Úřední deska - Stav k 27.09.2023První Předchozí  1 - 25 z 221  Další Poslední záznamů na stránku
Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Krajské úřady EIA-Závěr zjišťovacího řízení - FN Olomouc KGJ Sterilizace - část sterilizační linka KUOK 108592/202 KUOK 108592/2023 Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
27.09.2023 13.10.2023 EIA-Zaver_zjistovaciho_rizeni_-_FN_Olomouc_KGJ_Sterilizace_-_cast_sterilizacni_linka.doc.pdf (380,5 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce OMAJ 25. 7. 2023 - záměr pronajmout prostor sloužící podnikání - Polská 57, Olomouc SMOL/280481/2023/OMAJ/MR/Kas Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní - oddělení majetkových řízení, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
27.09.2023 30.11.2023 OMAJ_25._7._2023_-_zamer_pronajmout_prostor_slouzici_podnikani_-_Polska_57_Olomouc.pdf (519,6 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce OMAJ 31. 7. 2023 - záměr pronajmout prostor o výměře 39,40 m2 v 2. NP - Jilemnického 29, Olomouc SMOL/280458/2023/OMAJ/MR/Kas Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní - oddělení majetkových řízení, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
27.09.2023 30.11.2023 OMAJ_31._7._2023_-_zamer_pronajmout_prostor_o_vymere_39_40_m2_v_2._NP_-_Jilemnickeho_29_Olomouc.pdf (430,5 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO 26. 9. 2023 - záměry směnit, prodat, vypůjčit atd. nemovité věci, popř. jejich části SMOL/279563/2023/OMAJ/MR/Tom Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní - oddělení majetkových řízení, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
27.09.2023 13.10.2023 RMO_26._9._2023_-_zamery_smenit_prodat_vypujcit_atd._nemovite_veci_popr._jejich_casti.pdf (909,8 kB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška 139EX 41865/14-144 139 EX 41865/14-144 Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh
Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh
27.09.2023 06.11.2023 Drazebni_vyhlaska_MV_25.09.2023_1324_signed_.pdf (164,0 kB)
RMO a ZMO (informace a usnesení) Usnesení 29. RMO 26. 9. 2023 SMOL/281471/2023/OKP/OSE/Vyc Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583/1, 779 11 Olomouc
27.09.2023 13.10.2023 Usneseni_z_29._RMO_26._9._2023_-_anonymizace.pdf (1,5 MB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - J. Glazarové SMOL/279173/2023/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
27.09.2023 13.10.2023 MX-5070N_20230927_091426.pdf (384,2 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_prechodna_uprava_provozu_-_J._Glazarove.pdf (613,6 kB)
Územní a stavební řízení SEK - VDF Olomouc, Rooseveltova SMOL/273846/2023/OS/US/Gre Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
27.09.2023 14.10.2023 MX-5070N_20230926_100213.pdf (451,1 kB)
SEK_-_VDF_Olomouc_Rooseveltova.pdf (593,4 kB)
Obecná oznámení veřejnosti Informace číslo 9/2023 k výcviku ve vojenském újezdu Libavá na říjen 2023 SMOL/271053/2023/OCHR/Nes Újezdní úřad Libavá
schmidj@army.cz
Újezdní úřad Libavá
schmidj@army.cz
26.09.2023 01.11.2023 Informace_09_2023_k_vycviku__10_2023___001.pdf (211,5 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - vánoční trhy Horní nám., ... SMOL/278096/2023/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
26.09.2023 12.10.2023 MX-5070N_20230926_092935.pdf (692,6 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_prechodna_uprava_provozu_-_vanocni_trhy_Horni_nam._....pdf (612,1 kB)
Územní a stavební řízení Společné územ. a st. povolení: Rekonstrukce místních komunikací v k.ú. Křelov - ulice Jánošíkova SMOL/276970/2023/OS/PK/Vrn Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
26.09.2023 12.10.2023 Priloha_c_1.pdf (336,8 kB)
Priloha_c_2.pdf (327,1 kB)
Spolecne_uzem._a_st._povoleni_Rekonstrukce_mistnich_komunikaci_v_k.u._Krelov_-_ulice_Janosikova.pdf (738,4 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO 12. 9. 2023 - záměr darovat nemovitou věc, popř. její část SMOL/276637/2023/OMAJ/MR/Kas Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní - oddělení majetkových řízení, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
25.09.2023 12.10.2023 RMO_12._9._2023_-_zamer_darovat_nemovitou_vec_popr._jeji_cast.pdf (555,9 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO 22. 8. 2023 - záměr pronajmout garážové stání v budově Balbínova 3, 5, Olomouc SMOL/276672/2023/OMAJ/MR/Kas Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní - oddělení majetkových řízení, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
