Úřední deska - Stav k 30.03.2023


Požadovaný dokument již není k dispozici.

První Předchozí  1 - 25 z 190  Další Poslední záznamů na stránku
Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Územní a stavební řízení SPOL.P.: Chodníky a parkovací stání Luběnice - výjezd na Lutín, SO 101, 102 SMOL/100999/2023/OS/PK/Vrn Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
29.03.2023 14.04.2023 Priloha_ke_spolec__povoleni.pdf (531,9 kB)
SPOL.P._Chodniky_a_parkovaci_stani_Lubenice_-_vyjezd_na_Lutin_SO_101_102.pdf (764,1 kB)
dorucenka_1167007445.zfo (13,0 kB)
dorucenka_1167007827.zfo (13,0 kB)
dorucenka_1167007697.zfo (12,9 kB)
RMO a ZMO (informace a usnesení) Usnesení 14. RMO 27. 3. 2023 SMOL/103403/2023/OKP/OSE/Vyc Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583/1, 779 11 Olomouc
29.03.2023 14.04.2023 Usneseni_z_14._RMO_27._3._2023_-_anonymizace.pdf (900,2 kB)
Územní a stavební řízení Ozn. o zahájení řízení - dok. a prodl. platnosti: Stav. úpravy chodníků v obci Slatinice - I. e. SMOL/101462/2023/OS/PK/Sov Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
29.03.2023 14.04.2023 Ozn._o_zahajeni_rizeni_-_dok._a_prodl._platnosti_Stav._upravy_chodniku_v_obci_Slatinice_-_I._e..pdf (569,1 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Dostálová Lucie - usnesení o ust. opatrovníka SMOL/103572/2023/OSC/EOOPCD/Neu Z 49/23/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Lucie Dostálová
Hodolanská 159/25, 779 00 Olomouc - Hodolany
29.03.2023 14.04.2023 Dostalova_Lucie_49_usneseni_o_ust._opatrovnika.pdf (121,4 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Dostálová Lucie - zahájení spr. řízení SMOL/103565/2023/OSC/EOOPCD/Neu Z 49/23/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Lucie Dostálová
Hodolanská 159/25, 779 00 Olomouc - Hodolany
29.03.2023 14.04.2023 Dostalova_Lucie_49_zahajeni_spr._rizeni.pdf (121,4 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Dostálová Jana - usnesení o ust. opatrovníka SMOL/103476/2023/OSC/EOOPCD/Neu Z 48/23/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Jana Dostálová
Hodolanská 159/25, 779 00 Olomouc - Hodolany
29.03.2023 14.04.2023 Dostalova_Jana_48_usneseni_o_ust._opatrovnika.pdf (121,0 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Dostálová Jana - zahájení spr. řízení SMOL/103475/2023/OSC/EOOPCD/Neu Z 48/23/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Jana Dostálová
Hodolanská 159/25, 779 00 Olomouc - Hodolany
29.03.2023 14.04.2023 Dostalova_Jana_48_zahajeni_spr._rizeni.pdf (121,0 kB)
Ztráty a nálezy Ztráty a nálezy k 27.32023 SMOL/103809/2023/OE/RFS/Hel Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor ekonomický, IČ:00299308
Horní náměstí 779 11 Olomouc
29.03.2023 01.04.2024 ZTRATY_A_NALEZY.pdf (72,0 kB)
Územní a stavební řízení OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou - TR Hněvotín - SS Slavonín SMOL/101727/2023/OS/US/Obr Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor stavební, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
29.03.2023 14.04.2023 TR_Hnevotin-SS_Slavonin.pdf (298,6 kB)
OS_USO_Oznameni_o_zahajeni_uzemniho_rizeni_verejnou_vyhlaskou_.pdf (686,9 kB)
Územní a stavební řízení Společné územní a stavební povolení: Gorazdovo nám. - oprava komunikace SMOL/100867/2023/OS/PK/Kli Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
29.03.2023 14.04.2023 310432_situacni_vykres.pdf (648,9 kB)
Spolecne_uzemni_a_stavebni_povoleni_Gorazdovo_nam._-_oprava_komunikace.pdf (733,4 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Mahlerova 6 SMOL/103497/2023/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
29.03.2023 14.04.2023 MX-5070N_20230329_143225.pdf (236,4 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_prechodna_uprava_provozu_-_Mahlerova_6.pdf (610,4 kB)
Územní a stavební řízení Změna a zařazení PK do kategorie MK - Kafkova – Usnesení o zastavení řízení SMOL/099281/2023/OS/PK/Nan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
28.03.2023 13.04.2023 Zmena_a_zarazeni_PK_do_kategorie_MK_-_Kafkova_Usneseni_o_zastaveni_rizeni.pdf (489,6 kB)
Krajské úřady Stanovení PÚP Veřejná vyhláška KUOK 37032/2023 KUOK 37032/2023 Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
28.03.2023 13.04.2023 Stanoveni_-PUP_OOP_-_B28_pro_RSD.pdf (208,2 kB)
1_Olomouc.pdf (2,1 MB)
2_Sternberk.pdf (2,0 MB)
