav k 13.06.2024


Požadovaný dokument již není k dispozici.

První Předchozí  1 - 25 z 216  Další Poslední záznamů na stránku
Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Územní a stavební řízení Ozn. o zahájení spol. územního a stavebního řízení: Drahanovice - MK v lokalitě za kapličkou SMOL/252057/2024/OS/PK/Kli Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
13.06.2024 01.07.2024 aa_str_183_2006_112_128.pdf (270,6 kB)
Ostatní cizí dokumenty Oznámení o zrušení plánovaného přerušení dodávky elektrické energie č. 110060953369 Nové Sady SMOL/253231/2024/OKT/SPIS/Kol 241/24 ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Czech Republic
ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Czech Republic
13.06.2024 16.06.2024 oznameni-110060953369-cpkq9b4d3ihm4rlchtb0.pdf (786,3 kB)
Ostatní cizí dokumenty Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060958279 Biskupské náměstí SMOL/254224/2024/OKT/SPIS/Kol 242/24 ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Czech Republic
ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Czech Republic
13.06.2024 01.07.2024 oznameni-110060958279-cpl8bbcd3ihm4rlchu10.pdf (654,7 kB)
Územní a stavební řízení Hlubočky, V OŽP OVH O - SP SMOL/252213/2024/OZP/VH/Sko Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
13.06.2024 29.06.2024 aa_str_183_2006_112_117.pdf (279,1 kB)
Územní a stavební řízení Usnesení o zast. řízení: II/437 Stav. úpr. bet. vozovky, část I, SO 102, 103 v k.ú. Daskabát,V.Újezd SMOL/235904/2024/OS/PK/Vrn Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
12.06.2024 28.06.2024 aa_str_183_2006_110_103.pdf (244,8 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o VŘ č. 2024/83 - právník/právnička od oddělení stavebně právního, odbor stavební SMOL/251094/2024/OKT/PERS/Dvo Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
12.06.2024 28.06.2024 VR_c._2024-83_pravnik-pravnicka_do_oddeleni_stavebne_pravniho.pdf (143,3 kB)
Prihlaska_do_VR.docx (24,6 kB)
Osobni_dotaznik.docx (24,8 kB)
Strukturovany_zivotopis.docx (18,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc (35,8 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o VŘ č. 2024/84 - správní pracovník/ce v oddělení přestupků v dopravě I, OARMV SMOL/251149/2024/OKT/PERS/Dvo Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
12.06.2024 28.06.2024 VR_c._2024-_84_spravni_pracovnik_odd._prestupku_v_doprave_I.pdf (141,5 kB)
Prihlaska_do_VR.docx (24,6 kB)
Osobni_dotaznik.docx (24,8 kB)
Strukturovany_zivotopis.docx (18,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc (35,8 kB)
Exekutorské úřady 122EX 367/21-83 Dr. vyhl. EX 367/21-83 Chaloupka David, Mgr. - soudní exekutor, IČ:69995206,David Chaloupka
DS: pkjg8h8, Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž - Kroměříž
Chaloupka David, Mgr. - soudní exekutor, IČ:69995206,David Chaloupka
DS: pkjg8h8, Jánská 25/1, 767 01 Kroměříž - Kroměříž
12.06.2024 16.07.2024 210036783.pdf (133,6 kB)
Ostatní cizí dokumenty E - Oznámení o vyhlášení EA Aukční vyhláška UZSVM/OOL/4618/2024-OOLM Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111
DS: c4nfs5n, Lihovarská 1335/9, 716 00 Ostrava - Radvanice, Czech Republic
Územní pracoviště Ostrava (Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových), IČ:69797111
DS: c4nfs5n, Lihovarská 1335/9, 716 00 Ostrava - Radvanice, Czech Republic
12.06.2024 10.07.2024 Aukční vyhláška.pdf (437,0 kB)
Ztráty a nálezy Ztráty a nálezy k 12. 6. 2024 SMOL/253213/2024/OE/RFS/Vac Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
statutární město Olomouc
779 00 Olomouc
12.06.2024 16.06.2025 Ztraty_a_nalezy_k_12.6.2024.pdf (90,4 kB)
Územní a stavební řízení SEK - optická síť Na Střelnici - vyrozumění o změně rozsahu návrhu veřejnou vyhláškou SMOL/249489/2024/OS/SUII/Zbo Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
12.06.2024 29.06.2024 aa_str_183_2006_87_109.pdf (258,2 kB)
MX-5070N_20240612_122851.pdf (855,0 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - S+MK Stř. Novosadská SMOL/249518/2024/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
12.06.2024 28.06.2024 aa_sh_361_2000_77_121.pdf (247,7 kB)
MX-5070N_20240612_112723.pdf (497,8 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Malá Jorga - rozhodnutí ve věci SMOL/237483/2024/OSC/EOOPCD/Neu Z 55/24/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Jorga Malá
Velkomoravská 325/8, 779 00 Olomouc - Povel