25.09.2023 01.11.2023 RMO_22._8._2023_-_zamer_pronajmout_garazove_stani_v_budove_Balbinova_3_5_Olomouc.pdf (362,8 kB)
Územní plánování Veřejné projednání návrhu Změny č.3 ÚP Náměšť n/H - veřejná vyhláška SMOL/187951/2023/ODUR/UUP/Sch Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Městys Náměšť na Hané, IČ:00299260
DS: 2fabckg,
25.09.2023 07.11.2023 Verejne_projednani_navrhu_Zmeny_c.3_UP_Namest_nH_-_verejna_vyhlaska_.pdf (385,2 kB)
Ostatní cizí dokumenty Veřejná vyhláška - návrh OOP (druhá část)NÁVRH OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. XX SR/0105/US/2023 - 2 Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ:62933591
DS: dkkdkdj, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4, Czech Republic
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, IČ:62933591
DS: dkkdkdj, Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4, Czech Republic
25.09.2023 11.10.2023 22092023_navrh_OOP_fin.pdf (901,3 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - ČT Univerzitní SMOL/277371/2023/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
25.09.2023 11.10.2023 MX-5070N_20230925_144034.pdf (509,2 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_prechodna_uprava_provozu_-_CT_Univerzitni.pdf (613,3 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Nábřeží SMOL/277070/2023/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
25.09.2023 11.10.2023 MX-5070N_20230925_142626.pdf (330,8 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_prechodna_uprava_provozu_-_Nabrezi.pdf (613,9 kB)
Exekutorské úřady 185EX 990/21-103 Usnesení o zrušení dražební vyhlášky EX 990/21-103 Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
Šůstek Svatopluk, Mgr. - soudní exekutor, IČ:02348195, Svatopluk Šůstek
DS: pyz4snu, Pavelčákova 441/14, 779 00 Olomouc - Olomouc, Czech Republic
22.09.2023 09.10.2023 2100990103.pdf (122,5 kB)
Exekutorské úřady Dražební vyhláška 139EX 15707/18-165 139 EX 15707/18-165 Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh
Kubis Marcel, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72043202, Marcel Kubis
DS: 9ikgf4b, Masarykovo náměstí 44/4, 789 01 Zábřeh
22.09.2023 25.10.2023 Drazebni_vyhlaska_MV_18.09.2023_1531_signed_.pdf (165,0 kB)
Exekutorské úřady 203 Ex 03835/06 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba 0090#0119658729 Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic
Jícha Lukáš, JUDr. - soudní exekutor, IČ:04886674, Lukáš Jícha
DS: 82csaxd, Komenského 1294/38, 750 02 Přerov, Czech Republic
22.09.2023 15.11.2023 Drazebni_vyhlaska_NV_-_elektronicka_drazba-2023-09-21-13-21-26.pdf (722,6 kB)
Krajské úřady Výběrové řízenhí KUOK 106021/23 oboru zubní lékařství, ortodoncie, vnitřní lékařství, diabetologieat KUOK 106036/2023 Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
21.09.2023 07.11.2023 Vyhlaseni_vyberoveho_rizeni_-_hromadne_VR_pro_RBP_zdravotni_pojistovnu_okres_Olomouc_-_102915.pdf (86,0 kB)
Ostatní cizí dokumenty Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060912475 Olomouc, Neředín SMOL/274651/2023/OKT/SPIS/Kol/01 376/23 ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Czech Republic
ČEZ Distribuce, a. s., IČ:24729035
DS: v95uqfy, Teplická 874/8, 405 02 Děčín - Děčín IV-Podmokly, Czech Republic
21.09.2023 12.10.2023 oznameni-110060912475-ck5tddsd3ihm4rlc6meg.pdf (469,9 kB)
Ztráty a nálezy Ztráty a nálezy k 21.9.2023 SMOL/275041/2023/OE/RFS/Vac Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor ekonomický, IČ:00299308
Horní náměstí 779 11 Olomouc
21.09.2023 23.09.2024 ZTRATY_A_NALEZY_K_21._9._2023.pdf (71,2 kB)
Dopravní značení OOP TrvDZ - Svésedlice (04-12-1) SMOL/273921/2023/OS/PK/Urb Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.09.2023 09.10.2023 187290_Svesedlice.pdf (407,0 kB)
OOP_TrvDZ_-_Svesedlice_.pdf (545,7 kB)
Územní a stavební řízení OS OPS Společné územní a stavební povolení § 94p odst. 1 SZ SMOL/272635/2023/OS/PS/Pro Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
21.09.2023 07.10.2023 OS_OPS_Spolecne_uzemni_a_stavebni_povoleni_94p_odst._1_SZ.pdf (691,1 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 221  Další Poslední