Úřední deska - Stav k 25.07.2021 1 - 25 z 185  záznamů na stránku
Kategorie Název Značka Původce Adresát Zveřejnit Dokument
od do
Exekutorské úřady usnesení o odročení elektronické dražby 152 ED 1/21-47 Kohoutek Predrag, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72073560, Predrag Kohoutek
DS: hw6t33f, Čechova 298, 391 65 Bechyně, Czech Republic
Kohoutek Predrag, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72073560, Predrag Kohoutek
DS: hw6t33f, Čechova 298, 391 65 Bechyně, Czech Republic
23.07.2021 03.09.2021 Usneseni_o_odroceni_elektronicke_drazby.pdf (142,5 kB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška 007Ex386/20-73 EX 386/20-73 Brančík Kamil, Mgr. - soudní exekutor, IČ:43880606, Kamil Brančík
DS: wbjg785, Sadová 3887/15, 695 01 Hodonín
Brančík Kamil, Mgr. - soudní exekutor, IČ:43880606, Kamil Brančík
DS: wbjg785, Sadová 3887/15, 695 01 Hodonín
23.07.2021 10.09.2021 200038673.pdf (142,3 kB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška 142 DC 00028/21-007 142 DC 00028/21-007 Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71468706, Jaroslav Kocinec
DS: 593q955, Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek
Kocinec Jaroslav, Mgr., LL.M. - soudní exekutor, IČ:71468706, Jaroslav Kocinec
DS: 593q955, Farní 19, 738 01 Frýdek-Místek
23.07.2021 18.10.2021 DC_-_Drazebni_vyhlaska_el._-_NEMOVITE_VECI_-_NOZ_22.07.2021_1139_signed_.pdf (254,1 kB)
Ostatní cizí dokumenty Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060785509 SMOL/182051/2021/OKT/SPIS/Kol 258/21 ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Czech Republic
ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Czech Republic
23.07.2021 16.08.2021 oznameni-110060785509-c3t5rskd3ihheu747oa0.pdf (219,0 kB)
Územní a stavební řízení Olomouc OC_OLCS-OC:0107-HDPE Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou SMOL/181568/2021/OS/US/Zb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
23.07.2021 08.08.2021 Olomouc_OC_OLCS-OC_0107_HDPE_ZOK_kVN-CELEK.pdf (3,9 MB)
Olomouc_OC_OLCS-OC0107-HDPE_Oznameni_o_zahajeni_uzemniho_rizeni_verejnou_vyhlaskou.pdf (510,2 kB)
Územní plánování Veřejné projednání návrhu Územního plánu Loučany - veřejná vyhláška SMOL/176406/2021/ODUR/UUP/Sch Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Obec Loučany, IČ:00635651
DS: jegarux,
22.07.2021 02.09.2021 Verejne_projednani_navrhu_Uzemniho_planu_Loucany_-_verejna_vyhlaska_.pdf (383,3 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Štěpánov SMOL/180415/2021/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
22.07.2021 07.08.2021 MX-5070N_20210722_081105.pdf (297,3 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_prechodna_uprava_provozu_-_Stepanov.pdf (614,2 kB)
Územní a stavební řízení OS OPK SSU - 01-13-04 - SPOL - 2018 - Společné územní a stavební povolení SMOL/179876/2021/OS/PK/Vra Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
22.07.2021 09.08.2021 OS_OPK_SSU_-_01-13-04_-_SPOL_-_2018_-_Spolecne_uzemni_a_stavebni_povoleni.pdf (2,1 MB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO ÚR o umístění stavby veř.vyhl. SMOL/179345/2021/OS/US/Sol Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
22.07.2021 09.08.2021 MX-5070N_20200930_144912.pdf (1,6 MB)
OS_USO_UR_o_umisteni_stavby_ver.vyhl..pdf (817,5 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO ÚR o umístění stavby veř.vyhl. SMOL/173045/2021/OS/US/Obr Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor stavební, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
21.07.2021 06.08.2021 Polska_x_Rooseveltova.pdf (1,1 MB)
OS_USO_UR_o_umisteni_stavby_ver.vyhl..pdf (594,7 kB)
Územní a stavební řízení OS OPS Vyrozumění o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby § 129 odst. 2 SZ SMOL/177832/2021/OS/PS/Vyh Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.07.2021 06.08.2021 Oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_dodatecnem_PS_-_vymena_fitracniho_zarizeni_-_Holice_parc.c._2661.pdf (593,5 kB)
RMO a ZMO (informace a usnesení) Usnesení z 89. RMO 19. 7. 2021 - anonymizace SMOL/179357/2021/OKP/OSE/Vyc Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