3_Osek.pdf (1,9 MB)
Ostatní cizí dokumenty Revize operátu Klášterní Hradisko RO-4/2023-805 Katastrální pracoviště Olomouc (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj), IČ:71185186
DS: ugsied2, Vejdovského 1148/2A, 772 11 Olomouc
Katastrální pracoviště Olomouc (Katastrální úřad pro Olomoucký kraj), IČ:71185186
DS: ugsied2, Vejdovského 1148/2A, 772 11 Olomouc
28.03.2023 31.12.2024 102226903010_805_RO42023_obecna1.pdf (136,0 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přech. úprava provozu - M.I.S. REKO Žilinská, Brandlova, Svornosti, ... SMOL/100724/2023/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
28.03.2023 13.04.2023 MX-5070N_20230328_090057.pdf (1,2 MB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_prech._uprava_provozu_-_M.I.S._REKO_Zilinska_Brandlova_Svornosti_....pdf (612,0 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - SVJ Koželužská, ... SMOL/101061/2023/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
28.03.2023 13.04.2023 MX-5070N_20230328_085621.pdf (539,8 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_prechodna_uprava_provozu_-_SVJ_Kozeluzska_....pdf (544,6 kB)
Magistráty, městské a obecní úřady mimo MMOl zveřejnění oznámení o volném pracovním místě sociální pracovnice MEMB/2682/2023 Město Moravský Beroun, IČ:00296244
DS: 3jpbtgj, Náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun, Czech Republic
Město Moravský Beroun, IČ:00296244
DS: 3jpbtgj, Náměstí 9. května 4, 793 05 Moravský Beroun, Czech Republic
27.03.2023 25.04.2023 Oznameni_o_volnem_prac._miste_-_socialni_pracovnik-referent_OSSVS.pdf (309,4 kB)
Územní a stavební řízení R - SP-Obnova vodovodu Dub nad Moravou, místní část Dub nad Moravou SMOL/097676/2023/OZP/VH/Pos Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, odbor životního prostředí - oddělení vodního hospodářství, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
27.03.2023 12.04.2023 A3_CELKOVA_SIT.pdf (1,1 MB)
R_-_SP-Obnova_vodovodu_Dub_nad_Moravou_mistni_cast_Dub_nad_Moravou.pdf (735,4 kB)
Ostatní cizí dokumenty Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060881648 Holice, Samota SMOL/099493/2023/OKT/SPIS/Kol/01 121/23 ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Czech Republic
ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Czech Republic
27.03.2023 17.04.2023 oznameni-110060881648-cggjcn4d3ihh3mu5rusg.pdf (301,2 kB)
Exekutorské úřady 229EX 7/22-113 Usnesení o odročení draž. jednání na neurčito - INS 229EX 7/22-113 Daněk Jaroslav, Mgr., Bc. - soudní exekutor, IČ:75651262, Jaroslav Daněk
DS: nih2m5k, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí
Daněk Jaroslav, Mgr., Bc. - soudní exekutor, IČ:75651262, Jaroslav Daněk
DS: nih2m5k, Vrbová 655, 562 01 Ústí nad Orlicí
27.03.2023 12.04.2023 2200007113.pdf (90,7 kB)
Územní a stavební řízení Společné územní a stavební povolení: Gorazdovo nám. - Kpt. Nálepky, oprava chodníku SMOL/097660/2023/OS/PK/Kli Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
27.03.2023 12.04.2023 315069_situacni_vykres.pdf (575,6 kB)
Spolecne_uzemni_a_stavebni_povoleni_Gorazdovo_nam._-_Kpt._Nalepky_oprava_chodniku.pdf (725,4 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Poláčkova SMOL/096623/2023/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
27.03.2023 12.04.2023 MX-5070N_20230327_110924.pdf (367,8 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_prechodna_uprava_provozu_-_Polackova.pdf (610,8 kB)
Konkurzy Vyhlášení konkurzu FZŠ Tererovo nám. SMOL/100769/2023/OSKOL/Pal Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor školství
Palackého 14, 779 11 Olomouc
27.03.2023 21.04.2023 Vyhlaseni_konkursniho_rizeni_ZS_Tererovo_nam.docx (70,3 kB)
Odstavená vozidla, vraky, dražby vozidel povolení prodeje vozidla - 6S7 0733 ve veřejné dražbě - OZSŘ SMOL/100027/2023/OS/PK/Pav Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
27.03.2023 12.04.2023 povoleni_prodeje_vozidla_-_6S7_0733_ve_verejne_drazbe_-_OZSR.pdf (486,1 kB)
Ztráty a nálezy Oznámení o nálezu zvířete - pes SMOL/099199/2023/MPO/PDO/PS/Wei 2023/011614 Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Městská policie Olomouc
Kateřinská 23, 779 11 Olomouc, Czech Republic
25.03.2023 24.07.2023 Nalez_psa.pdf (302,2 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 190  Další Poslední