Úřední deska - Stav k 14.08.2022


Požadovaný dokument již není k dispozici.

První Předchozí  1 - 25 z 371  Další Poslední záznamů na stránku
Kategorie Název Číslo jednací Původce Adresát Zveřejnit v období Dokument
Zveřejnit od data Zveřejnit do data
Krajské úřady SEA - oznámení koncepce Adaptační strategie Olomouckého kraje na změnu klimatu pro období 2023-2030 KUOK 84909/2022 Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
Olomoucký kraj, IČ:60609460
DS: qiabfmf, Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc - Hodolany, Czech Republic
12.08.2022 29.08.2022 SEA-Oznameni_koncepce_-_Adaptacni_a_mitigacni_strategie_mesta_Olomouc.pdf (248,9 kB)
Oznameni_AS_Olomouckeho_kraje.pdf (1,7 MB)
Text_koncepce_-_Adaptacni_strategie_Olomouckeho_kraje_-_cervenec_2022.pdf (10,3 MB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO 8. 8. 2022 - záměry změnit smlouvu uzavřenou se společností MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. SMOL/221264/2022/OMAJ/MR/Kas Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní - oddělení majetkových řízení, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
12.08.2022 29.08.2022 Priloha_k_c_j__SMOL-221264-2022-OMAJ-MR-Kas.pdf (498,3 kB)
RMO_8._8._2022_-_zamery_zmenit_smlouvu_uzavrenou_se_spolecnosti_MORAVSKA_VODARENSKA_a.s._.pdf (434,5 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO 8. 8. 2022 - záměry pronajmout, vypůjčit nemovité věci, popř. jejich části a změnit smlouvu SMOL/218313/2022/OMAJ/MR/Kas Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní - oddělení majetkových řízení, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
12.08.2022 29.08.2022 RMO_8._8._2022_-_zamery_pronajmout_vypujcit_nemovite_veci_popr._jejich_casti_a_zmenit_smlouvu.pdf (718,1 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce OMAJ 8. 6. 2022 - záměr pronajmout prostor o celkové výměře 154 m2 - Polská č. o. 57, Olomouc SMOL/219387/2022/OMAJ/MR/Kas Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní - oddělení majetkových řízení, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
12.08.2022 31.10.2022 OMAJ_8._6._2022_-_zamer_pronajmout_prostor_o_celkove_vymere_154_m2_-_Polska_c._o._57_Olomouc.pdf (518,7 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o VŘ č.2022/69-veřejný opatrovník/opatrovnice do oddělení opatrovnického, odbor soc.věcí SMOL/221864/2022/OKT/PERS/Dvo Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
12.08.2022 30.08.2022 VR_c._2022-69_verejny_opatrovnik_oddeleni_opatrovnickeho_odbor_socialnich_veci.pdf (115,9 kB)
Prihlaska_do_VR.doc (58,9 kB)
Osobni_dotaznik.doc (56,8 kB)
Profesni_zivotopis.doc (39,9 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (25,6 kB)
Územní a stavební řízení OS OPS Vyrozumění o zahájení řízení o dodatečném povolení stavby § 129 odst. 2 SZ SMOL/221762/2022/OS/PS/Oce Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor stavební, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
12.08.2022 29.08.2022 OS_OPS_Vyrozumeni_o_zahajeni_rizeni_o_dodatecnem_povoleni_stavby_129_odst._2_SZ.pdf (473,0 kB)
Obecná oznámení veřejnosti Informace číslo 8/2022 k výcviku ve vojenském újezdu Libavá v září 2022 SMOL/221666/2022/OCHR/Zap Újezdní úřad Libavá
schmidj@army.cz
Újezdní úřad Libavá
schmidj@army.cz
12.08.2022 12.09.2022 Informace_08_2022_k_vycviku__09_2022__.pdf (264,9 kB)