21.07.2021 06.08.2021 Usneseni_z_89._RMO_19._7._2021_-_anonymizace.pdf (889,3 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení pDZ-OOP přechodná úprava provozu - oprava ramp D35 - Křelov SMOL/178928/2021/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.07.2021 06.08.2021 MX-5070N_20210721_081221.pdf (650,1 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_pDZ-OOP_prechodna_uprava_provozu_-_oprava_ramp_D35_-_Krelov.pdf (614,7 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - přejezd Stř. Novosadská SMOL/178470/2021/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.07.2021 06.08.2021 MX-5070N_20210721_082255.pdf (1,0 MB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_prechodna_uprava_provozu_-_prejezd_Str._Novosadska.pdf (614,3 kB)
Dopravní značení OOP PřDZ - nakládka a odvoz cukrové řepy - ZD Těšetice - II/448, III/44921 SMOL/178237/2021/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.07.2021 06.08.2021 156244_repa_ZDTesetice.pdf (431,0 kB)
OOP_PrDZ_-_nakladka_a_odvoz_cukrove_repy_-_ZD_Tesetice_-_II448_III44921.pdf (531,9 kB)
Územní a stavební řízení Machátova - vodovod - oznámení prodl. pl. SMOL/178984/2021/OZP/VH/Huc Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.07.2021 06.08.2021 Machatova_-_vodovod_-_oznameni_prodl._pl..pdf (557,0 kB)
Dopravní značení OOP PřDZ - Parkoviště v areálu FN Olomouc, ul. Vojanova SMOL/179412/2021/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.07.2021 06.08.2021 164854_Vojanova.pdf (493,1 kB)
OOP_PrDZ_-_Parkoviste_v_arealu_FN_Olomouc_ul._Vojanova.pdf (613,5 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Poupětova SMOL/179674/2021/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.07.2021 06.08.2021 MX-5070N_20210721_132219.pdf (507,2 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_prechodna_uprava_provozu_-_Poupetova.pdf (613,1 kB)
Dopravní značení Oznámení OOP - Tr DZ - parkoviště u pošty, Drahanovice SMOL/179786/2021/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.07.2021 06.08.2021 Oznameni_posta_Drahanovice.pdf (408,6 kB)
Oznameni_OOP_-_Tr_DZ_-_parkoviste_u_posty_Drahanovice.pdf (541,7 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Bystročice SMOL/179516/2021/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.07.2021 06.08.2021 MX-5070N_20210721_133206.pdf (419,9 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_prechodna_uprava_provozu_-_Bystrocice.pdf (614,2 kB)
Územní a stavební řízení Bytový dům D1+ D2 - Rozhodnutí o změně ÚR veřejnou vyhláškou SMOL/176706/2021/OS/US/Zb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.07.2021 06.08.2021 D1_D2-situace-R9-2021-05-18-Model_2_.pdf (1,1 MB)
Bytovy_dum_D1_D2_-_Rozhodnuti_o_zmene_UR_verejnou_vyhlaskou_.pdf (555,3 kB)
Ostatní cizí dokumenty Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060758043 SMOL/179077/2021/OKT/SPIS/Kol 254/21 ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Czech Republic
ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Czech Republic
21.07.2021 12.08.2021 oznameni-110060758043-c3rr7qsd3ihheu747kl0.pdf (115,0 kB)
Dopravní značení 04-12 - Stan. přech. - PRDZ CU OOP VZOR - havárie elektr. vedení, ELPREMONT SMOL/179719/2021/OS/PK/Vlc Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.07.2021 06.08.2021 MX-5070N_20210721_133503.pdf (182,6 kB)
04-12_-_Stan._prech._-_PRDZ_CU_OOP_VZOR_-_havarie_elektr._vedeni_ELPREMONT.pdf (532,5 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Kubálek Jan - rozhodnutí ve věci SMOL/173525/2021/OSC/EOOPCD/Neu Z 58/21/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Jan Kubálek
Černá cesta 118/45, 779 00 Olomouc - Klášterní Hradisko
20.07.2021 05.08.2021 Kubalek_Jan_58_rozhodnuti_ve_veci.pdf (254,3 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. 2021/30 odborný stavební referent-ka, odbor stavební SMOL/178382/2021/OKT/PERS/Ari Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
20.07.2021 11.08.2021 VR_c._2021-30_odborny_stavebni_referent-ka_oddeleni_pozemnich_staveb_odbor_stavebni.pdf (515,7 kB)
Prihlaska_do_VR.doc (58,4 kB)
Osobni_dotaznik.doc (71,2 kB)
Profesni_zivotopis.doc (42,0 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (23,0 kB)
 1 - 25 z 185