Úřední deska - Stav k 30.05.2023První Předchozí  1 - 25 z 206  Další Poslední záznamů na stránku
Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Územní a stavební řízení ÚR_OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ_VV_ROZŠÍŘENÍ OPTICKÝCH SÍTÍ_VODAFONE SMOL/158037/2023/OS/US/Fra Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Hynaisova 10, 779 11 Olomouc
29.05.2023 15.06.2023 MX-5070N_20230519_101743.pdf (1,3 MB)
UR_OZNAMENI_O_ZAHAJENI_VV_ROZSIRENI_OPTICKYCH_SITI_VODAFONE.pdf (580,3 kB)
Územní a stavební řízení OS OPS Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení § 94m odst. 1 SZ SMOL/152610/2023/OS/PS/Pro Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
29.05.2023 14.06.2023 NBD_Halkova_C03_-_koordinacni_situacni_vykres.pdf (1,8 MB)
OS_OPS_Oznameni_o_zahajeni_spolecneho_rizeni_94m_odst._1_SZ_-_NBD_Halkova_parc.c._st.1279_zast.pl.pdf (632,5 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce OMAJ 23. 5. 2023 - záměry propachtovat nemovité věci, popř. jejich části SMOL/164899/2023/OMAJ/MR/Tom Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní - oddělení majetkových řízení, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
29.05.2023 15.06.2023 OMAJ_23._5._2023_-_zamery_propachtovat_nemovite_veci_popr._jejich_casti.pdf (596,6 kB)
Územní a stavební řízení R - D55 5501 Olomouc - Kokory - vodní díla SMOL/160017/2023/OZP/VH/Klz Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
29.05.2023 14.06.2023 R_-_D55_5501_Olomouc_-_Kokory_-_vodni_dila.pdf (707,3 kB)
Územní a stavební řízení ÚR_REKO MS - FARSKÉHO_VV SMOL/164549/2023/OS/US/Fra Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Hynaisova 10, 779 00 Olomouc
29.05.2023 15.06.2023 C03_KoSV_A3.pdf (3,1 MB)
UR_REKO_MS_-_FARSKEHO_VV.pdf (698,9 kB)
Exekutorské úřady 185EX 5/23d-2 Dražební vyhláška EX 5/23d-2 Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
26.05.2023 20.06.2023 23000052.pdf (92,1 kB)
Exekutorské úřady 207EX 5330/14-110 Usnesení o zrušení dražby 207EX 5330/14-110 Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:05594936, Jana Jarková
DS: xcz8zvx, 2. května 2384, 760 01 Zlín
Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:05594936, Jana Jarková
DS: xcz8zvx, 2. května 2384, 760 01 Zlín
26.05.2023 12.06.2023 1405330110.pdf (106,1 kB)
Exekutorské úřady 207EX 5330/14-111 110 Usnesení o zruš. 207 ex 5330/14-110 207EX 5330/14-111,110 Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:05594936, Jana Jarková
DS: xcz8zvx, 2. května 2384, 760 01 Zlín
Jarková Jana, JUDr. - soudní exekutorka, IČ:05594936, Jana Jarková
DS: xcz8zvx, 2. května 2384, 760 01 Zlín
26.05.2023 12.06.2023 1405330110.pdf (106,1 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO 23. 5. 2023 - záměry prodat, darovat, vypůjčit, pronajmout nemovité věci, popř. jejich části SMOL/161055/2023/OMAJ/MR/Cih Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní - oddělení majetkových řízení, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
26.05.2023 13.06.2023 RMO_23._5._2023_-_zamery_prodat_darovat_vypujcit_pronajmout_nemovite_veci_popr._jejich_casti.pdf (3,4 MB)
Dopravní značení Oznámení OOP - Stanovení DZ místní - Trvalá úprava provozu - park. VPÚK Družební SMOL/161242/2023/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
26.05.2023 12.06.2023 MX-5070N_20230526_103839.pdf (282,9 kB)
Oznameni_OOP_-_Stanoveni_DZ_mistni_-_Trvala_uprava_provozu_-_park._VPUK_Druzebni.pdf (539,8 kB)
Územní plánování Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Samotišky - veřejná vyhláška SMOL/147314/2023/ODUR/UUP/Sch Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Obec Samotišky, IČ:48769967
DS: 7guazck,
25.05.2023 04.07.2023 Opakovane_verejne_projednani_navrhu_Uzemniho_planu_Samotisky_-_verejna_vyhlaska.pdf (383,5 kB)
Územní a stavební řízení Změna a zařazení PK do kategorie MK - Kafkova - OZSŘ SMOL/160082/2023/OS/PK/Nan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
25.05.2023 12.06.2023 23130697-OZSR-1.pdf (1,0 MB)
