Úřední deska - Detail vyvěšeníDetail vyvěšení

Oblast Dokumenty k vyvěšení
Kategorie Územní a stavební řízení
Název OS ÚSO Oznámení o zahájení územního řízení veřejnou vyhláškou
Číslo jednací SMOL/212545/2022/OS/US/Cer
Původce Statutární město Olomouc Horní náměstí č.p.583, 779 11 Olomouc
Adresát Statutární město Olomouc, odbor stavební, IČ:00299308 Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc - Olomouc
Stav Vyvěšeno

Obsah vyvěšení

MX-5070N_20220803_085125.pdf (34,8 kB)
OS_USO_Oznameni_o_zahajeni_uzemniho_rizeni_verejnou_vyhlaskou.pdf (595,1 kB)

Informace o vyvěšení a zveřejnění

Úřední deska doručujícího orgánu

Zveřejněno od
Zveřejněno do

Úřední deska - Statutární město Olomouc

Zveřejněno od 04.08.2022
Má být vyvěšeno do 22.08.2022
Doručeno/Sejmuto

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup (Internet)

Od 04.08.2022 08:16
Do