11.06.2024 27.06.2024 Mala_Jorga_55_rozhodnuti_ve_veci.pdf (143,6 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Malá Marie - rozhodnutí ve věci SMOL/237676/2024/OSC/EOOPCD/Neu Z 56/24/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Jorga Malá
Velkomoravská 325/8, 779 00 Olomouc - Povel
11.06.2024 27.06.2024 Mala_Marie_56_rozhodnuti_ve_veci.pdf (144,3 kB)
Ostatní cizí dokumenty Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060963658 Lazce SMOL/247989/2024/OKT/SPIS/Kol/01 235/24 ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Czech Republic
ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Czech Republic
11.06.2024 02.07.2024 oznameni-110060963658-cpju5ccd3ihm4rlchp50.pdf (548,7 kB)
Exekutorské úřady 015EX 13/24-34 Dražební vyhláška el. prodej nemovité věci 015EX 13/24-34 Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40658759,Pavel Dolanský
DS: m8dg8bj, Palackého 31/2, 266 01 Beroun - Beroun-Centrum
Dolanský Pavel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:40658759,Pavel Dolanský
DS: m8dg8bj, Palackého 31/2, 266 01 Beroun - Beroun-Centrum
11.06.2024 17.07.2024 240001334.pdf (194,6 kB)
Dopravní značení Stanovení přechodná - PRDZ CU OOP - Hálkova a dalšé - NBD SMOL/246711/2024/OS/PK/Vlc Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
11.06.2024 27.06.2024 aa_sh_361_2000_77_121.pdf (249,1 kB)
MX-5070N_20240611_081609.pdf (515,0 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - OKC SEFO 2024 nám. Republiky SMOL/245856/2024/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
11.06.2024 27.06.2024 aa_sh_361_2000_77_121.pdf (250,8 kB)
MX-5070N_20240611_084123.pdf (480,3 kB)
Finanční úřady Ostatní vlastní písemnosti v řízení o dražbách Dražební vyhláška 1116482/24/3101-80542-803583 Územní pracoviště v Olomouci (Finanční úřad pro Olomoucký kraj), IČ:72080043
DS: 2g8n6uf, Lazecká 545/22, 779 00 Olomouc - Lazce, Czech Republic
Územní pracoviště v Olomouci (Finanční úřad pro Olomoucký kraj), IČ:72080043
DS: 2g8n6uf, Lazecká 545/22, 779 00 Olomouc - Lazce, Czech Republic
11.06.2024 11.09.2024 DV_240368.pdf (8,0 MB)
Soudy, státní zastupitelství a policie, mimo MPO 39 NC 1902/2024, usn. č.l. 21, přípis L 8/7 39 NC 1902/2024 - 18 Okresní soud v Olomouci, IČ:00025241
DS: mqiabfg, tř. Svobody 685/16, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Okresní soud v Olomouci, IČ:00025241
DS: mqiabfg, tř. Svobody 685/16, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
11.06.2024 17.07.2024 (prvopis)39-NC-1902-2024-06-05-09-44-24-xC001Prázdnéusn.-různédruhypoučení(MH)-dokument.PDF (1,4 MB)
Právní předpisy SMOl (obecně závazné vyhlášky, nařízení, opatření obecné povahy) Zveřejnění: 5/2024 - OZV - novela 3/2024 o nočním klidu SMOL/248373/2024/OPR/Hor Automat pro Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků (Ministerstvo vnitra), IČ:00007064
DS: ci2xihx, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 00 Praha 4 - Nusle
Automat pro Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků (Ministerstvo vnitra), IČ:00007064
DS: ci2xihx, náměstí Hrdinů 1634/3, 140 00 Praha 4 - Nusle
11.06.2024 27.06.2024 zverejneni.pdf (211,8 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - MK+S RUN TOUR Havlíčkova, ... SMOL/249299/2024/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
11.06.2024 27.06.2024 aa_sh_361_2000_77_121.pdf (248,7 kB)
MX-5070N_20240611_140751.pdf (507,1 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - VPÚK Křelov SMOL/248927/2024/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
11.06.2024 27.06.2024 aa_sh_361_2000_77_121.pdf (244,3 kB)
MX-5070N_20240611_140208.pdf (212,0 kB)
Ostatní cizí dokumenty Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060960421 Neředín SMOL/244845/2024/OKT/SPIS/Kol/01 234/24 ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Czech Republic
ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Czech Republic
10.06.2024 01.07.2024 oznameni-110060960421-cpj92dsd3ihm4rlchn4g.pdf (409,7 kB)
Odstavená vozidla, vraky, dražby vozidel Výzva k odstranění vozidla _Lukáš_Nétek SMOL/190922/2024/ODUR/DIMHD/Bel Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Lukáš Nétek, 12.08.1980*
tř. Míru 168/15, 779 00 Olomouc - Nová Ulice
10.06.2024 12.08.2024 aa_sh_13_1997_19d_101.rtf (238,4 kB)
Schematicky_zakres_umisteni_odstaveneho_vozidla_2BM_7126.pdf (374,9 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 216  Další Poslední