Exekutorské úřady 164 D 2142/22-5-Dražební vyhláška MV SMOL/220117/2022/OKT/SPIS/Kol 266/22 Svoboda Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72077433, Jan Svoboda
DS: rdbtce7, DVOŘÁKOVA 222/32, 779 00 OLOMOUC
Svoboda Jan, Mgr. - soudní exekutor, IČ:72077433, Jan Svoboda
DS: rdbtce7, DVOŘÁKOVA 222/32, 779 00 OLOMOUC
11.08.2022 12.09.2022 U2142-22-0005-220810111902.pdf (1,1 MB)
Územní a stavební řízení MMOL OS ÚSO ÚR o umístění stavby - VPIC_ŘSD_Olomouc - Kokory_D55 SMOL/177449/2022/OS/US/Sem Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
11.08.2022 27.08.2022 MMOL_OS_USO_UR_o_umisteni_stavby_-_VPIC_RSD_Olomouc_-_Kokory_D55.pdf (573,4 kB)
Dopravní značení Oznámení OOP - Stanovení DZ místní - Trvalá úprava provozu - S+MK Bohuňovice SMOL/220404/2022/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
11.08.2022 27.08.2022 MX-5070N_20220811_075954.pdf (443,9 kB)
Oznameni_OOP_-_Stanoveni_DZ_mistni_-_Trvala_uprava_provozu_-_S_MK_Bohunovice.pdf (539,4 kB)
Územní a stavební řízení OS OPS Oznámení o zahájení řízení o změně stavby před jejím dokončením SMOL/220067/2022/OS/PS/Oce Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor stavební, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
11.08.2022 29.08.2022 OS_OPS_Oznameni_o_zahajeni_rizeni_o_zmene_stavby_pred_jejim_dokoncenim.pdf (631,3 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Papica Michal, nar. 1995 - usnesení o ustanovení opatrovníka SMOL/221408/2022/OSC/EOOPCD/Mik Z 145/22/Mik Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Michal Papica, nar. 1995
Šternberská 96/21, 779 00 Olomouc - Týneček, Czech Republic
11.08.2022 27.08.2022 Papica_Michal_nar._1995_-_usnseseni_o_ustanoveni_opatrovnika.pdf (120,0 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Papica Michal, nar. 1995 - zahájení správního řízení VD SMOL/221403/2022/OSC/EOOPCD/Mik Z 145/22/Mik Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Michal Papica, nar. 1995, 28.12.1995*
Šternberská 96/21, 779 00 Olomouc - Týneček, Czech Republic
11.08.2022 27.08.2022 Papica_Michal_nar._1995_-_zahajeni_spravniho_rizeni_VD.pdf (120,0 kB)
Záměry nakládání s nemovitým majetkem obce RMO 8.8.2022 - záměry prodat, směnit, darovat nemovité věci, popř. jejich části SMOL/218803/2022/OMAJ/MR/Kas Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor majetkoprávní - oddělení majetkových řízení, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
10.08.2022 26.08.2022 RMO_8.8.2022_-_zamery_prodat_smenit_darovat_nemovite_veci_popr._jejich_casti.pdf (906,3 kB)
Výběrová řízení na zaměstnance SMOl Oznámení o VŘ č.2022/68-sociální pracovník/ice do oddělení soc. práce a poradenství, odbor soc.věcí SMOL/219004/2022/OKT/PERS/Dvo Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, oddělení personální a právní
Horní náměstí 583, 779 00 Olomouc
10.08.2022 26.08.2022 VR_c._2022-68_socialni_pracovnik_do_oddeleni_pece_o_rodinu_a_deti_OSPOD_odbor_socialnich_veci.pdf (117,2 kB)
Prihlaska_do_VR.doc (58,9 kB)
Osobni_dotaznik.doc (56,8 kB)
Profesni_zivotopis.doc (39,9 kB)
Cestne_prohlaseni_k_RT.doc.lnk.doc (25,6 kB)
Dopravní značení Opatření - Stanovení DZ přechodná úprava provozu - Krakovská SMOL/218378/2022/OS/PK/Jan Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
10.08.2022 26.08.2022 MX-5070N_20220810_080546.pdf (527,9 kB)