23130697-OZSR-2.pdf (945,8 kB)
Zmena_a_zarazeni_PK_do_kategorie_MK_-_Kafkova_-_OZSR.pdf (462,8 kB)
RMO a ZMO (informace a usnesení) Usnesení 18. RMO 23. 5. 2023 SMOL/161832/2023/OKP/OSE/Vyc Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583/1, 779 11 Olomouc
25.05.2023 12.06.2023 Usneseni_z_18._RMO_23._5._2023_-_anonymizace.pdf (1,1 MB)
RMO a ZMO (informace a usnesení) Pozvánka na 4. zasedání ZMO 5. 6. 2023 SMOL/161859/2023/OKP/OSE/Vyc Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583/1, 779 11 Olomouc
25.05.2023 06.06.2023 Pozvanka_4._ZMO_5.6.2023.pdf (126,6 kB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška 167 EX 13549/12-288 SMOL/159524/2023/OKT/SPIS/Kol 201/23 Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
Ivanko Igor, JUDr. - soudní exekutor, IČ:66216877, Igor Ivanko
DS: hyeg8iq, Dědinská 893/29, 161 00 Praha 6
25.05.2023 12.07.2023 EX_13549_12-288.pdf (231,7 kB)
Ostatní cizí dokumenty Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060891461- Řepčín SMOL/161580/2023/OKT/SPIS/Kol/01 202/23 ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Czech Republic
ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Czech Republic
25.05.2023 16.06.2023 oznameni-110060891461-chnf5dcd3ihqdaa1fls0.pdf (431,6 kB)
Dopravní značení OOP PřDZ - "Oprava kanalizační přípojky, kpt. Nálepky, Olomouc" SMOL/161569/2023/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
25.05.2023 12.06.2023 126039_KptNalepky.pdf (481,7 kB)
OOP_PrDZ_-_Oprava_kanalizacni_pripojky_kpt._Nalepky_Olomouc.pdf (463,8 kB)
Programy poskytování dotací z rozpočtu SMOl Vyhlášení dotačních programů "Investiční dotace v oblasti sportu pro rok 2023" SMOL/155717/2023/OKT/PERS/Pos Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc - Olomouc
24.05.2023 23.08.2023 Navrh_vyhlaseni_investicnich_dotaci_v_oblasti_sportu_2023.pdf (346,3 kB)
Územní a stavební řízení DVT Nemilanka Oprava toku + těžba sedimentů O - SP obecná SMOL/125386/2023/OZP/VH/Sko Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.05.2023 09.06.2023 DVT_Nemilanka_Oprava_toku_tezba_sedimentu_O_-_SP_obecna.pdf (605,0 kB)
Konkurzy Vyhlášení konkurzu ZŠ MŠ Svatoplukova SMOL/160165/2023/OSKOL/Pal Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor školství
Palackého 14, 779 11 Olomouc
24.05.2023 26.06.2023 ZS_a_MS_Svatoplukova_vyhlaseni_konkurzu.docx (71,4 kB)
Územní a stavební řízení § 36 odst. 3 SŘ - SO 001 Demolice kalové jímky Agra Velký Týnec (D55 5501 Olomouc - Kokory) SMOL/157964/2023/OS/PS/Fil Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.05.2023 09.06.2023 _36_odst._3_SR_-_SO_001_Demolice_kalove_jimky_Agra_Velky_Tynec_.pdf (605,5 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o VŘ č.2023/46,47,48,49-4 funkční místa-správní pracovník,odd. přestupků v dopravě II,OARMV SMOL/160608/2023/OKT/PERS/Dvo Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
24.05.2023 09.06.2023 VR_c._2023-46_47_48_49_spravni_pracovnik_oddeleni_prestupku_v_doprave_II_OARMV.pdf (119,0 kB)
Prihlaska_do_VR.doc (58,9 kB)
Osobni_dotaznik.docx (25,8 kB)
Strukturovany_zivotopis.docx (18,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (25,6 kB)
Územní a stavební řízení Sdělení - REKO MS Olomouc,Tyršova+1 SMOL/159263/2023/OS/US/Fil Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.05.2023 10.06.2023 Sdeleni_-_REKO_MS_Olomouc_Tyrsova_1.pdf (525,9 kB)
Územní a stavební řízení MMOL OS ÚSO Výzva k seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí - FORT II Chválkovice SMOL/124822/2023/OS/US/Sem Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
24.05.2023 09.06.2023 MMOL_OS_USO_Vyzva_k_seznameni_se_s_podklady_pro_vydani_rozhodnuti_-_FORT_II_Chvalkovice_.pdf (542,7 kB)
Krajské úřady Sdělení záměru OK KUOK 57932/2023 Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
24.05.2023 23.06.2023 Zamer_Olomouckeho_kraje_smenit_nemovity_majetek_23._5._-_22._6._2023_.pdf (275,4 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 206  Další Poslední