Opatreni_-_Stanoveni_DZ_prechodna_uprava_provozu_-_Krakovska.pdf (611,7 kB)
RMO a ZMO (informace a usnesení) Usnesení z 122. RMO 8. 8. 2022 SMOL/219912/2022/OKP/OSE/Vyc Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, IČ:00299308
Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
10.08.2022 26.08.2022 Usneseni_122._RMO_8.8.2022_-_anonymizace.pdf (984,5 kB)
Územní a stavební řízení Společné územní a stavební povolení: Rekonstrukce ulice Novoveská, Štěpánov SMOL/217358/2022/OS/PK/Kli Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Magistrát města Olomouce, Úřední deska stavebního odboru, IČ:00299308
Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc, Česká republika
10.08.2022 26.08.2022 298168_situacni_vykresy.pdf (2,3 MB)
Spolecne_uzemni_a_stavebni_povoleni_Rekonstrukce_ulice_Novoveska_Stepanov.pdf (777,6 kB)
Ztráty a nálezy Ztráty a nálezy k 10. 8. 2022 SMOL/220116/2022/OE/RFS/Hel Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Statutární město Olomouc, odbor ekonomický, IČ:00299308
Horní náměstí 779 11 Olomouc
10.08.2022 11.08.2023 ztraty_a_nalezy_k_10082022.pdf (199,0 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Mazurák Leo - usnesení o ust. opatrovníka SMOL/219544/2022/OSC/EOOPCD/Neu Z 127/22/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Pavla Mazuráková, nar. 1979
Wolkerova 792/28A, 779 00 Olomouc - Nová Ulice
10.08.2022 26.08.2022 Mazurak_Leo_nar._2009_-_usneseni_o_ustanoveni_opatrovnika_VD.pdf (121,3 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Mazurák Leo - zahájení spr. řízení SMOL/219541/2022/OSC/EOOPCD/Neu Z 127/22/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Pavla Mazuráková, nar. 1979
Wolkerova 792/28A, 779 00 Olomouc - Nová Ulice
10.08.2022 26.08.2022 Mazurak_Leo_nar._2009_-_zahajeni_spravniho_rizeni_VD.pdf (121,3 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Mazuráková Michaela - usnesení o ust. opatrovníka SMOL/219492/2022/OSC/EOOPCD/Neu Z 128/22/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Pavla Mazuráková, nar. 1979
Wolkerova 792/28A, 779 00 Olomouc - Nová Ulice
10.08.2022 26.08.2022 Mazurakova_Michaela_nar._2011-_usneseni_o_ustanoveni_opatrovnika_VD.pdf (120,8 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Mazuráková Michaela - zahájení spr. řízení SMOL/219491/2022/OSC/EOOPCD/Neu Z 128/22/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Pavla Mazuráková, nar. 1979
Wolkerova 792/28A, 779 00 Olomouc - Nová Ulice
10.08.2022 26.08.2022 Mazurakova_Michaela_nar._2011-_zahajeni_spravniho_rizeni_VD.pdf (121,1 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Mazuráková Pavla - usnesení o ust. opatrovníka SMOL/219411/2022/OSC/EOOPCD/Neu Z 126/22/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Pavla Mazuráková, nar. 1979
Wolkerova 792/28A, 779 00 Olomouc - Nová Ulice
10.08.2022 26.08.2022 Mazurakova_Pavla_nar._2005_-_usneseni_o_ustanoveni_opatrovnika_VD.pdf (121,2 kB)
Oznámení o možnosti převzít písemnost Mazuráková Pavla - zahájení spr. řízení SMOL/219406/2022/OSC/EOOPCD/Neu Z 126/22/Neu Statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Pavla Mazuráková, nar. 1979
Wolkerova 792/28A, 779 00 Olomouc - Nová Ulice
10.08.2022 26.08.2022 Mazurakova_Pavla_nar._2005_-_zahajeni_spravniho_rizeni_VD.pdf (121,4 kB)
První Předchozí  1 - 25 z 371  Další Poslední